Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Milk composition characteristics of domestic yellow breed cows in the village herd

3rd International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies, I-CRAFT 2023, Adana, Turkey, 4 - 06 October 2023, vol.85 Creative Commons License identifier

Relationship between mastitis and body condition score in jersey cattle

3rd International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies, I-CRAFT 2023, Adana, Turkey, 4 - 06 October 2023, vol.85 Creative Commons License identifier

Use of milk's electrical conductivity in the detection of mastitis

3rd International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies, I-CRAFT 2023, Adana, Turkey, 4 - 06 October 2023, vol.85 Creative Commons License identifier

SİYAH ALACA İNEKLERİN MEME ÖLÇÜLERİNİN SÜT VERİMİ VE SOMATİK HÜCRE SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ

CUKUROVA 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE April 2-4, 2023/ Adana, TURKEY, Adana, Turkey, 02 April 2023

ATLARDA BESLEME

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022

HAYVANCILIK ÇİFTLiKLERİNİN YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 09 October 2022

HAYVANCILIK ÇĠFTLĠKLERĠNĠN YANGIN GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE October 9-11, 2022, Adana, Turkey, 09 October 2022, vol.2, pp.1701-1712

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BUZAĞI YETİŞTİRME UYGULAMALARI

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 09 October 2022

Adana İli Düşük Gelirli Aile Gruplarında Süt Tüketim, Süt Temin Ve Değerlendirme Şekilleri

7th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, Turkey, 18 September 2021

Yaz Aylarında Geviş Getirme, İnek Temizliği, Boyun, Diz Lezyonları Ve Topallık Durumu İle İnek Refah Değerlendirmesi

7th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, Turkey, 18 September 2021

Mılk Consumptıon Habıts Of Elementary School Students In Rural Famılıes Of Adana Provınce

3rd International Conference On Food, Agriculture And Veterinary, Turkey, 19 June 2021

The Effects Of Calf Weanıng On Holsteın Male Calves Blood Parameters

Igdir Internatıonal Applıed Scıences Congress, Turkey, 14 April 2021

Hayvan Islahında Genetik Çeşitlilik.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress, 21 - 23 October 2020

Siyah Alaca Sığırların Tip ve Vücut Kondisyon Puanları Üzerine Bir Araştırma

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress, 21 - 23 October 2020

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications

10th International Animal Science Conference, 25 - 27 October 2018

Automation Systems for Cattle Fattening Enterprises

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.799

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.456

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow ? 26-29 April 2018, KASTAMONU

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.188-198

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.457

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179

Holsthein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179-180

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli İle Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.179-180

Animal Welfare Criteria for Dairy Cow Barn Design

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.127

Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı ve Kaliteli Süt Üretimi

1. Tarım Kurultayı, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2006, no.1, pp.164-174

Metrics

Publication

55

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals