Education Information

Education Information

 • 2010 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi , Fizik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  (La1-xREx)0.85K0.15MnO3 (RE = Pr ve Sm) MANGANİT BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL, MANYETİK VE MANYETOKALORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi , Fizik

 • 2010 Postgraduate

  (Li-Ho) katkılı BPSCCO için süperiletkenlik özellikleri

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English