Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Early-word learning by Turkish-Dutch bilinguals: Cognitive or linguistic dominance?

International Symposium of Monolingual and Bilingual Speech, CHANIA, Greece, 4 - 07 September 2017, pp.14-20

A perspective into noun-before-verb bias: Evidence from Turkish-Dutch speaking bilingual children

International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, Girit, Greece, 7 - 10 September 2015, pp.8-19

İlgi Tümceciklerinin Çocuğa Yöneltilmiş Konuşmadaki Özellikleri

27.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.51-60

Indirectness and politeness in cross-cultural pragmatics: voice of Turkish-French bilinguals

6.Uluslararasi Turkcenin Egitimi Ogretimi Kuurltayi, Niğde, Turkey, 4 - 06 July 2013, pp.413-442

Aile Okuma İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Calışması

25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Adana, Turkey, 7 May - 07 July 2011, pp.47-54

Aile Okuma İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

25.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.47-54

Content and Language in Children?s Private Speech: Findings from a case study

the 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Hungary, 20 - 22 August 2010, pp.499-507

Does Turkish child-directed speech predict the acquisition order of wh-questions

15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Hungary, 20 - 22 August 2010, pp.515-525

Soru Adıllarının Edinimi

24. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2010, pp.280-288

Türkçenin Ediniminde Sözdizimsel Yapının Ad ve Eylem Kullanımı Üzerindeki Etkisi

23. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 May 2009, pp.121-136

Acquisition of Turkish Adjectives in Children?s Early Lexicon. Essays on Turkish Linguistics

14th International Conference on Turkish Linguistics, Antalya, Turkey, 6 - 08 August 2008, pp.351-360

Türk Çocukları ve Annelerinin Ad/Eylem Kullanımlarının Bağlam Etmeni ile İlişkisi

XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, pp.225-233

Books & Book Chapters

Frequency of complex structures in the English of monolingual and bilingual children between 30-42 months

in: Hacette Universitesi, 45. yil yazilari, Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.1-19, 2017

Akademik Türkçe Öğretiminde Belçika/Flaman Bölgesi Örneklemi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yıldırım, F., Tüfekçioğlu, B. , Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.423-436, 2016

Akademik Türkçe Öğretiminde Belçika/Flaman Bölgesi Örneklemi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar, Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.421-434, 2016

The Turkish community and Turkish language education in Belgium

in: Beschouwingen uit een talenhuis, Evenepoel, S., Goethals,P. Jooken, L. , Editor, Academia Press, Ghent, pp.9-16, 2014

The Turkish Community and Turkish Language Education in Belgium

in: Beschouwingen uit een talenhhuis, Evenepoel, S., Goethals, P. & Jooken, L., Editor, Academia Press, Gent, pp.9-16, 2014

Lexicon-grammar continuity in Turkish children's language growth

in: Lexical Bootstrapping, the Role of Lexis and Semantics in Child Language development, Bittner, D. , Ruhlig, N. , Editor, Degruyter, Berlin, pp.123-142, 2013

Lexicon-grammar continuity in Turkish children’s language Growth

in: Lexical Bootstrapping the Role of Lexis and Semantics in Child Language Development, Bittner, D. and Ruhlig, N, Editor, DeGruyter, Berlin, pp.123-142, 2013