Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A STATISTICAL PROCESS CONTROL APPLICATION FOR SEWING FAULTS IN MEN'S SUIT PRODUCTION

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.21, no.4, pp.397-404, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE VISUAL DESIGN PROCESS IN FASHION RETAIL1MODA PERAKENDİCİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM SÜRECİ

The journal of Academic Social Scence, no.57, pp.311-317, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Korsan Marka Kullanan Hazır Giyim Müşteri Profili Üzerine Bir Araştırma

Konfeksiyon Teknik, no.208, pp.76-91, 2012 (Other Refereed National Journals)

Konya?daki Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerindeki İş Gören Verimliğini Etkileyen Faktörler

İpek Yolu Dergisi, vol.10, pp.551-556, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çocuğun Büyüme Yolculuğunda Giyimin Etkisi?

Çoluk Çocuk Dergisi, no.43, pp.12-14, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Progression of Design Elements in Ski Suits

3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi?ne, Bosnia And Herzegovina, pp.30

Hazır Giyim İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma

Hazır Giyim Sektöründe Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.32

An Analysis of the Stylistic Elements and Surface Properties of Vests and Salwars from the Akçakoca District of Düzce

7th International Conference“Ohrid –Vodici, 2019”- Ohrid, 15-20 January 2019, Ohrid, Macedonia, 17 - 19 January 2019, pp.62-71

Akdeniz Bölgesi Geleneksel Giysilerinde Form ve Biçim Özellikleri

XIII.ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ /SANAT ETKİNLİKLERİ20-23 May (Mayıs) 2019, Kiev-Ukraine (Kiev-Ukrayna), kiev, Ukraine, 20 - 23 May 2019, pp.217-223

Müzelerdeki Giysilerin Korunma ve SaklanmaKoşulları

III. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCEBANGKOK / THAILAND, Bangkok, Thailand, 23 - 25 January 2019, pp.106-128

HEDONİK ALGI AÇISINDAN MODA PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM

3. International Symposium On History And Art Studies / 3. Uluslar arası Tarih ve Sanat AraştırmalarıSempozyumu, buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018, pp.280-291

INVESTIGATION ON THE POSITION OF DEVELOPMENT OF FASHION DESIGN EDUCATION (PROFESSIONAL VOCATIONAL SCHOOL) ON THE POSITION OF ESCOLA SUPERIOR DE ARTESE DESIGN TRAINING

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.59-68

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA KAPSAMINDA GELENEKSEL YÜZEY UYGULAMALARININ TASARIMLARDA KULLANIMI“TAŞ BASKI ÖRNEĞİ”

3. International Symposium On History And Art Studies / 3. Uluslar arası Tarih ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu, buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018

Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Cepken İle Yeleklerin Yüzeysel Ve Biçimsel Özelliklerin İncelenmesi

VIII.Uluslararası Türk Sanatı,Tarihi Ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 4 - 06 June 2017, pp.489-498

Books & Book Chapters