Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the Predictive Performance of the Liu Estimator

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.44, ss.1981-1993, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GARCH Ailesi Modelleri ve ANN Entegrasyonu ile BİST 100 Endeks Getirisinin Volatilite Tahmini

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.11, ss.385-396, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

r-k-d Sınıf Tahmin Edici ile Tahmin ve Kestirim

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.71-81, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Çalışması

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1-15, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Belirsizliğin Enflasyon ve Çıktıdaki Büyüme Üzerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.73-92, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hibrit Modellerle BIST 100 Endeksinin Dinamik Risk Tahmini

19. Uluslararası Ekonometri Yöneyle Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.78

REAL EXCHANGE RATE EFFECTS ON THE TURKISH TRADE BALANCE

IISES Annual Conference, Sevilla, İspanya, 5 - 08 Mart 2018, ss.211

INVESTIGATING THE ASYMMETRY OF THE OIL PRICE PASS-THROUGH TO PUMP PRICES: THE CASE OF TURKEY

MakeLearn and TIMM Joint Conference 2017, Lublin, Polonya, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.649

HOW DO EXCHANGE RATE MOVEMENTS AFFECT STOCK PRICES? THE CASE OF TURKEY

22nd International Academic Conference, Lizbon, Portekiz, 22 - 25 Mart 2016, ss.193

IS TURKEY BREAKING THROUGH THE MIDDLE INCOME TRAP? - AN EMPIRICAL INVESTIGATION

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Nisan 2016, ss.162-171 identifier

Liu Tipi ve 2 Parametreli Ridge Tahmin Edicilerinin Kestirim Performanslarının Karşılaştırılması

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.227

Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin Kestirim Performanslarının Karşılaştırılması

11. Ekonometri ve İstatistik Sempzyumu, Sakarya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.623-637