Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi , Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2010 - 2012 Post Graduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği, Turkey

 • 2004 - 2008 Under Graduate

  Anadolu University, Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersine Yönelik Öğretim Programı Geliştirme Çalışması

  Cukurova University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2012 Post Graduate

  Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere Ve Tercih Edilen Disiplin Türlerine Göre İncelenmesi

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü;/Sınıf Öğretmenliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Akademik Okul Çalıştayları

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi-PegemA Yayıncılık

 • 2016Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

  Education Management and Planning , Uludağ Üniversitesi (TÜBİTAK PROJESİ)

 • 2013Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi-Nvivo 10

  Education Management and Planning , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık