Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi, Turkey

 • 2004 - 2009 Expertise In Medicine

  Dışkapı Çocuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanılı hastalarda metilfenidat kullanımının büyüme ve iştah üzerine etkisi

  Cukurova University, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Endokrinolojisi

 • 2009 Expertise In Medicine

  AKUT GASTROENTERİT NEDENİYLE HASTANEYE YATAN HASTALARDA ETKENLER VE KLİNİK BULGULAR: EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA

  Dışkapı Çocuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English