Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İ`Lâmu'l-Muvakkı`În'in Takdim Ve Tahlili

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derdisi, cilt.10, ss.739-858, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öfkeli Şahsın Boşaması ile İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

islam hukuku araştırmaları dergisi, ss.243-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öfkeli Şahsın Boşaması İle İlgili Rivayetin İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.243-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şevkânî?nin Aile Hukukunun Bazı Konularına İlişkin Cumhura Muhalif Görüşleri ve Bunların Değerlendirilmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.183-217, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şevkânî'ye Göre Nikâhta Veli Meselesi

MÜTEFEKKİR, cilt.3, ss.177-194, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İBN ABBAS'IN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA MUT`A NİKÂHI

MULTİDİSİPLİNER, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.318

İ`LÂMU'L-MUVAKKI`ÎN'İN İSMİ ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

MULTİDİSİPLİNER, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.327

Kitap & Kitap Bölümleri