Doç.Dr.

MEHMET EREN ÖZTEKİN


Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak, Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Farklı Toprak Çeşitlerinde Ölçülen Radyometrik Yansıma Dğerleri ile Sayısal Verileri Arasındaki İlişkilerin Ortaya Konulması Üzerine Çalışmalar. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

1997

1997

Yüksek Lisans

Harran Ovasında Yer Alan Majör Toprak Serileri ve Değişik Yüzey Örtüsü Tiplerinin Spektroradyometre ile Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Toprak ve Bitki Besleme, Toprak Etüt ve Haritalama

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri

2011 - 2013

2011 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri

1995 - 2011

1995 - 2011

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

MYO Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

CBS de Güncel Konular

Ön Lisans

Ön Lisans

Uzaktan Algılama

Ön Lisans

Ön Lisans

Meslek Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

Lisans

Lisans

Uzaktan Algılama ve CBS

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulamalrı

Ön Lisans

Ön Lisans

Üniversitede Yaşam Kültürü

Ön Lisans

Ön Lisans

Uzaktan Algılama

Ön Lisans

Ön Lisans

Proje Geliştirme Teknikleri I

Ön Lisans

Ön Lisans

Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil II

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil

Ön Lisans

Ön Lisans

Endüstriye Dayalı Eğitim

Ön Lisans

Ön Lisans

CBS'de Proje Yönetimi ve Tasarımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki Yabancı Dil 2

Ön Lisans

Ön Lisans

Meslek Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

Ofis Yazılımları

Ön Lisans

Ön Lisans

Ofis Yazılımları

Ön Lisans

Ön Lisans

Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil I

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Çevre Koruma

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil I

Ön Lisans

Ön Lisans

Üniversitede Yaşam Kültürü

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil I

Ön Lisans

Ön Lisans

Üniversitede Yaşam Kültürü

Ön Lisans

Ön Lisans

Organik Tarım

Ön Lisans

Ön Lisans

Yabancı Dil 1

Ön Lisans

Ön Lisans

Toprak Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Toprak Bilgisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

UPDATING OF CONVENTIONAL SOIL MAPS VIA GIS TO EVALUATE AND MONITOR THE SOIL QUALITIES IN KOCAS STATE FARM IN TURKEY

DİNGİL M. , ÖZTEKİN M. E. , ŞENOL S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.22, ss.3601-3606, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Implications of Profile Mineral Nitrogen in an Irrigated Project Area of Southern Turkey

Karnez E., İBRİKÇİ H. , ÇETİN M. T. , Ryan J., DİNGİL M. , ÖZTEKİN M. S. , et al.

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.44, ss.783-793, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Monitoring and determination of land use types in large-scale irrigation project areas in Mediterranean region of Turkey

Oztekin M. E.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.10, ss.1065-1068, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Spatial and Temporal Variability of Groundwater Nitrate Concentrations in Irrigated Mediterranean Agriculture

İBRİKÇİ H. , ÇETİN M. T. , Karnez E., Kirda C., TOPÇU S. , Ryan J., et al.

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.43, ss.47-59, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

The advantages of Quickbird images for detailed soil survey studies

ÖZTEKİN M. E. , Koca Y. K.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.928-931, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

MONITORING GROUNDWATER NITRATE CONCENTRATIONS UNDER IRRIGATION IN THE CUKUROVA REGION OF SOUTHERN TURKEY

İBRİKÇİ H. , Cetin M. , Karnez E., Topcu S. , Kirda C., Ryan J., et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.1802-1812, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Determination of absorption and degradation of some pesticides in biobed

BOZDOĞAN A. M. , YARPUZ BOZDOĞAN N. , Aka-Sağlıker H., ÖZTEKİN M. E. , DAĞLIOĞLU N.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.12, ss.347-351, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye'de Volkan Külleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Andik Özellikleri ve Sınıflandırılması

DİNGİL M. , ŞENOL S. , Akça E., ÖZTEKİN M. E.

YYÜ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.108-112, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Updating soil characteristics of Çukurova Region (Souhern Turkey) Using Geographical Information Systems and Ilsen Software

DİNGİL M. , ÖZTEKİN M. E. , Akça E., ŞENOL S.

Indian Journal Agricultural Research, cilt.4, ss.316-320, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

SOIL SURVEY AND SOIL DATABASE OF TURKEY

DİNÇ U., ŞENOL S. , CANGİR C., DİNÇ A. O. , Akça E., DİNGİL M. , et al.

EUROPEAN SOIL BUREAU, cilt.9, ss.371-375, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Monitoring and Yield Estimation of Soybean using Satellite Data in North Yüreğir Region

ÖZTEKİN M. E. , ANTMEN Z. F. , ZAİMOĞLU ONAT F. B.

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, 10 - 14 Temmuz 2019, ss.10

2017

2017

Biobed Kullanımı Hakkında Çiftçi Farkınlalıklarının Belirlenmesi

YARPUZ BOZDOĞAN N. , BOZDOĞAN A. M. , ÖZTEKİN M. E.

International Conference: The West of the East, The East of the West, 4 - 07 Temmuz 2017

2008

2008

Updating of the Soil Map of the Çukurova University Campus Area by Using Geographic Information System (GIS)

Dingil M. , Şenol S. , Öztekin M. E. , ÖZTEKİN M. E.

International meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Aydın, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.301-307

2008

2008

New Approaches To Reduce Time And Cost Of Detailed Soil Surveys On The Undulating Landscape

ÖZTEKİN M. E. , ŞENOL S. , DİNGİL M. , SOLMAZ M. İ. , DİNÇ A. O.

International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2008, cilt.1, ss.100

2004

2004

Determination of the Relationships between Measured Radiometric Values and Satellite Data of Different Soil Types

Öztekin M. E. , Dinç U., ÖZTEKİN M. E.

International Soil Congress(ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.41-45

2004

2004

Land Use Plan on the Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS Techniques

Başayiğit L., Öztekin M. E. , Dingil M. , Şenol S. , Dinç U., ÖZTEKİN M. E.

International Soil Congress(ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.45-54

2002

2002

Application of Different Land Evaluation Methods for the Soils of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

Dingil M. , Şenol S. , Öztekin M. E. , Atatanir L., ÖZTEKİN M. E.

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2002, ss.332-339

2002

2002

Genesis and Some Properties of Soils Formed on Miocene Gyprium in Turkish Republic of Northern Cyprus

Atatanir L., Öztekin M. E. , Dingil M. , Dinç U., Şenol S. , ÖZTEKİN M. E.

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.367-374

2002

2002

Radiometric Reflectance Values of Chemical and Pyhsichal Soil Properties

Öztekin M. E. , Dingil M. , Atatanir L., ÖZTEKİN M. E.

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.374-380

2001

2001

History and Status of Soil Survey Programmes in Turkey and Suggestions on Land Management

Dinç U., Kapur S., Akça E., Şenol S. , Dingil M. , Öztekin M. E. , et al.

Soil Resources of Southern and Eastern Mediterranean Countries, Zaragoza, İtalya, 6 - 08 Haziran 2001, ss.263

1998

1998

Detailed soil mapping of the Adıyaman-Kahta irrigation project area using digital satellite data

ÖZTEKİN M. E. , Başayiğit L., Öztekin M. E. , Dingil M. , Senol S. , Dinç U.

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İzmir, Türkiye, 21 Ekim - 24 Eylül 1998, ss.529-532

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Toprak Serilerinin Tanımlanması

ÖZTEKİN M. E. , DİNGİL M. , DEMİREL B. Ç.

Toprak Etüd Haritalama El Kitabı, Dingil M.,Öztekin M.E.,Demirel Ç, Editör, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, ss.142-180, 2015

2015

2015

Toprak Serilerinin Tanımlanması

DİNGİL M. , ÖZTEKİN M. E. , DEMİREL B. Ç.

Toprak Etüd Haritalama El Kitabı, Suat Şenol, Gürsel Küsek, Mustafa Sarı, Yusuf Kurucu, Editör, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.142-180, 2015

2005

2005

Soil Survey and Soil Database of Turkey

Ural D., ŞENOL S. , Cangir C., Dinç A. O. , AKÇA E., DİNGİL M. , et al.

Soil Resources of Europa, Robert J. A. Jones, Beata Houskova, Peter Bullock Luca Montanarella, Editör, The European Soil Bureau, Joint Research Centre, Ispra, ss.371-375, 2005

2001

2001

History and status of soil survey programmes in Turkey and suggestions on land management

Ural D., KAPUR B. , AKÇA E., Özden M., ŞENOL S. , DİNGİL M. , et al.

Soil Resources of Southern and Eastern Countries, Zdruli P., Steduto P., Lacirignola C., Montanarella L., Editör, CHIEAM, Bari, ss.263-275, 2001


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 27

h-indeksi (WOS): 3