CBS VE UZAKTAN ALGILAMA KULLANILARAK ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE MALATYA İLİNİN HEYELANA DUYARLI ALANLARININ BELİRLENMESİ


Öğrenci: MİRAÇ KOŞAR

Danışman: Mehmet Eren Öztekin