Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydınlatılmış Onam ve Aşılama

Turkish Journal of Public Health, cilt.13, no.2, ss.155-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydınlatılmış Onam ve Aşılama

Turkish Journal of Public Health, cilt.13, no.2, ss.155-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Hukuk Açısından Varsayılan Rıza Boyutunda Tıbbi Müdahalede Zorunluluk Hali

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi (21 - 23 Eylül 2017 Antalya), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1141-1146

Yeni Mezun Hemşirelerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Hukuki Sorumlulukları Konusunda Bilgi Düzeyleri

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi (21 - 23 Eylül 2017 Antalya), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.709-720

Kitap & Kitap Bölümleri