Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağ alt ekstremite uylukbölgesini kaplayan dev nörofibrom –Olgu sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve EstetikCerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019

Nadir bilateral Tessier cleft 3: vaka sunumu ve cerrahi yaklaşım

Dudak Damak Yarıkları Derneği 6.Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2019

NADİR BİLATERAL TESSİER CLEFT 3: VAKA SUNUMU VE CERRAHİ YAKLAŞIM

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2019, pp.12

alt ekstremite kompleks defektlerinde serbest flebe alternatif hayat kurtarıcı bir flep: sural flep

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40. ulusal kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

meningomyelosel vakalrında perforatör ve perforatör bazlı fleplerle onarım

39. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 11 - 14 October 2017

dudak damak yarığı hastalarında ortognatik cerrahi

4. international congress of turkish cleft lip and palate society, izmir/çeşme, Turkey, 21 - 24 September 2017

Aplasia Cutis Congenita nın Farklı Klinik Varyasyonu Setleis Sendromu Aslanyüz

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Pediatrik Yanık Hastalarda Erken ve Geç Dönem Serbest Flep Uygulamaları

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı., Turkey, 27 - 30 September 2016

Tessier Cleft Sıfır Burun Deformitelerine Yönelik Cerrahi Yaklaşımlar

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Perforatör Bazlı Hatched Flebin Alt Ekstremite Göğüs Önduvar ve Baş Boyunda Kullanımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 September 2016

Meme Yerleşimli Pleksiform Neurofibromatosis Olgusunda İmplant İle Meme Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Nadir Görülen Bilateral Tessier Cleft 3 Vakasına Cerrahi Yaklaşım

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Pektoralis Major Osteomiyokütan Flep İle Mandibula Rekonstrüksiyonu Olgu Sunumu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Fasiyal Arter Perforatör Ada Flebi ile Alt Dudak Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Bipediküllü Nörofasyokutan Flep İle Vulva Rekonstrüksiyonu

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Trapezius Perforatör Flep ile Posterior Servikal Bölge Onarımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

Pediküllü Anterolateral Uyluk Perforatör Flebi ile Alt Abdomen Onarımı

38.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Turkey, 27 - 30 September 2016

brachial artery protection by wrapped latissimus dorsi muscle flap in high voltage electrical injury

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 37. ulusal kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

skatrisyel kaş yokluğunda steroid enjeksiyonu sonrası FUE yöntemi ile kaş restorasyonu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 37. ulusal kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

total eyelid reconstruction of facial burn in an epileptic case

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 37. ulusal kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

clinical outcomes of autolog free dıep or ipsilateral pedicled muscle spairing tram for breast reconstruction

tütk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 37. ulusal kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Total eyelid reconstruction of facial burn in an epilectic case.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Reverse Peroneal Artery Pedicled Free Proximal Fibula For Functional Wrist Reconstruction.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Yüksek Voltajlı Elektrik Yanığına Bağlı Skalp Defektlerinde Rekonstrüksiyon Algoritması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, Turkey, 29 October - 01 November 2014

1155 Pediatrik Yanık Hastasının Retrospektif Analizi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetk Cerrahi Derneği 36.Ulusal kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Perforator Flep Deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Çok Nadir Bir Olgu Juvenil Hyalen Fibromatozis

Türk Plastik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Çok nadir bir olgu Jüvenil Hyalin Fibromatozis

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiş Derneği 35.Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Konjenital Unilateral Maksillo Mandibula Zigomatik Füzyon Olgusu Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, Turkey, 28 - 31 October 2013

Çok Nadir Bir Olgu: Juvenil Hyalin Fibromatozis

35. TPRECD Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, no.0

Perforatör Flep Deneyimlerimiz

35. TPRECD Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, no.0

Skatrisyel Kaş Yokluğunda FUE Yöntemiyle Kaş Restorasyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Turkey, 31 October - 04 November 2012

İleri Evre Purpura Fulminans Olgusunda Ekstremite Koruyucu Yara Bakım ve Tedavi Planlaması

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Vertikal Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Perineovulvar Rekonstrüksiyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Suprapubik Masif Lenfödem Olgusu Abdominal Dermal Flebin Suprapubik Lenfödem Cerrahisindeki Kullanımı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Prepubertal Malign Melanom Olgusu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultay, Turkey, 31 October - 04 November 2012

Vertikal rectus abdominis kas deri flebi ile perineovulvar rekonstrüksiyon

KKTC Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 16 September 2012

Sözel Bildiri

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, no.0

Cilt kanserlerinde sentinel nod diseksiyonunun tedavideki rolü

Azerbaycan 1. plastik cerrahi günleri, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 May 2008 Sustainable Development

Coverage of scalp defects following contact electrical burns to the head: A clinical series

11th European burns association congress, Estoril, Portugal, 21 September - 24 May 2005, no.0, pp.79

Open Septorhinoplasty without Osteotomy

European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 10th Congress, Viyana, Austria, 30 August - 03 September 2005, no.0, pp.41

Temporal Osteocutaneous Island(TOCI) Flap: Its Clinical importance for Reconstruction of Palatal Defects

European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 10th Congress, Viyana, Austria, 30 August - 03 September 2005, no.0, pp.55

The effects of mega-dose corticosteroid application in isolated orbital traumas

IV Congress of the Balkan association for plastic, reconstructive and aesthetic surgery- IX National Confederence on Plastic Surgery and Burns, Sofya, Bulgaria, 25 - 27 May 2005, no.0, pp.114

Open septoplasty

IV Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery- IX National Confederence on Plastic Surgery and Burns, Sofya, Bulgaria, 25 - 27 May 2005, no.0

A rare case: Pseudoaneurysm on the ulnar artery

IV Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery- IX National Confederence on Plastic Surgery and Burns, Sofya, Bulgaria, 25 - 27 May 2005, no.0

Sural flap application fort he defects in the distal third of lower extermity: Can the sural flap be on alternative to the free flap

IV Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery- IX National Confederence on Plastic Surgery and Burns., Sofya, Bulgaria, 25 - 27 May 2005, no.0

An unusual penetrating orbital foreign body injury

IV Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery- IX National Confederence on Plastic Surgery and Burns., Sofya, Bulgaria, 25 - 27 May 2005, no.0

Bone scintigraphy and viability of vascularized bone grafts

Australian and New Zeland Society of Nuclear Medicine 35th Annual Scientific Meeting, 30 April - 02 May 2005

Bası Yaralarına Yaklaşım ve Klinik Uygulamalarımız

Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 April 2005

Incidence of Our Burn Patients Whose Burns Occured During Epileptic Seizures and Different An Aetiologic Agent Tandour Burns

The Middle East Burn and Fire Diseaster Society- The Plastic Surgery Department of Ain Sham University, 23 - 25 November 2004, vol.15, pp.11

An Extraordinary Mechanism of Scalding Falling into Large Kettles or Caul drons Containing Hot Milk

The Middle East Burn and Fire Diseaster-The plastic Surgery Department of Ain Sham Uniiversity, kahire, Egypt, 23 - 25 November 2004, vol.15, pp.19

The Effects of Early Tangential Excision and Grafting on Morbidity and Length of Stay in Burn Patients

Joint Meeting of The Middle East Burn and Fire Disaster Society, Kahire, Egypt, 23 - 25 November 2004, no.0, pp.10

Üst ekstremitenin radyal arterli ?flow-through? serbest fleple kurtarılması

XXVI. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004, no.0, pp.32

Osteotomisiz açık septorinoplasti

VIII. Estetik, Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2004, no.0

Bilateral ada kasık flepleri ile peno-skrotal rekonstrüksiyon

XXV. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, Turkey, 14 - 17 October 2003, no.0, pp.67

Combination Of Free Vascularized Fibular Flap and Expanded Scalp Flap for Reconstruction of Mandible in Male Patients

The III.Balkan Congress and the XIV. National Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 21 - 24 May 2003

The upper extremity salvage with flow-through free flap

The III-rd Balkan Congress and The XIV-th National Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery., Iasi, Romania, 21 - 24 May 2003, no.0, pp.23

Salvage Procedure With A Flow-Through Free Flap of the Incomplete Amputated Upper Extremity

European Federation of Societies for Microsurgery ? 6th Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2002, no.0, pp.126

Hemifasial mkrozomili Bir Olguda Alloplastik Materyal ile Çene ve Kulak Onarımı

Alloplastik Materyal Uygulamaları Sempozyumu-İnterplast Rürkiye Derneği VIII. Genel Kurul, Turkey, 13 April 2002

Acil şartlarda (?immediate?); ampute parçadan hazırlanan serbest fleple, ekstensif güdük defekt onarımı

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, no.0, pp.58

Islak teknikle (?Tumescent?) ekstensif ?Liposuction?

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, no.0, pp.14

Bayanların yanık yüz restorasyonunda, alternatif olarak, ekspanse skalp flebi seçeneğinin değerlendirilmesi

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, no.0, pp.44

Ardışık, ostekütan serbest fibula ve reverse ulnar serbest önkol flebi ile ekstensif baş-boyun defekti onarımı (?chimera flap?)

XXII. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, no.0, pp.34

Total yüz yanığı olan bir olguda, plastik ve rekonstrüktif cerrahi imkanlarının değerlendirilmesi(Poster).

XXI. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, no.0, pp.90

Komplike burun ucu deformitelerinin düzeltilmesinde açık rinoplastinin yeri

V. Estetik, Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi eğitim Kursu, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1999, no.0

Kraniyal girişli bir elektrik yanığı olgusunda kranyumun vasküler fleple kurtarılması

XIX.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997, no.0, pp.128

Yanık hastalarda sepsise karşı G-CSF (Granülosit sitümüle edici hormon) kullanımı

XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997, no.0, pp.108

Rinoplastide burun ucu

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 15 - 17 May 1997, no.0

Total yüz yanığında, bipediküllü servikal fleple, dudak-burun rekonstrüksiyonu: Olgu sunumu (Poster).

XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 1996, no.0, pp.24

Sivil toplum yüz bölgesi ateıli silah yaralanmaları

XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 1996, no.0, pp.22

Hint flebiyle burun onarımlarında, doku genişleticilerin rolü

XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 1996, no.0, pp.81

Temporopariyetal flebin çok amaçlı uygulama alanları

XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995, no.0, pp.125

Ekspanse temporo-parietal skalp flebi ile sakal rekonstrüksiyonu

XVI. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994, no.0, pp.50

Metrics

Publication

218

Citation (WoS)

207

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

238

H-Index (Scopus)

8

Project

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals