Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yüksek Sıcaklığın Doğal Taşların Petrografik, Parlaklık ve Pürüzlülük Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.937-947, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.9-16, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of the Relationship between Böhme Abrasion Resistance and Strength Properties of Some Natural Stone

International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol.11, no.2, pp.31-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.4, pp.31-38, 2017 (National Refreed University Journal)

The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks

International Journal of Natural and Engineering Sciences, no.11, pp.28-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeraltı Krom İşletmesinde Acil Durum Planına Yönelik Bir Uygulama

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.63-71, 2016 (National Refreed University Journal)

Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik ÖzelliklerininAraştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.2, pp.159-169, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Elazığ Bölgesi Travertenlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.243-253, 2015 (National Refreed University Journal)

SİLOPİ (HARBUL-ÜÇKARDEŞLER) ASFALTİT FİLONUNUN MICROMİNE MADENCİLİK TASARIM PROĞRAMI KULLANILARAK AÇIK İŞLETME DİZAYNININ YAPILMASI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.99-113, 2013 (National Refreed University Journal)

ELAZIĞ VİŞNE MERMERLERİNİN (ROSSO LEVANTO) KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.87-99, 2013 (National Refreed University Journal)

Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Filonunun Micromine Madencilik Tasarim Proğrami Kullanilarak Açik İşletme Dizayninin Yapilmasi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, pp.99-113, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jeoistatistik Yöntemlerle Polimetalik Maden Yataklarının Jeolojik Modellenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.28, no.5, pp.99-108, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Comparison of Coal Mining Fatal Work Accidents: An Example of Turkey-China

International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining’2019, 3 - 04 October 2019

INVESTIGATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION AFTER BLASTING IN LIMESTONE QUARRIES WITH WIPFRAG SOFTWARE: A CASE STUDY

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.409-4018

THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURE ON THE STRENGTH OF NATURAL BUILDING STONES

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.400-408

Evaluation of Exports of Natural Stone in Turkey Mining Sector

10th International Marble & Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey, Bursa, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.27-33

Kömür Madenciliğinde Ölümlü İş Kazalarının Karşılaştırılması: Türkiye-Çin Örneği

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2019, Adana, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.109-117

Evaluation of Relationship between Electricity Consumption and Gross Domestic Product Using Panel Data

3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 24 - 26 October 2018

Place of Turkey in the World Boron Production and Importance

International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.1598-1607

Evaluation of the Use of Perlite in Industry

International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.1584-1590

Investigation of Electricity Installed Capacity, Production and Consumption in Turkey

International Conference on Energy Research (ENRES- 2018), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.365-375

Turkey Electricity Energy Resources and Evaluation of Domestic Resource Usage

International Conference on Energy Research (ENRES- 2018), Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2018, pp.370-377

Dust Problems in Mines and Effects on Worker Health

3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.1597-1600

Evaluation of Relationship between Electricity Consumption and Gross Domestic Product Using Panel Data Analysis

3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.164-168

Occupational Health and Safety Technics on Marble Factories

3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.1459-1463

EVALUATION OF FATAL WORK ACCIDENTS AT TURKISH COAL MINING

21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.449-458

COAL RESERVES IN THE WORLD AND TURKEY AND PLACE IN ELECTRICITY PRODUCTION

21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.139-164

Determination of the Usability of Ignimbritin (Ahlat Stone) as Building Stone

9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, pp.579-583

The Evaluation of Silifke (Mersin) Region Marble Formations

9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, pp.585-594

Investigation of the Fragmentation Effect of The Joınt Systems in Small Scale Bench Blasting

9TH INTERNATIONAL DRILLING AND BLASTING SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.193-202

Evaluation of Flyrock Distance and Fly-Rock Diameter Caused by Blasting and An Example Of Practice

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1014-1022

Occopational Safety Practices in Tunnel Constructions

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.997-1005

Risk Assessment In Tunnel Constructionand An Example of Practice

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1006-1014

ENVIRONMENTAL EFFECTS of LIME PRODUCING PLANTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.376

COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VALUES OF FLY-ROCK DISTANCE CAUSED BY BLASTING

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.162

The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks

INTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 21 - 25 July 2017, pp.26

Yeraltı Krom İşletmesinde Acil Durum Planına Yönelik Bir Uygulama

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26 - 28 October 2016

Occupational health and safety measures for the drilling and blasting operations in mines

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2968-2977

An practice on the risk analysis in the underground chrome operating

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3070-3080

Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.324-329

The Investigation of Environmental Impacts Induced by Blasting andAn Example of Practice

Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.103-112

Gaziantep-Şehitkamil-Karpuzkaya Yöresi Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.178-179

Adana Yöresi Krom Potansiyeli ve Ferrokrom Tesisi Kullanılabilirliğinin Önemi

TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.543-560

Adana İli İthal Yakıt Kaynaklı Elektrik Üretimi ve Yaratacağı Sorunlar

TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.273-290

Adana İli Taş (Kalker) İşletmelerinde Üretilen Agreganın İl Açısından Önemi

TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.561-574

Books & Book Chapters

Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği

in: Çukurova Üniversitesi Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Kitabı, FERDİ TANIR , Editor, Çukurova Üniversitesi, Adana, pp.278-294, 2019