Ceyhan Bölgesi Bazaltlarının Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin P Dalga Hızı ile Tahmini


Kahraman E.

Mühendislik bilimleri ve araştırmaları dergisi (Online), vol.4, no.2, pp.287-295, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bazalt, sertlik, dayanıklılık ve mukavemet özellikleri nedeniyle en önemli yapı malzemelerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazaltları yapı malzemesi olarak kullanmadan önce birim hacim ağırlığı, su emme oranı, tek eksenli basınç dayanımı ve Brezilya çekme dayanımı gibi bazı özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, bu testlerin pratikte bazı dezavantajları vardır. Test prosedürleri ve numune hazırlama işlemleri çok zor ve zaman alıcıdır. Ayrıca bu test uygulamaları uzmanlık gerektirir. Bu çalışmada, bazaltların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için hızlı ve tahribatsız bir test metodu olan P dalga hızı (Vp) kullanılmıştır. Birim hacim ağırlığı, su emme oranı, tek eksenli basınç dayanımı ve Brezilya çekme dayanımının belirlenmesi için ampirik ilişkiler geliştirilmiştir. Vp ile birim hacim ağırlığı, su emme oranı, tek eksenli basınç dayanımı ve Brezilya çekme dayanımı arasında iyi korelasyon katsayıları (R2= 73.2-85.6) elde edilmiştir.