Education Information

Education Information

 • 2003 - 2003 Post Doctorate

  Unıversıty Of Texas , Mdanderson Cancer Center, Department Of Stem Cell Transplantatıon, United States Of America

 • 1997 - 2002 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Hematoloji, Turkey

 • 1992 - 1996 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Turkey

 • 1985 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İng), Turkey

Dissertations

 • 2002 Expertise In Medicine

  Myelodisplastik sendromda telomer dinamiği ve prognostik parametrelerle ilişkisi

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları

 • 1996 Expertise In Medicine

  Sistemik sklerozda interlökin-1, interlökin-6, soluble interlökin-2 reseptörü düzeylerinin ve lenfosit subpopulasyonlarının incelenmesi

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları