Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarımsal Karar Analizi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.233-252, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Election Decision Making by Using Special Voting Methods

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.67-78, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-18, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Araç Rotalama Problemleri Ve Çözüm Yöntemleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.68-87, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

All Inclusive System and Its Effects on The Turkish Tourism Sector

Problems and Perspectives in Management International Research Journal, cilt.5, ss.269-285, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakım Stratejileri ve Bekleme Hattı Modeli Uygulaması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.211-230, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Niceliksel Genişleme Programında Azaltmaya Gidilmesinin Yükselen Piyasalar Üzerindeki Etkisi

International Congress onPolitic, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.209

Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelisme Iliskisi: Türkiye Örnegi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.814-821

INVESTMENT DESTINATION DECISION BY USING THE VIKOR METHOD IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

19th International Academic Conference,, Floransa, İtalya, 16 - 19 Eylül 2015, ss.265

Kitap & Kitap Bölümleri