Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Niceliksel Genişleme Programında Azaltmaya Gidilmesinin Yükselen Piyasalar Üzerindeki Etkisi

International Congress onPolitic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.209

EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES-2016, 29 - 31 August 2016, pp.814-820 Sustainable Development

Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelisme Iliskisi: Türkiye Örnegi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.814-821 Sustainable Development

INVESTMENT DESTINATION DECISION BY USING THE VIKOR METHOD IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

19th International Academic Conference,, Floransa, Italy, 16 - 19 September 2015, pp.265

An Analysis of the Efficiency of Airports in Turkey

43rd Annual Conference of the Operational Research Society, 03 July 2001

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF AIRPORTS IN TURKEY

OPERATIONS RESEARCH (OR) 43 ANNUAL CONFERENCE, Bath, United Kingdom, 4 - 06 September 2001, pp.37

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜNÜN HİSSE SENEDİ DEĞERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRAN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

YA/EM’xx01 XXII.YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 07 July 2001

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE GÜVENİLİRLİK VE KALİTE

I.ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 1997

Üretim Sistemlerinde Güvenilirlik ve Kalite

Birinci Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 01 January 1997

ETKİN STOK YÖNETİMİNİN VERİMLİLİĞE KATKISI

II.VERİMLİLİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 1994

CRAFT ALGORİTMASIYLA BİR TEKSTİL SANAYİ İŞLETMESİNDE FABRİKA DÜZENLENMESİ

XVI.YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 15 July 1994

TÜRK SANAYİ İŞLETMELERİNDE KALİTE SİSTEMLERİNİN ISO 9000 STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

XVI.YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 15 July 1994

Etkin Bir Stok Yönetiminin Verimliliğe Katkısı

İkinci Verimlilik Kongresi, Turkey, 03 January 1994, pp.442-448

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

66

H-Index (Scopus)

1

Project

4
UN Sustainable Development Goals