Prof.Dr.

ENGİN ÇETİN


Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2002

2002

Yüksek Lisans

11. Yüzyıl ve Öncesi Türkçesinde İnsan Yapımı Nesne Adları

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2000 - 2008

2000 - 2008

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Çü Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Karahanlı Türkçesi

Doktora

Doktora

Hakasça

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Orhon Türkçesi

Doktora

Doktora

Tuvaca

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uygur Türkçesi

Lisans

Lisans

Uygur Türkçesi

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Orhon Türkçesi

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Eski Türkçe

Lisans

Lisans

Eski Türkçe

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Uygur ve Karahanlı Türkçesinde İtaat Kavramı

ÇETİN E.

H.Çağdaş(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Tuvacada Tasvir Fiilleri

ÇETİN E.

F.Karadağ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkçe çal- ve çap- Fiilleri Üzerine Bir İnceleme

ÇETİN E.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.375-390, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Kutadgu Bilig'de Kılık ve Kılınç Sözlerinin Kullanım Özellikleri Üzerine

ÇETİN E. , uzer e.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.59, ss.261-284, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Altun Yaruk Sekizinci Kitapta Geçenbir ikintiske basıraşıp ... İbaresi Üzerine

ÇETİN E.

International Journal of Old Uyghur Studies, cilt.1, ss.7-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Altun Yaruk'ta Süreklilik ve Tezlik Bildiren Tasvir Fiillerinin Çince Orijinal Metindeki Görünümleri

ÇETİN E.

Türk Dili araştırmaları Yıllığı-Belleten, cilt.66, ss.215-246, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Çinceden Çevrilen Uygurca Metinlerde ?agız?, ?köz? ve ?yüz? Sözleri ile Kurulan Deyimler

ÇETİN E.

International Journal of Language Academy, cilt.5, ss.433-440, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Eski Uygurca Metinlerde +lIg, +lUg Ekinin Sıfatlarda Kullanımı

ÇETİN E.

International of Journal Academy, cilt.4, ss.49-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ESKİ UYGURCA METİNLERDE +LIG, +LUG EKİNİN SIFATLARDA KULLANIMI

ÇETİN E.

International of Journal of Language Academy, cilt.4, ss.49-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Şemsettin Sami'nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri

ÇETİN E.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, cilt.2013, ss.43-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Uygurca kiçig erngek, Karahanlı Türkçesi çıçalak ve Türkiye Türkçesi serçe parmak sözleri üzerine

ÇETİN E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, cilt.7, ss.1217-1227, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

ÇETİN E.

Uluslararası Dil Araştırmaları Dergisi, ss.81-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Orhon yazıtlarında `itaat? kavramı

ÇETİN E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, cilt.4, ss.825-837, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Kültigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan ögsüz ak At Üzerine

ÇETİN E.

Türk Dilleri Araştırmaları, cilt.18, ss.135-148, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Türkçede gebelere ad verme yolları

ÇETİN E.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, cilt.3, ss.189-211, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Divanü Lugati't-Türk'teki yiyecek içecek adları ve bu adların Türkiye Türkçesindeki görünümleri

ÇETİN E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.185-200, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Eski Türkçedeki insan yapımı nesne adlarında ödünçlemeler üzerine

ÇETİN E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.193-210, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

cicianne sözü üzerine

ÇETİN E.

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.1, ss.63-69, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

Buddhist Uygur Metinlerinde Skr. Mah?r?ja Sözünün Yazımı Üzerine Düşünceler

ÇETİN E.

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.1

2013

2013

Altun Yaruk Yedinci Kitap ve Metinde Geçen yalbar- ve ab- Sözleri Bağlamında Orhon Türkçesindeki -b-, -b Seslerini Yeniden Düşünmek

ÇETİN E.

2. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Sosunları ve Çözümleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.1

2011

2011

Eski Türkçede ünlü ve ünsüz+ünlü seslerden oluşan sözcükler

ÇETİN E.

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.599-608

2010

2010

Tarihsel derlem kavramı ve Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi Projesi

ÇETİN E. , Özkan B.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.282-289

2008

2008

Kur'an Tercümesi Rylands Nüshası'nda ikilemeler

ÇETİN E.

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 25 Ekim 2008, ss.1005-1018

2007

2007

Kutadgu Bilig'de ne soru sözcüğü ve kullanımları

ÇETİN E.

Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, Almati, Kazakistan, 21 - 26 Mayıs 2007, ss.437-444

2006

2006

Maniheist Uygur metinlerinde ikicilik (düalizm)

ÇETİN E.

XIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Adana, Türkiye, 13 - 19 Kasım 2006, ss.113-120

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Altun Yaruk Sekizinci Kitap

ÇETİN E.

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2017

2012

2012

Altun Yaruk Yedinci Kitap

ÇETİN E.

Karahan Kitabevi, Adana, 2012

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - 2017

2015 - 2017

Türk Dil Kurumu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

International of journal Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

International Journal of Language Academy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

International Journal of Language Academy

Diğer Dergiler

Haziran 2013

Haziran 2013

Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Talat Tekin Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Adıyaman-Türkiye

2013

2013

Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu

Katılımcı

Adıyaman-Türkiye

2013

2013

2. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

2. Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

VII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

3. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2010

2010

Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni

Katılımcı

Afyonkarahisar-Türkiye

2008

2008

VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu

Katılımcı

Almatı-Kazakistan

2006

2006

XIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu

Katılımcı

Adana-Türkiye

2005

2005

6. Deutschen Turkologenkonferenz

Katılımcı

Frankfurt-Almanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçentliğe Atama - Mersin Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Personel Sınavı

Türk Dili Okutmanı Alım Sınavı - Çukurova Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Türk Dil Kurumu Uzmanlı Tezi - Türk Dil Kurumu

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Doktora)

KEŞFÜ'L-HÜDÂ DOĞU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ - Çukurova Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Personel Sınavı

Araştırma Görevliliği - Çukurova Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Sözlük Bilim ve Çalışma Grubu

Türk Dil Kurumu, Turkey