Dr.Öğr.Üyesi

ERDİNÇ BALLI


Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilimdalı, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Fachhochschule Bochum, Fakültaet Für Wirtschaftwissenschaften, Internationales Management, Almanya

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Y.O., Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Otel İşletmelerinde Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilimdalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Interkulturelles Management: Die Zusammenarbeit der deutschen und türkischen Mitarbeitern in der Türkischen Tourismusbranche

Fachhochschule Bochum, Fakültaet Für Wirtschaftwissenschaften, Internationales Management

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2014 - 2016

2014 - 2016

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2014 - 2016

2014 - 2016

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

2013 - 2014

2013 - 2014

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2010 - 2014

2010 - 2014

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Uluslararası Turizm

Lisans

Lisans

Uluslararası Turizm

Lisans

Lisans

Servis ve Bar

Lisans

Lisans

Etkinlik Yönetimi

Lisans

Lisans

Kültürlerarası İletişim

Lisans

Lisans

Destinasyon Yönetimi

Lisans

Lisans

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Lisans

Lisans

Turizm Endüstrisine Giriş 1

Lisans

Lisans

Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Uygulaması

Lisans

Lisans

Kat Hizmetleri Yönetimi

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

Lisans

Turizm Coğrafyası

Lisans

Lisans

Turizm Endüstrisine Giriş 2

Lisans

Lisans

Uluslararası Turizm

Lisans

Lisans

Kültür Turizmi

Lisans

Lisans

ALMANCA I

Lisans

Lisans

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

İletişim

Lisans

Lisans

Almanca 2

Lisans

Lisans

Almanca 1

Ön Lisans

Ön Lisans

Turizm Coğrafyası

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Turizm

Lisans

Lisans

Almanca 3

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki İngilizce

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Küçük ve Orta Büyüklükteki Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanması

KOCA BALLI A. İ. , ÜSTÜN F., BALLI E.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergis, cilt.10, ss.150-170, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

BALLI E. , Çakıcı A.

Turkish Studies, cilt.14, ss.155-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜKETİCİLERİN KEBAP RESTORANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYENFAKTÖRLER – ADANA ÖRNEĞİ

CANOĞLU M. , BALLI E.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.30-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜKETİCİLERİN KEBAP RESTORANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYENbFAKTÖRLER ? ADANA ÖRNEĞİ

Canoğlu M., BALLI E.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.30-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM ALGILARININ İNCELENMESİ

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.49-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Restoran Markalamasi:Abd’de Türk Restoranlarinin İsimleri Üzerine Bir Araştirma

CANOĞLU M. , BALLI E.

International Journal Of Social And Humanities Sciences, cilt.1, ss.85-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

RESTORAN MARKALAMASI:ABD?DE TÜRK RESTORANLARININ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Canoğlu M., BALLI E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES, cilt.1, ss.85-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

IDENTIFYING MOTIVATIONAL FACTORS FOR TREKKING ACTIVITIES

BALLI E. , CANOĞLU M.

JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH, cilt.4, ss.94-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi

BALLI E. , Çakıcı A.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.12-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

BALLI E. , Çakıcı A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.167-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri

BALLI E.

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, cilt.4, no.1, ss.3-17, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri Ve Girişimcilik Eğilimlileri

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.18, ss.101-121, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.18, ss.101-121, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Şehirlerarasi Karayollarindaki Dinlenme Tesislerinin Bölge Ekonomisine Etkileri: Pozanti Örneği

BALLI E.

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.4, no.2, ss.25-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ. , ÜSTÜN F.

Conference: The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 26 - 28 Eylül 2019

2019

2019

Sokak Lezzetlerı Tüketım Sıklığı

BEKTARIM N., ÇAKİCİ A., BALLI E.

3.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik Ve Sürdürebilirlik, Mersin, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.678-684

2019

2019

Karanlık Liderlik ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkiler: Otel İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 Eylül 2019, ss.164-168

2019

2019

Örgüt İklimi: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme

ŞENER S., BALLI E.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 Eylül 2019

2019

2019

Çalışanların Yaşam Doyumları ile Duygusal Bağlılıkları ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

ŞENER S., BALLI E.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 Eylül 2019, ss.487-491

2018

2018

Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Planlama Sorunları

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ. , ÜSTÜN F.

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 20 - 21 Nisan 2018, ss.1390-1395

2017

2017

Turizm Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Örneği

BALLI E.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.144-152

2017

2017

Cultural Intelligence: It’s Relation With Demographic Variables and Career Decision Of Tourism Students

BALLI E.

6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14 - 16 Aralık 2017, ss.244

2017

2017

The Impact Of The Leadership That Reinforces Learning On Organizatonal Commitment

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14 - 16 Aralık 2017, ss.243

2017

2017

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının İncelenmesi

KOCA BALLI A. İ. , ÜSTÜN F., BALLI E.

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.191-192

2017

2017

Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürü Algisi Üzerine Bir Araştirma

BALLI E.

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

2017

2017

Karanlik Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:, 28 - 30 Eylül 2017, ss.74-81

2017

2017

Karanlık Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.74-81

2017

2017

Restaurant Branding: A Study On Names Of Turkish Restaurants In The USA

CANOĞLU M. , BALLI E.

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BERLİNKONFERANSI, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.133-134

2017

2017

Tüketicilerin Kebap Restoranı Tercihlerini Etkileyen Faktörler – Adana Örneği

CANOĞLU M. , BALLI E.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 2017, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.88

2017

2017

Yerel Halk Gözü İle Adana Sokak Lezzetleri

BALLI E. , Oğuz S.

VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2017, ss.389-398

2017

2017

Alışveriş Merkezlerindeki Türk Mutfağına Ait Yemeklerin İncelenmesi

BALLI E. , BUZCU Z.

VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2017, ss.738-747

2016

2016

ULUSLARARASI BÜYÜME STRATEJİLERİ STARWOOD HOTELS VE RESORTS TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016, ss.2153-2158

2016

2016

DETERMINING THE ALTERNATIVE TOURISM POTENTIAL OF THE LAGOONS OF ÇUKUROVA DELTA

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

II INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, SARAYBOSNA, 12 - 16 Ekim 2016, ss.30

2016

2016

Uluslararası Büyüme Stratejileri: Starwood Hotels ve Resorts Türkiye Örneği

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

1st International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016, ss.2153-2158

2016

2016

HORECA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BALLI E.

1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016, ss.2159-2164

2016

2016

THE MOTIVATIONS TO PARTICIPATING TREKKING ACTIVITIES: ADANA CASE

BALLI E. , CANOĞLU M.

2nd INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, Saraybosna, Bosna-Hersek, 12 - 16 Ekim 2016, ss.13

2016

2016

A SWOT Analysis for Investigating Elderly Tourism Potential of Eastern Mediterranean Region in Turkey

Yavuz M. C. , Ballı E. , Buzcu Z. , Oğuz S.

1st International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

2016

2016

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN İLERİ YAŞ TURİZMİ POTANSİYELİNiN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

YAVUZ M. C. , BALLI E. , OĞUZ S. , BUZCU Z.

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

2016

2016

DOĞU AKDENIZ BÖLGESININ İLERI YAŞ TURIZMI POTANSIYELININ İNCELENMESINE YÖNELIK BIR SWOTANALIZI

Yavuz M. C. , Ballı E. , Oğuz S. , Buzcu Z.

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

2015

2015

Kalkınma, Turizm ve Bir Gastronomi Destinasyonu Markası Olarak Adana

Oğuz S. , Ballı E. , Yavuz M. C.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015, ss.35

2015

2015

Otel Çalışanlarının Karanlık Liderlik Algısı Üzerine Bir Araştırma

BALLI E. , Çakıcı A.

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.806-817

2015

2015

Gönüllü Motivasyonu: XVII. Akdeniz Oyunları Örneği

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ. , AY Ü.

2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.80-90

2015

2015

Gönüllü Motivasyonu 17 Akdeniz Oyunları Örneği

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ. , AY Ü.

2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

2015

2015

Öğrenmeyi Güçlendirici Liderlik Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,

KOCA BALLI A. İ. , BALLI E.

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.100-115

2013

2013

Gastronomi Turizmi ve Adana Mutfak Kültürü

BALLI E.

2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 Nisan 2013, ss.206-218

2012

2012

Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği

TELLİ R. , BALLI E.

2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.447-460

2012

2012

Yerel Halkın Kırsal Turizme ve Etkilerine Yönelik Algıları

CANOĞLU M. , BALLI E.

2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.210-220

2012

2012

Pozantı İlçesi ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

BALLI E. , SAY D.

1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2012, ss.232-239

2012

2012

Şalgam Suyunun Özellikleri ve Adana Bölgesi Gastronomi Turizmindeki Yeri

SAY D. , BALLI E.

2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.612-620

2012

2012

Şalgam Suyunun Özellikleri ve Adana Bölgesi Gastronomi Turizmindeki Yeri

SAY D. , BALLI E.

2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.612-620

2010

2010

10. Ulusal Turizm Kongresi?nin Öğrenci Algıları Üzerine Etkileri

Unur K., Duran A., BALLI E.

11. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010, ss.610-617

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

LEADERSHIP AND INNOVATION

ÜSTÜN F., BALLI E. , KOCA BALLI A. İ.

Innovation: Principles and Practices, Osman YILMAZ, Pınar ÇÖMEZ, Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.89-111, 2020

2019

2019

Liderliğin Öteki̇Tarafı: Karanlık Liderlik

BALLI E. , Çakıcı A.

İşletme ve Yönetim Araştırmaları II, Yalçın Azmi, Editör, Akademisyen Yayınevi, ss.87-102, 2019

2019

2019

ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ ORTAM

BALLI E. , KOCA BALLI A. İ. , ÜSTÜN F.

Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’aSosyo Ekonomik Gelişmeler, Ali Rıza GÖKBUNAR, Serkan CURA, Adem BABACAN, Editör, EKİN Basım Yayın Dağıtım, ss.301-320, 2019

2017

2017

The Effect of Perception of Leadership That Reinforces Learning on Organizational Commitment

KOCA BALLI A. İ. , BALLI E.

CURRENT DEBATES IN TOURISM & DEVELOPMENT STUDIES, Doğan M. ve Morady F., Editör, Ijopec Publication Limited, Londra, ss.181-202, 2017

2017

2017

Cultural Intellıgence It?s Relatıon Wıth Demographıc Varıables And Career Decısıon Of Students

BALLI E.

Current Debates in Education, Akfırat N., Staub D.F. ve Yavaş G., Editör, Ijopec Publication Limited, Londra, ss.41-62, 2017

2017

2017

THE EFFECT OF PERCEPTION OF LEADERSHIP THAT REINFORCES LEARNINGON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

KOCA BALLI A. İ. , BALLI E.

CURRENT DEBATES IN TOURISM DEVELOPMENT STUDIES, Mustafa Doğan, Farhang Morady, Editör, IJOPEC, ss.181-202, 2017

2017

2017

CULTURAL INTELLIGENCE: IT’S RELATION WITH DEMOGRAPHICVARIABLES AND CAREER DECISION OF STUDENTS

BALLI E.

CURRENT DEBATES IN EDUCATION, O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş, Editör, IJOPEC Publication Limited, Londrina, ss.41-62, 2017

Desteklenen Projeler