Assoc. Prof. ERDİNÇ BALLI


Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Tourism and Hotel Management

Metrics

Publication

71

Project

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2020 - 2022

2020 - 2022

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng Servıces, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Doctorate

Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilimdalı, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Fachhochschule Bochum, Fakültaet Für Wirtschaftwissenschaften, Internationales Management, Germany

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Mersin University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Y.O., Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Otel İşletmelerinde Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilimdalı

2007

2007

Postgraduate

Interkulturelles Management: Die Zusammenarbeit der deutschen und türkischen Mitarbeitern in der Türkischen Tourismusbranche

Fachhochschule Bochum, Fakültaet Für Wirtschaftwissenschaften, Internationales Management

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Tourism and Hotel Management

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2014 - 2016

2014 - 2016

Lecturer PhD

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2014 - 2016

2014 - 2016

Lecturer PhD

Cukurova University, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

2013 - 2014

2013 - 2014

Lecturer

Cukurova University, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği

2010 - 2014

2010 - 2014

Lecturer

Cukurova University, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Turizm

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Turizm

Undergraduate

Undergraduate

Servis ve Bar

Undergraduate

Undergraduate

Etkinlik Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kültürlerarası İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Destinasyon Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Endüstrisine Giriş 1

Undergraduate

Undergraduate

Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Kat Hizmetleri Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Endüstrisine Giriş 2

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Turizm

Undergraduate

Undergraduate

Kültür Turizmi

Undergraduate

Undergraduate

ALMANCA I

Undergraduate

Undergraduate

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Almanca 2

Undergraduate

Undergraduate

Almanca 1

Associate Degree

Associate Degree

Turizm Coğrafyası

Associate Degree

Associate Degree

Genel Turizm

Undergraduate

Undergraduate

Almanca 3

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki İngilizce

Articles Published in Other Journals

2019

2019

KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ballı E., Çakıcı A.

TURKISH STUDIES , vol.14, no.2, pp.155-173, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Turistlerin Sokak Lezzeti Algıları, Davranış Niyetleri ve Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

BUZCU Z., OĞUZ S., BALLI E.

8th International Entrepreneurship Social Sciences Congress, Aksaray, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.895-906

2019

2019

Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi

BALLI E., KOCA BALLI A. İ., ÜSTÜN F.

Conference: The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 26 - 28 September 2019

2019

2019

Sokak Lezzetlerı Tüketım Sıklığı

BEKTARIM N., ÇAKİCİ A., BALLI E.

3.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik Ve Sürdürebilirlik, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.678-684

2019

2019

Karanlık Liderlik ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkiler: Otel İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 September 2019, pp.164-168

2019

2019

Örgüt İklimi: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme

ŞENER S., BALLI E.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 September 2019

2019

2019

Çalışanların Yaşam Doyumları ile Duygusal Bağlılıkları ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

ŞENER S., BALLI E.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2019), 26 - 28 September 2019, pp.487-491

2018

2018

Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Planlama Sorunları

BALLI E., KOCA BALLI A. İ., ÜSTÜN F.

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 20 - 21 April 2018, pp.1390-1395

2017

2017

Turizm Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Örneği

BALLI E.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017, pp.144-152

2017

2017

Cultural Intelligence: It’s Relation With Demographic Variables and Career Decision Of Tourism Students

BALLI E.

6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14 - 16 December 2017, pp.244

2017

2017

The Impact Of The Leadership That Reinforces Learning On Organizatonal Commitment

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14 - 16 December 2017, pp.243

2017

2017

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının İncelenmesi

KOCA BALLI A. İ., ÜSTÜN F., BALLI E.

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.191-192

2017

2017

Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürü Algisi Üzerine Bir Araştirma

BALLI E.

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017

2017

2017

Karanlik Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM:, 28 - 30 September 2017, pp.74-81

2017

2017

Karanlık Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.74-81

2017

2017

Restaurant Branding: A Study On Names Of Turkish Restaurants In The USA

CANOĞLU M., BALLI E.

ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BERLİNKONFERANSI, 18 - 21 May 2017, pp.133-134

2017

2017

Tüketicilerin Kebap Restoranı Tercihlerini Etkileyen Faktörler – Adana Örneği

CANOĞLU M., BALLI E.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 2017, Turkey, 05 May 2017, pp.88

2017

2017

Alışveriş Merkezlerindeki Türk Mutfağına Ait Yemeklerin İncelenmesi

BALLI E., BUZCU Z.

VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.738-747

2017

2017

Yerel Halk Gözü İle Adana Sokak Lezzetleri

BALLI E., Oğuz S.

VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 April 2017, pp.389-398

2016

2016

ULUSLARARASI BÜYÜME STRATEJİLERİ STARWOOD HOTELS VE RESORTS TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.2153-2158

2016

2016

DETERMINING THE ALTERNATIVE TOURISM POTENTIAL OF THE LAGOONS OF ÇUKUROVA DELTA

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

II INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, SARAYBOSNA, 12 - 16 October 2016, pp.30

2016

2016

Uluslararası Büyüme Stratejileri: Starwood Hotels ve Resorts Türkiye Örneği

BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.2153-2158

2016

2016

HORECA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BALLI E.

1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.2159-2164

2016

2016

THE MOTIVATIONS TO PARTICIPATING TREKKING ACTIVITIES: ADANA CASE

BALLI E., CANOĞLU M.

2nd INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 16 October 2016, pp.13

2016

2016

A SWOT Analysis for Investigating Elderly Tourism Potential of Eastern Mediterranean Region in Turkey

Yavuz M. C., Ballı E., Buzcu Z., Oğuz S.

1st International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.212

2016

2016

A SWOT ANALYSIS FOR EXAMINING THE 3rd AGE TOURISM POTENTIAL OF THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION

Yavuz M. C., Ballı E., Oğuz S., Buzcu Z.

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.212

2016

2016

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN İLERİ YAŞ TURİZMİ POTANSİYELİNiN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

YAVUZ M. C., BALLI E., OĞUZ S., BUZCU Z.

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Magosa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.212

2015

2015

Development, Tourism, and Adana as a Brand of a Gastronomy Destination

Oğuz S., Ballı E., Yavuz M. C.

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 12 December 2015, pp.35

2015

2015

Otel Çalışanlarının Karanlık Liderlik Algısı Üzerine Bir Araştırma

BALLI E., Çakıcı A.

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.806-817

2015

2015

Gönüllü Motivasyonu 17 Akdeniz Oyunları Örneği

BALLI E., KOCA BALLI A. İ., AY Ü.

2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 October 2015

2015

2015

Gönüllü Motivasyonu: XVII. Akdeniz Oyunları Örneği

BALLI E., KOCA BALLI A. İ., AY Ü.

2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.80-90

2015

2015

Öğrenmeyi Güçlendirici Liderlik Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,

KOCA BALLI A. İ., BALLI E.

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.100-115

2013

2013

Gastronomi Turizmi ve Adana Mutfak Kültürü

BALLI E.

2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 April 2013, pp.206-218

2012

2012

Yerel Halkın Kırsal Turizme ve Etkilerine Yönelik Algıları

CANOĞLU M., BALLI E.

2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.210-220

2012

2012

Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği

TELLİ R., BALLI E.

2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.447-460

2012

2012

Pozantı İlçesi ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

BALLI E., SAY D.

1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Turkey, 20 - 21 April 2012, pp.232-239 Sustainable Development

2012

2012

Şalgam Suyunun Özellikleri ve Adana Bölgesi Gastronomi Turizmindeki Yeri

SAY D., BALLI E.

2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.612-620

2012

2012

Şalgam Suyunun Özellikleri ve Adana Bölgesi Gastronomi Turizmindeki Yeri

SAY D., BALLI E.

2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.612-620

2010

2010

10. Ulusal Turizm Kongresi?nin Öğrenci Algıları Üzerine Etkileri

Unur K., Duran A., BALLI E.

11. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.610-617

Books & Book Chapters

2021

2021

İÇSEL İŞTEN AYRILMA “ÖRGÜTÜ GİZLİ TERK EDİŞ

BALLI E., ÜSTÜN F.

in: Örgütsel Davranış: Şimdi Bu Konular Konuşuluyor, ÜSTÜN Ferda, KOCA BALLI Ayşe İpek, Editor, Detay Yayınevi, pp.234-249, 2021

2020

2020

LEADERSHIP AND INNOVATION

ÜSTÜN F., BALLI E., KOCA BALLI A. İ.

in: Innovation: Principles and Practices, Osman YILMAZ, Pınar ÇÖMEZ, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.89-111, 2020

2019

2019

Liderliğin Öteki̇Tarafı: Karanlık Liderlik

BALLI E., Çakıcı A.

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları II, Yalçın Azmi, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.87-102, 2019

2019

2019

ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ ORTAM

BALLI E., KOCA BALLI A. İ., ÜSTÜN F.

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’aSosyo Ekonomik Gelişmeler, Ali Rıza GÖKBUNAR, Serkan CURA, Adem BABACAN, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, pp.301-320, 2019 Sustainable Development

2017

2017

The Effect of Perception of Leadership That Reinforces Learning on Organizational Commitment

KOCA BALLI A. İ., BALLI E.

in: CURRENT DEBATES IN TOURISM & DEVELOPMENT STUDIES, Doğan M. ve Morady F., Editor, Ijopec Publication Limited, Londra, pp.181-202, 2017

2017

2017

Cultural Intellıgence It?s Relatıon Wıth Demographıc Varıables And Career Decısıon Of Students

BALLI E.

in: Current Debates in Education, Akfırat N., Staub D.F. ve Yavaş G., Editor, Ijopec Publication Limited, Londra, pp.41-62, 2017

2017

2017

CULTURAL INTELLIGENCE: IT’S RELATION WITH DEMOGRAPHICVARIABLES AND CAREER DECISION OF STUDENTS

BALLI E.

in: CURRENT DEBATES IN EDUCATION, O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.41-62, 2017

2017

2017

THE EFFECT OF PERCEPTION OF LEADERSHIP THAT REINFORCES LEARNINGON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

KOCA BALLI A. İ., BALLI E.

in: CURRENT DEBATES IN TOURISM DEVELOPMENT STUDIES, Mustafa Doğan, Farhang Morady, Editor, IJOPEC, pp.181-202, 2017

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

RESTAURANT BRANDING: A STUDY ON NAMES OF TURKISH RESTAURANTS IN THE USA

Project Supported by Higher Education Institutions

CANOĞLU M. (Executive), BALLI E.

2017 - 2017

2017 - 2017

Turizm Öğrencilerinin Kültürel Zeka Düzeylerinin İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği

Project Supported by Higher Education Institutions

BALLI E. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Determining The Alternative Tourism Potential of The Lagoons of Çukurova Delta

Project Supported by Higher Education Institutions

KOCA BALLI A. İ. (Executive), BALLI E.

2016 - 2016

2016 - 2016

The Motivations to Participating Trekking Activities Adana Case

Project Supported by Higher Education Institutions

BALLI E. (Executive), CANOĞLU M.