Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evrensel Modüllerin Simetrik Türevleri

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.36, ss.69-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PRojective Dimension of Second Order Symmetric Derivation of Kahler Modules for Hypersurfaces

Algebra Letters, cilt.2017, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primitive Decomposition of Elements of the Free Metabelian Lie Algebra of Rank Two

Math Serdica, cilt.43, ss.369-374, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Commutator Subalgebras of Free Product of Lie Algebras

Soochow Journal of Mathematics, cilt.29, ss.7-14, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebras

Bull.Cl.Math.Soc., cilt.94, ss.197-208, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Subalgebras of Codimension one in a Finitely Presented Lie Algebra

Bull.Cal. Math. Soc., cilt.94, ss.197-208, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Residually Finite Subalgebras of lie Algebras

Journal of Institute of Math and Computer Sciences ( Mathematics Series), cilt.10, no.2, ss.109-112, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.41, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

About Certain Homological Propertiesof symmetric derivationsof Kahler Modules

3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, Mersin, Türkiye, 29 - 30 Ağustos 2016, no.1, ss.54-57

F/V nin Taşınabilir Olmayan Otomorfizmleri

XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.49

Serbest Nilpotent Lie cebirlerinin noktasal iç otomorfizmleri

Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, Van, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2005, ss.127-134

Rankı 2- olan Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Doğurayları

Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2001, ss.20

Lie cebirlerinin serbest Lie çarpımları

XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23 - 26 Eylül 1998, ss.198-204

Lie p-cebirlerinde Sonlu koboyutlu alt cebirler

X. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 24 - 27 Eylül 1997, ss.27

Kitap & Kitap Bölümleri

Fonksiyonlar, Logaritma

Temel Matematik, Fikri Akdeniz , Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.333-566, 2003

Limit ve Süreklilik- Diferansiyel Denklemler

Temel Matematik, Akdeniz F., Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.226-240, 2003

Logaritma-İstatistik

TEMEL MATEMATİK, Akdeniz F., Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.181-414, 2003