Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Comparison of the metacognitive skill level between successful and unsuccessful teams in the Turkish men’s second volleyball league

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.12, pp.2715-2720, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Corrective Exercise on The Treatment of an Scoliosis Patient

Smyrna Medical Journal, vol.28, no.5, pp.45-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Change in Body Mass Indexes and Smoking Rates of Women due to Regular Physical Exercise

Smyrna Tıp Dergisi, vol.8, no.2, pp.15-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Effects of Cardio-Pilates Exercise Program on Physical Characteristics of Females

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.4, pp.677-680, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Cardio-Pilates Exercise Program on Physical Characteristics of Females

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.4, pp.677-680, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Physical Fitness Parameters Among Moderato Level Regular Swimming and Step-Aerobic Exerciser and Sedentary in Females

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, vol.9, no.1, pp.40-48, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of physical fitness parameters of regular swimming and step aerobic exercise groups with sedanters in females

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.23-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT STUDENTS EMOTION MANAGEMENT SKILLS

OHÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.82-95, 2016 (International Refereed University Journal)

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygularını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.193-203, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Fellowship and Opposite Sex Friendship on Regular Physical Activity and Cigarette Smoking Habits

The Anthropologist, vol.5, pp.2354-2362, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

CORRELATIONS AMONG HANDEDNESS, HANDGRIP STRENGTH AND FRONT CRAWL SWIMMING PERFORMANCE IN ADOLESCENTS

KINESIOLOGIA SLOVENICA, vol.22, no.3, pp.23-30, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci

CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.10, no.1, pp.1-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

Process of Talent Development in Sport

CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.10, no.1, pp.1-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reorganızıng of sports coachıng departments ın turkısh hıgher educatıon system wıth the ıntegratıon of european unıon.,

Atatürk University Journal of Physical Education and Sport Science, vol.15, pp.9-28, 2013 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Yükseköğretimde antrenörlük eğitiminin yeniden yapılanması

Atatürk University Journal of Physical Education and Sport Sciences,, vol.15, no.1, pp.9-28, 2013 (Other Refereed National Journals)

The effects of a six week aerobic training on premenstrual syndrome

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, vol.171, no.5, pp.583-591, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of a six-week Aerobic Exercise on Premenstrual Syndrome

Gazz Med.Ital.Arc.Per.Le Sci.Med., vol.171, no.5, pp.583-592, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibromiyalji sendromlu hastalarda egzersiz ve SF-36 yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA Sport Sciences), vol.7, no.2, pp.18-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Çocuklarını Spor ve Fiziksel Aktiviteye Yönlendirmelerine Iliskin Görüsleri,

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.93-102, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibromiyalji sendromlu Hastalarda egzersiz ve SF 36 yaşam kalitesi ilişkisinin İncelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.2, pp.18-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diabetus Mellitus ve Egzersiz Tedavi Yöntemleri

Sendrom Actual Medical Journal, vol.4, no.6, pp.15-21, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Egzersiz Yöntemleri

Sendrom Actual Medical Journal, vol.23, no.4, pp.22-27, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Çocuklarını Spor ve Fiziksel Aktiviteye Yönlendirmelerine İlişkin Görüşleri

)” e-journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Other Refereed National Journals)

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİSKİN GÖRÜŞLERİ

E-Journal of New Wolrd Sciences Academy / Sport Sciences, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

E-Journal of New Wolrd Sciences Academy / Sport Sciences, vol.6, no.2, pp.93-102, 2011 (Other Refereed National Journals)

Exercise methods in patients with Fibromyalgia Syndrome

Spor ve Tıp, vol.23, pp.22-27, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exercise treatment methods and Diabetes Mellitus

Spor ve Tıp, vol.23, pp.15-21, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determining emotion management skills of adults taking physical exercise and individuals leading a sedentary life

Gazz Med.Ital.Arc.Per.Le Sci.Med., vol.169, no.5, pp.213-221, 2010 (Other Refereed National Journals)

Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği?ne (ODKÖ) İlişkin Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.132-140, 2010 (National Refreed University Journal)

Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği?ne (ODKÖ) İlişkin Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ç.Ü. Sos. Bil. Ens. Dergisi, vol.19, no.1, pp.132-140, 2010 (International Refereed University Journal)

Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeği’ne (ODKÖ) ilişkin bir geçerlik ve güvenirlik çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.132-140, 2010 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Araştırılması

Turkiye Klinikleri J Sports Sci,, vol.1, no.2, pp.88-94, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Aerobic Exercise on Cardiopulmonary System in Children.

TAF Prev Med Bull, vol.8, no.2, pp.125-130, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Egitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Olumsuz Degerlendirilme Korkusunun Arastırılması, Özgün Makale

Türkiye Klinikleri Journal of Sports Science, vol.1, no.2, pp.88-94, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determınıng Body Mass Index of Adults Takıng Physıcal Exercıse And Indıvıduals Leadıng a Sedentary Lıfe

TAF Prev Med Bull, vol.7, no.6, pp.523-528, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktif Sporu Bırakmış Sporcularda Hipertansiyon Sıklığı

Spor ve Tıp Dergisi, vol.8, pp.23-25, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fiziksel Aktivitenin Eritrosit Sedimantasyon Hızı Fibrinojen Alfa 2 Globulin ve Gama Globulinler Üzerine Etkisi

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Bülteni, vol.2, no.2, pp.47-49, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fiziksel Aktivitenin Eritrosit Sedimantasyon Hızı Fibrinojen Alfa 2 Globulin ve Gama Globulinler Üzerine Etkis

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Bültenİ, vol.2, no.2, pp.47-49, 1999 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı Hakkındaki Görüşleri

Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, vol.3, no.3, pp.136-149, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Obez, Non İnsulin Dependet Diabetes Mellituslu Bir Hastada Diyet ve Aktif Egzersizin Tedavi Üzerine Etkisi

Journal of Sports Medicine, vol.32, pp.137-140, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of functional training on agility and attention features in adolescent wrestlers

18. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2020, pp.195-202 Creative Commons License

Agility and Attention related differences between Turkish and Polish Adolescent Wrestlers

2. International Conference on Sports For All And Wellness, 25 - 28 April 2019

Comparision of the Metacognitive Awareness Skills of Athletes and Female Young Men and Women

2. International Conference on Sports For All And Wellness, 25 - 28 April 2019 Sustainable Development

Algılanan Stres Düzeyi, Fiziksel Aktivite ve Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişki

II. International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 May 2018, pp.69-77

Algılanan stres düzeyi, fiziksel aktivite ve beden kütle indeksi arasındaki ilişki.

II. International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 May - 05 April 2018, pp.69-77

Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan ve Katılmayan Bireylerin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi.

II. International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 May - 05 April 2018, pp.78-91

Düzenli fiziksel aktiviteye katılan ve katılmayan bireylerin psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi

The International Congress of Sports for All and Wellness., Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.223-224

The Effect of One Year Feldenkrais Exercise Program on Biochemical Bone Turnover Markers at the Elderly

" The International Congress of Sports for All and Wellness, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.65-66

Rölatif yaşın adölesan futbolcuların kuvvet ve sürat özelliklerine etkisi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.526

THE EFFECTS OF FELDENKREISE EXERCISE PROGRAM ON THE LIFE QUALITY IN ELDERLY PEOPLE

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.499 Sustainable Development

CHANGES IN BMI AND THE CIGARETTE SMOKING RATES BETWEEN REGULARLY EXERCISED AND SEDENTARY FEMALES

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.249

THE EFFECTS OF FELDENKREISE EXERCISE PROGRAM ON PHYSICAL FITNESS LEVEL IN ELDERLY PEOPLE

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.250 Sustainable Development

RÖLATİF YAŞIN ADÖLESAN FUTBOLCULARIN KUVVET VE SÜRAT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.526

The Effect of Corrective Exercise on The Treatment of an Scoliosis Patient (Case Report)

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.99

The Attitudes of Parents? to the Physical Education and Sports Lectures (The Sample of The Primary School).

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.56

Correlations among handedness, hand grip strength and free style swimming performance in adolescents

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.344-347

Effects of cardio-Pilates exercise program on physical characteristics in females.

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.55

The relationships between hand preference and gender among elit swimmer.

13th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport, 31 March - 02 April 2016, pp.49-50

The effect of fellowship and opposite sex friendship on regular physical activity and cigarette smoking habits.

13th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport, 31 March - 02 April 2016, pp.36-37

Düzenli yüzme ve step-aerobik egzersiz yapan kadınların fiziksel uygunluk parametrelerinin sedanterle ile karşılaştırılması

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği(ULEAD), Çanakkale, Turkey, 10 - 13 October 2015, pp.12

Düzenli Yüzme Ve Step Aerobik Egzersiz Yapan Kadınların Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Sedanterle Karşılaştırılması

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) 10-13 Eylül 2015, 10 - 13 September 2015

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin duygularını yönetme becerilerinin incelenmesi

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği(ULEAD), Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015, pp.13

Investigation of Changes in Official Game Rules of Volleyball Using the Method of Document Analysis

13th international Sport Sciences Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.204

Reorganizing of Sports Coaching Departmens in Turkish Higher Education System.

International Balkan Symposium ın Sports Sciences, Tetova, Macedonia, 30 May - 02 June 2013, pp.31

The Correction of Built-in Errors on Freestyle Swimming Technique (A Case Study)

12th international Sport Sciences Congress, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012, pp.257

Serbest Stil Yüzme Tekniğindeki Hataların Düzeltilmesi (Vaka Çalışması)

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012 Creative Commons License

13 Yaşında Bir Sporcunun Voleybolda Tenis Servis Tekniğinin Öğreniminin İncelenmesi (Vaka Çalışması)

2. Uluslar arası Beden Eğitimi Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012 Creative Commons License

Volleyball tenis serve technique learning of a 13 years old child (A Case Study).

2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.50

A Study on the relation of exercise and quality of life on Fibromyalgia syndrome patients

22nd Tafisa World Congress. Sport for All: Building Bridges., Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2011, pp.99

Farklı Bölümlerdekı Ünıversıte Öğrencılerınde Depresyon Durumlarının Araştırılması

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.1755-1757

THE RESEARCHING OF DEPRESSION PATTERNS AMONG UNIVERSITY STUDENT IN DIFFERENT FACULTIES

11TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.1100-1103

Fear of Negative Evaluation Scale the Validty and Reliability Syudy, , November 10-12, Antalya, Turkey.

11th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.459-460

Cross-Cultural Approach to Women?s Health

16th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, Venezia, Italy, 28 - 30 October 2010, pp.40

The Effects of a six-week Aerobic Training on Premenstrual Syndrome

Cross-Cultural Approach to Women?s Health "16th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, Venezia, Italy, 26 - 30 October 2010, pp.40

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR ve FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON CHILDREN AND SPORTS, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.320-325 Creative Commons License

Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri

1.Uluslararası Çocuk ve Spor Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.321-322

A Randomized Controlled Trial Comparing Aquatic Training and Gym Exercise Versus Home Exercise in Patients with Fibromyalgia

The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology, Copenhagen, Denmark, 10 - 13 June 2009, pp.688

A Randomized Controlled Trial Comparing Aquatic Training and Gym Exercise Versus Home Exercise in Patients with Fibromyalgia

(EULAR) The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology, Kopenhagen, Denmark, 4 - 07 June 2009, pp.688

A Randomized Controlled Trial Comparing Aquatic Training and Gym Exercise Versus Home Exercise in Patients with Fibromyalgia

(EULAR) The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology, Kopenhagen, Denmark, 4 - 07 June 2009, pp.688

Farklı yaş gruplarındaki çocuklarda aerobik egzersizin kardiyo-pulmoner sistem üzerine etkisi

IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Amasya, Turkey, 24 - 26 October 2003, pp.423-433

Books & Book Chapters

Zumba yapan ve sedanter kadınların fiziksel özellikleri ile eğitim seviyesi ve algılanan stres düzeylerinin karşılaştırılması

in: Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları - 2, Erdal Zorba, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.291-301, 2019

Örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarının örgütsel vatandaşlık

in: Spor Yönetiminde Desantralizasyon-Liderlik Becerileri Ve Karar Verme Stilleri, Şahin M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.1-362, 2016

Örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri:Türk spor örgütü örneği

in: Spor Yönetiminde Desantralizasyon Liderlik Becerileri ve Karar Verme Stilleri, H.Murat ŞAHİN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-130, 2016

The effect of corrective exercise on the treatment of an scoliosispatient (case report)

in: ERPA EDUCATIONAL RESEARCHES AND PUBLICATIONS BOOK OF PROCEEDING INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION, , Editor, EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., pp.341-343, 2016

The attitudes of parents’ to the physical education and sportslectures (The sample of the primary school)

in: ERPA EDUCATIONAL RESEARCHES AND PUBLICATIONS BOOK OF PROCEEDING INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION, , Editor, EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., pp.91-94, 2016

ÇAĞDAŞ SPOR YÖNETİMİ

Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2013

Management Theory and Practice in Sport Organizations?

in: Contemporary Sport Management, Gazanfer DOĞU, Dilek SEVİMLİ, Engin DURUSOY, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.315-333, 2013

Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar “Spor Yönetiminde Yasal Konular

in: Çağdaş Spor Yönetimi, Gazanfer Doğu, Dilek Sevimli Engin Altan Durusoy, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.357-375, 2013

“Management theory and practice in sport organizations” “ 3th.Ed. 14. Chapter

in: Contemporary Sport Management, Doğu Gazanfer, Sevimli Dilek, Durusoy Engin, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.313-355, 2013