Egzersiz Yapan Ve Sedanter Bireylerin ÖzEtkililik Ve Yeterlilik AlgılarınınDeğerlendirilmesi.


SEVİMLİ D. , ÖZORUÇ S.

2nd Eurasian Sports Sciences Congress, 2 - 05 Mayıs 2019