Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Büyüme hormonu tedavisi alan hastaların tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ve multipl hipofizer hormon yetmezliği olan olguların genetik etiyolojilerinin araştırılması

  Cukurova University, Tıp Fakültesi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English