Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1987 - 1990 Tıpta Uzmanlık

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1979 - 1985 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Tıpta Uzmanlık

  vitamin D ile wheezing, alerji ve enfeksiyon ilişkisi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  İnhalan alternaria duyarlığı olanastım ve rinitli çocuklarda immünoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  Anne sütündeki sitokin düzeyleri, ile whhezing arasındaki ilişki

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji

 • 1997 Doktora

  Der P I e d immünoterapi materyalinin karşılaştırılmasıuyarlı astımlı ve rinitli çocuklarda üç farklı tip immünoterapi materyalinin karşılaştırılması

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji

 • 1991 Tıpta Uzmanlık

  Ekstrensek bronşial astımlı çocuklarda serumda nötrofil kemotaksisinin değerlendirlmesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolji Ve Alerji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce