Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesleki Teknik Eğitimde Kız Öğrencilerin Başar Durumları

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, cilt.II, no.1, ss.581-584

Meslek YüksekokullarındakiÖğrenci Kaynağının Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi

4. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, cilt.II, ss.242-244

Conditions for Quality Education At Vocational Schools

Ankara Universty - Iveta Regional Conferance (Turkey, Eastern Europe and Central Asia, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2003, ss.1-4

Sınavsız Geçişle Meslek Yüksekokullarına Devam Eden Öğrencilerin Başarı Durumları

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Özel Kitabı, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-7