Assoc. Prof. ŞÜKRİYE DENİZ MUTLUAY


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adana Sağlık Yüksek Okulu


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Human Anatomy


Names in Publications: Akman-Mutluay SD

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

tıbbi terminoloji
Lecture Note
11/10/2014

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Arts And Scıences, Mikrobiyoloji, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Amfoterisin b lipid formülasyonlarının sıçan böbreği üzerine etkilerinin incelenmesi

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Human Anatomy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik

2007 - 2015

2007 - 2015

Assistant Professor

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

2000 - 2007

2000 - 2007

Other

Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi

1998 - 2000

1998 - 2000

Research Assistant

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Arts And Scıences, Biyoloji

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

EFFECTS OF THE OXYTOCIN HORMONE ON PELVIC FLOOR MUSCLES IN PREGNANT RATS

Demir E., Mutluay Ş. D., Dağlıoğlu Y. K., Büyüknacar H. S., Erdoğan K. E.

1.ULUSLARARASI 1.ULUSAL SİVAS EBELİK KONGRESİ, Sivas, Turkey, 9 - 10 May 2022, pp.207-208

2020

2020

Genç Erişkinlerde Parmak Ölçümleri ve Oklüzal Dikey Boyut Arasındaki İlişki

MUTLUAY Ş. D.

2 nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 2020, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 July 2020, pp.126-129

2019

2019

MULTIMODAL IMAGING TECHNIQUES OF NORMAL PELVIC BASE ANATOMY

MUTLUAY Ş. D.

EURO ASIA5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.349357

2019

2019

KRISTELLER MANEUVER (FUNDAL PRESSURE) AND PELVIC FLOORDAMAGE

MUTLUAY Ş. D., DEMİR E.

EURO ASIA 5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.393-401

2019

2019

Estimation of total length of humerus from its segments

MUTLUAY Ş. D., AÇIKGÖZ A. K., BOZKIR M. G.

20 th. National Anatomy Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13, pp.184-185

2019

2019

Correlation between Craniofacial Measurements and Occlusal Vertical Dimension in Young Adults

MUTLUAY Ş. D.

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstabul Turkey, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13, pp.138-139

2019

2019

YENİDOĞANLARDA SİMFİSİZ PUBİS İLE UMBLİKUS ARASI MESAFENİN DOĞUM AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİ

MUTLUAY Ş. D.

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.842

2019

2019

The Effects of Oxytocin and Prostaglandin E2 Hormones on Pelvic Floor Muscles

DEMİR E., MUTLUAY Ş. D.

3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.7, pp.51

2018

2018

Estimation of stature from second and fourth digit lengths in young adults

MUTLUAY Ş. D.

19. Ulusal Anatomi kongresi ve 1.Uluslarası Akdeniz Anatomi Kongresi (IMAC 2018), Adana, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.180-181

2017

2017

Genç Erişkin Bireylerde Dış Pelvik Ölçümler ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Mutluay Ş. D., Demir E.

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017

2017

2017

Kadınların Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonu Dönem Geleneksel Uygulamaları

AKÇA E., MUTLUAY Ş. D., BİLİKTÜ S.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 September - 24 April 2017

2016

2016

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit 2d 4d Uzunlukları Oranları

MUTLUAY Ş. D., TORUN S.

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

2016

2016

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digid (2d:4d)Uzunlukları Oranları

MUTLUAY Ş. D., TORUN S.

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, vol.0, no.0

2015

2015

Genç Erişkinlerde Baldır Derialtı Dokusunun Subkutan Enjeksiyona Uygunluğunun Araştırılması

Torun S., Mutluay Ş. D.

15 .Ulusal Hemşirelik kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.66

2015

2015

Genc Eriskinlerde Baldir Derialti Dokusunun Subkutan Enjeksiyona Uygunlugunun Arastirilmasi

TORUN S., MUTLUAY Ş. D.

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.0, no.0

2012

2012

Relationship between the anthropometric measurements and birth weight in newborns.

MUTLUAY Ş. D., BOZKIR M. G.

14. Ulusal Anatomi Kongresi, Turkey, 28 June - 01 October 2012, vol.6, pp.127-128

2008

2008

The effects of amphotericin B lipid formulation on ratkidney

MUTLUAY Ş. D., BOZKIR M. G., METE U. Ö., TAŞOVA Y.

XII National Cong ress of Anatomy with International Paritcipation, 29th October - 1st November 2008, Mersin, Turkey, Mersin, Turkey, 29 October - 01 November 2008, vol.2, pp.27

2004

2004

HUMERUS UZUNLUĞU VE SEGMENTLERININ MORFOMETRIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MUTLUAY Ş. D., GÖKER P., BOZKIR M. G.

VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 30 August 2004, pp.399-400

2004

2004

Os Femuris’e Ait Farklı Antropometrik Ölçümler

GÖKER P., MUTLUAY Ş. D., BOZKIR M. G.

VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, 26-30 Ağustos 2004, Konya, Konya, Turkey, 26 - 30 August 2004, pp.445-446

2004

2004

SAKRUMDA BİLATERAL ASİMETRİ VE DOMİNANT EL KULLANIMI

MUTLUAY Ş. D., GÖKER P., BOZKIR M. G., dere f.

VIII. Ulusal Anatomi Kongresi 26-30 Ağustos,2004, Konya, Konya, Turkey, 26 - 30 August 2004, pp.397-398

Books & Book Chapters

2021

2021

ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ

Mutluay Ş. D.

in: Sağlık Bilimlerine Yönelik Sistematik Anatomi, MUTLUAY ŞÜKRİYE DENİZ, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, pp.15-21, 2021 Creative Commons License

2021

2021

ÜRİNER SİSTEM

MUTLUAY Ş. D.

in: SAĞLIK BİLİMLERİNE YÖNELİK SİSTEMATİK ANATOMİ, Mutluay ŞÜKRİYE DENİZ, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, pp.217-224, 2021

2019

2019

DOĞUM EYLEMİNİN İNDÜKSİYONU VEAUGMENTASYONUNDA OKSİTOSİNİN KULLANILMASI

MUTLUAY Ş. D., DEMİR E.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Albayrak Levent, Açıkgöz Özgür, Gökçen Emre, Editor, Gece Akedemi, New York, pp.111-125, 2019

2010

2010

c ve d

ali riza e., gülsün s., nazlı a., hamit c., MUTLUAY Ş. D.

in: Tıp Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Editor, Akademi, İstanbul, pp.68-249, 2010

Supported Projects

2015 - 2016

2015 - 2016

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Ş. (Executive), AKBAŞ M., DAĞLIOĞLU Y. K., ALAN S., ÖZTÜRK M., DEMİRKAYA K., et al.

2012 - 2016

2012 - 2016

Morfometrik Ölçümlerle Bebeğin Doğum Kilosu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

MUTLUAY Ş. D. (Executive)

2012 - 2015

2012 - 2015

Genç Erişkinlerde Baldır Derialtı Dokusunun Subcutan Enjeksiyona Uygunluğunun Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

TORUN S. (Executive), MUTLUAY Ş. D.

Scientific Refereeing

March 2023

March 2023

CUREUS

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

Archives of medical Science - Civilization Diseases

Other Indexed Journal

Awards

September 2015

September 2015

Genç Erişkinlerde Baldır Derialtı Dokusunun Subcutan Enjeksiyona Uygunluğunun Araştırılması

Atatürk ÜniversitesiCitations

Total Citations (WOS): 10

h-index (WOS): 2