Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Harmanlanmış Bir Kültürde Yaşamak: Adana?da Göçmen Çocuklar

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.5, ss.2089-2102, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CELEBRATION CEREMONIES OF BULGARIAN TURKS WHO PLACED TO ANATOLIA AND MUSIC IN THESE CEREMONIES

Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, cilt.24, sa.93, ss.182-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVLİYA ÇELEBİ?NİN SEYAHATNAMESİNDE YER ALAN TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN HALK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Motif Akademi, cilt.10, sa.20, ss.303-318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇUKUROVA YÖRESİNDE ANMA, KUTLAMA VE BAYRAMLAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.17-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benim Yüzü Hep Gülen Hocam

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, ss.24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benim Yüzü Hep Gülen Sevgili Hocam

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sa.464, ss.24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Adana Düğünlerinde Hediye Kavramı:Çeyiz, Bohça. Okuntu

Motif, cilt.1, sa.47, ss.35-50, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aşık Tarzı Edebiyatta Tekke Edebiyatı İzleri Üzerine Bir Çalışma

III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS) ÇEŞME/İZMİR 2019, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.257-272

ilkokul öğrencilerinin kitap seçimine ilişkin görüşlerininin belirlenmesi

27. uluslararası multidisipliner bilimsel çalışmalar kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.527-546

İlkokul Ders Kitaplarında Yer Alan Masal Metinlerinin İncelenmesi

Akdeniz I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.401-417

FETHİYE SEVDALISI BİR HALK BİLİM DERLEYİCİSİ ÜNAL ŞÖHRET DİRLİK

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.263-272

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİNDEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Necatibe Bey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.528-551

Avşar Geleneğinde Vatanseverlik İle İlgili Söylenen Ağıtlar

Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

Adana Avşar Ağıtlarından Tarihi Okumak

Uluslararası Tarih ve Gelişim SürecindeAVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

Geleneksel İğne Oyalarının Geçmişten Günümüze Modelleri ve Kullanıldığı Yerler

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Uppsala, İsveç, 29 Eylül - 03 Ekim 2017

Toprak Kelimesine Yüklenen Anlamlar

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 Ekim 2017

Çukurova Halk Kültüründe Göç

Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.1-15

FATİH ERDOĞAN?IN OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ KİTAPLARININ DİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ

VII. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAŞAYAN YAZARLAR SEMPOZYUM DİZİSİ/ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA FATİH ERDOĞAN SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.1-15

Fatih Erdoğan ın Okul Öncesi ve Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanmış Kitapların Dil ve İçerik Özellikleri

VII. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi/Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

ÇUKUROVA YÖRESİNDE DİNİ İNANIŞ ve GELENEK YOLUYLA AİLEYE EKLENEN AKRABALIKLAR

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.1-15

Çukurova Yöresinde Dini İnanış ve Gelenek Yoluyla Aileye Eklenen Akrabalıklar

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016

The Words of Love;Nature has Found a Place with Animals,Trees and Plants in the Love World of Mevlana"-

;Internatıonal Conference on Moulana Jalaloddin Rumi, Varşova, Polonya, 22 - 23 Ekim 2007, cilt.1, sa.3, ss.220-245

Romanya Halk Masallarının Türk Halk Masalları İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

De La Sarı Saltuk Baba-Mârturıı Ale Culturıı turce Pe Pâmântul Românniei"(Sarı Saltuk Baba', Köstence, Romanya, 4 - 06 Eylül 2007, cilt.1, sa.2, ss.120-140

Kitap & Kitap Bölümleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Prof Dr Erman Artun Armağanı, Refiye Şenesen, Zekiye Çağımlar, Editör, Öz Baran Ofset, Adana, ss.65-89, 2015

Adana ve Çevresinde İnsana Bağlanan Umudun Yatırlar ve Ziyaretler Boyutu

Adana Köprü Başı, Sabri koz, Editör, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.125-160, 2002