Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.549-553

Kredi Notu Değişikliklerinin İşsizlik ve Enflasyon Üzerine Etkileri

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.131-137

Ülkelerin Daha İyi Yaşam Endeksine Göre Analizi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.555-564

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE VE AB ÜYESİ ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.93-98

YAŞAM DOYUMUNA ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.161-165

TÜRKiYE VE OECD ÜLKELERiNiN EĞiTiM GÖSTERGELERiNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.2, no.5, ss.1189-1196

KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE D-8 ÜLKELERİNİN GELİR VE REFAH DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.1, no.5, ss.558-563

Mevsimsel Birim Kökün Belirlenmesinde Bridge Tahmin Edicinin Kullanımı

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.1

The Usage of Bridge Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests

ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 05 Haziran 2017, cilt.4, no.6, ss.4

Bridge estimator as an alternative to Dickey-Pantula unit root test

The 10th International Days of Statistics and Economics, Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Eylül 2016, ss.523-532

Anne-Yetişkin Kız İlişkisinin Yaşam doyumu ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Adana İlinde İncelenmesi

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

BRIDGE ESTIMATOR AS AN ALTERNATIVE TO DICKEY-PANTULA UNIT ROOT TEST

10th International Days of Statistics and Economics, Prague, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Eylül 2016, ss.523-532 identifier

Nonlinear Inequality Constrained Ridge Regression Estimator

The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014), Linköping, İsveç, 24 - 28 Ağustos 2014, ss.48

Doğrusal Olmayan Eşitsizlik Kısıtlı Ridge Tahmin Edici

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.78

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi?ne ait Seans Getirilerinin Markov Zincirleri Süreci ile Tahmin Edilmesi

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic-(ISEOS), Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 27 Mayıs 2013, ss.176