Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE

1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2021, pp.130-138

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA

1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2021, pp.139-146

COVID-19 SALGINININ SEYAHAT ENDÜSTRİSİNE OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL International Modern Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 04 June 2021, pp.800-804 Sustainable Development

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI: BİR KÜMELEME ANALİZİ

İSTANBUL International Modern Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2021, pp.792-799

COVİD-19 SALGINININ TÜRKİYE’NİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ

LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.264-271 Sustainable Development

OECD ÜLKELERİNDE ERKEN DÖNEM COVID-19 KONTROLÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

AL FARABI 9th International Conference on Social Sciences, Nahcivan, Azerbaijan, 2 - 04 May 2021, pp.915-920 Sustainable Development

YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

AL FARABI 9th International Conference on Social Sciences, Nahcivan, Azerbaijan, 2 - 04 May 2021, pp.921-926 Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ AÇISINDAN AVRUPA BIRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNİN ANALİZİ

4TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2021, pp.180-187

ÜLKELERİN DİJİTAL EKONOMİ VE TOPLUM ENDEKSİNE GÖRE ANALİZİ

4TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2021, pp.172-179

Türkiye İçin Mevsimsel Gelir Yakınsaması Hipotezinin Bridge Tahmin Edici İle İncelenmesi

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Ülkelerin Daha İyi Yaşam Endeksine Göre Analizi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.555-564

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.549-553

Kredi Notu Değişikliklerinin İşsizlik ve Enflasyon Üzerine Etkileri

Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.131-137 Sustainable Development

YAŞAM DOYUMUNA ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.161-165 Sustainable Development

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE VE AB ÜYESİ ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.93-98

KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE D-8 ÜLKELERİNİN GELİR VE REFAH DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, vol.1, no.5, pp.558-563

TÜRKiYE VE OECD ÜLKELERiNiN EĞiTiM GÖSTERGELERiNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, vol.2, no.5, pp.1189-1196

Mevsimsel Birim Kökün Belirlenmesinde Bridge Tahmin Edicinin Kullanımı

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.1

The Usage of Bridge Estimators for HEGY Seasonal Unit Root Tests

ICCESE 2017: 19th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics, New York, United States Of America, 4 - 05 June 2017, vol.4, no.6, pp.4

Bridge estimator as an alternative to Dickey-Pantula unit root test

The 10th International Days of Statistics and Economics, Prag, Czech Republic, 8 - 10 September 2016, pp.523-532

Anne-Yetişkin Kız İlişkisinin Yaşam doyumu ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Adana İlinde İncelenmesi

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1

BRIDGE ESTIMATOR AS AN ALTERNATIVE TO DICKEY-PANTULA UNIT ROOT TEST

10th International Days of Statistics and Economics, Prague, Czech Republic, 8 - 10 September 2016, pp.523-532 identifier

Nonlinear Inequality Constrained Ridge Regression Estimator

The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014), Linköping, Sweden, 24 - 28 August 2014, pp.48

Doğrusal Olmayan Eşitsizlik Kısıtlı Ridge Tahmin Edici

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.78

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi?ne ait Seans Getirilerinin Markov Zincirleri Süreci ile Tahmin Edilmesi

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic-(ISEOS), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 27 May 2013, pp.176

Books & Book Chapters

OECD VE D8 ÜYESİ ÜLKELERDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: BİR K-ORTALAMALAR KÜMELEME VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ

in: DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALARLA VERİ ANALİZİ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.47-91, 2021

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKSİNİN TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- IV, Doç. Dr. Emre Aydemir, Dr. Sema Sağlık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.213-242, 2021

ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

in: SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİNE GENEL BAKIŞ, Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.25-47, 2021

AR-GE HARCAMALARI, YÜKSEK TEKNOLOJILI ÜRÜN IHRACATI VE EKONOMIK BÜYÜME ILIŞKISI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Prof. Dr. Serdar ÖGE, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.41-56, 2021