Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Congenital erythropoietic porphyria with erythrodontia: A case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.29, ss.542-548, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Skeletal and Dental Effects of Lower Lingual Arches

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.42, ss.469-474, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Skeletal and Dental Effects of Lower Lingual Arch As a Space Maintainer.

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.42, ss.1-9, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anxiety and pain during dental treatment among children with haemophilia

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.14, ss.284-288, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dental Anxiety in Children with Cleft Lip and Palate: A Pilot Study

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.11, ss.141-146, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The oral health status of street children in Adana, Turkey

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, cilt.56, ss.92-96, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oral health status and dental treatment for children with learning disabilities in southern Turkey

JOURNAL OF DİSABİLİTY AND ORAL HEALTH, cilt.20, ss.73-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ectopic Inverted Atypical Tooth in Nasal Cavity in a Patient with Cleft Lip and Palate

International Journal of Dentistry Research, cilt.3, ss.44-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Dental Yaralanmalara Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimleri dergisi, cilt.25, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Dental Yaralanmalara Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimleri dergisi, cilt.25, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the Shear Bond Strength of Silorane-Based Composite Resin and Methacrylate Based Composite Resin to MTA.

Journal of dental research, dental clinics, dental prospects, cilt.12, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Multidisipliner yaklaşım ile papillon lefevre sendromu: 6 yıllık takip

S.D.Ü Sağlık Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.39-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir pulpa kaplama ajanı olarak laktoferrin: in vivo çalışma.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.71-78, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt Dişlerinde Pulpa Tedavileri

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.35-47, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanal tedavilerinin yenilenmesi Tedaviler sonucu elde edilen bulguların değerlendirilmesi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.102-107, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Association between Anxiety and Sleep Bruxism among Children and Adolescents

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Madrit, İspanya, 19 - 21 Eylül 2019, ss.50

KİTOSAN MODİFİYE CAM İYONOMER SİMAN ÜZERİNE GASTRİK ASİT ETKİSİ:SEM-EDS

22. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSLARARSI BİLİMSEL KONGRESİ, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Multi-P Aygıtı İle Erken Dönem Tedavisi: Olgu Sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016, ss.50

Evaluation of the Skeletal Effects of Mandibular Lingual Arch Space maintainer.

FDI Annual World Dental Congress, Bangkok, Tayland, 22 - 25 Eylül 2015, ss.124

Unusual Ectopic Eruption of a Permanent Central Incisor

2015 FDI Annual World Dental Congress, 22 Eylül - 25 Ekim 2015, ss.150

Traumatıc Intrusıon of Maxıllary Permanent Central Teeth: Report Of The A Case

8. Internatıonal Congress Of The Mediterranean Societies Of The Pediatric Dentistry, 13 - 15 Kasım 2014, ss.72

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Bakım İhtiyacı Bulunan Çocuk ve Genç Erişkinlerde Dental Tedaviler

Pedodonti Akıl Notları, Didem Özdemir Özenen, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.297-308, 2019