General Information

Institutional Information: Fen Bilimleri Enstitüsü, Istatistik, Istatistik
Research Areas: Statistics, Natural Sciences

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Arş. Gör. Çağatay ÇETİNKAYA, 1985 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk ve orta öğretimi Mersin’de tamamladı. 2003 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi boyunca 2006-2007 yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Öğrenci Konseyi Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2008 yıllarında da Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2011 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş bünyesinde bankacılık mesleğini ifa etmiştir. 2010 yılında Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı’ nda tezsiz (e-MBA) yüksek lisansa başladı ve 2011 yılında tamamladı. 2012 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atanıp, ardından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 35. Maddesi gereği yüksek lisans eğitimine başladığı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı’ ndan 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı’ nda doktora eğitimine başladı ve halen burada araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine devam etmektedir.

Contact

Email
ccetinkaya@cu.edu.tr
Web Page
https://orcid.org/0000-0001-8010-4261
Office Phone
+90 322 338 6084 Extension: 2441
Office
Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Bölümü / Zemin Kat Z7