Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yarı Kurak Bölgelerde Entegre Su Kaynakları Yönetimi: Burdur Gölü Havzası Örneği

1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi, Karaman, Turkey, 17 - 19 October 2019, pp.68-75

Estimation of Soil Erosion in the Drainage Basin of Cakmak Dam

ISBS2019 PROCEEDINGS 4TH INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM (ISBS2019), Dallas-Texas, United States Of America, 18 - 20 July 2019, pp.685-696

Sediment Deposition in Hasanlar Dam Reservoir by Bathymetric Field Studies

Proccedings of the 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2018, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018

Evaluation of Sediment Deposition on Çorum Dam Reservoir

Multidisiplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS, 18 - 22 July 2018

Sustainable Operation of Dams under the Sediment Threat

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Dubai, United Arab Emirates, 15 - 17 March 2017

Akyatan Lagününde Tuzluluk Değişiminin Aylık İzlenmesi

Türkiye KIyıları’10 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April - 01 May 2010

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevresel Etki Değerlendirme Uygulamalarında Kullanımı

II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür, Turkey, 21 - 24 September 2005

Seri Bağlı Boru Hatlarında Su Darbesi İçin Bir Algoritma

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Gümüldür, Turkey, 22 - 26 September 2003

Tahtaköprü Baraj Yükseltilmesinin Gövde Stabilitesi bakımından İncelenmesi

DSİ Kalite Kontrıl Teknik Semineri, Fethiye, Turkey, 17 - 21 September 2001

Kentsel Altyapı Planlamasının Yeraltı Su Kaynakları Kirlenmesine Etkileri

I. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 November 1997

Su Darbesinin Bilgisayar Yardımı İle Hesabı

GAP I. Mühendislik Kongresi, Turkey, 28 May - 01 June 1996

Bazı Baraj Haznelerinde Katı Madde Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

DSİ Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, Ankara, Turkey, 25 - 28 May 1994

Türkiye Akarsularının Taşkın Pikleri Frekans Analizi

DSİ Su Mühendisliğ Problemleri Semineri, Fethiye, Turkey, 24 - 28 September 1990, pp.11

Books & Book Chapters

River Basin Management

in: Water Resources of Turkey, Nilgün B. Harmancioglu, Dogan Altinbilek, Editor, Springer, pp.445-465, 2019

Su Kalitesi Açısından Sulak Alanlar ve Su Kaynakları ile Etkileşimi

in: Bölüm 9. Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi, Selek, Zeliha, Karaaslan Yakup, Editor, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, pp.345-372, 2019 Sustainable Development

Bölüm 1. Giriş

in: Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi, Zeliha Selek, Yakup Karaaslan, Editor, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, pp.1-5, 2019 Sustainable Development

Fluid Mechanics

Ç.Ü..Faculty of Eng.and Arch, 1994