Arş.Gör.Dr.

BUKET TURHAN TÜRKKAN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Proğramı ve Öğretimi

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Matematik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık ile Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları Ve Öğretim

2011

2011

Yüksek Lisans

Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik görüşlerine etkisininin incelenmesi

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları Ve Öğretim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, İlköğretim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Eğitime Giriş

Lisans

Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkiye?de Eğitim Bilimleri Alanında Eylem Araştırması İçeren Doktora Tezlerinin İncelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E. , KARATAŞ T.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.501-524, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türkiye?de Eğitim Bilimleri Alanında Eylem Araştırması İçeren Doktora Tezlerinin İncelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E. , KARATAŞ T.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.501-524, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Reflections from Women Doctoral Students Lives Regarding Gender Roles

SARI M. , TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E.

International Journal of Education & Literacy Studies, cilt.7, ss.50-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Reflections from Women Doctoral Students Lives Regarding Gender Roles

SARI M. , TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E.

International Journal of Education & Literacy Studies, cilt.7, ss.50-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Reflections from Women Doctoral Students Lives Regarding Gender Roles

SARI M. , TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E.

International Journal of Education & Literacy Studies, cilt.7, ss.50-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.374-390, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Examination of Postgraduate Dissertations Regarding Using Computer Software in Mathematics Teaching

TURHAN TÜRKKAN B. , ARSLAN NAMLI N.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B. , ARSLAN NAMLI N.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Opinions of Middle School Mathematics Teachers on the Integration of Mathematics Course and Social Issues

TURHAN TÜRKKAN B. , KARAKUŞ M.

European Journal of Educational Research, cilt.7, ss.397-406, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin ?Pedagojik Formasyon? Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B. , YEŞİLPINAR UYAR M. , YOLCU E.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.41-60, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B. , KARAKUŞ F.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.509-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Investigating the needs for measurement and evaluation course: a case study on English language teaching program

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B.

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Examination of Social Studies Curriculum and Course Books in the Context of Global Citizenship

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B. , ÖZTÜRK F.

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.472-487, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Examination of Social Studies Curriculum and Course Books in the Context of Global Citizenship

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B. , ÖZTÜRK F.

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.472-487, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Investigating the needs for measurement and evaluation course: a case study on English language teaching program

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B.

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Metaphors of Secondary School Students towards the Concept of "Mathematical Problem"

TURHAN B. , YEŞİLPINAR M.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.99-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The Metaphors of Secondary School Students Towards the Concept of "Mathematical Problem"

TURHAN TÜRKKAN B. , YEŞİLPINAR UYAR M.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.45, ss.99-129, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı

DOĞANAY A. , TAŞ M. , YEŞİLPINAR UYAR M. , YOLCU E. , TURHAN TÜRKKAN B. , SARI M. , et al.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenler Odasına Yönelik Görüşleri

TURHAN B. , KAPTAN A., KAHVECİ H.

TURKISH STUDIES, cilt.10, ss.993-1008, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Problem Kurma Yaklaşımıyla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Problem Çözme Başarısı, Problem Kurma Becerisi Ve Matematiğe Yönelik Görüşlere Etkisi

TURHAN B. , Güven M.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.217-234, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ?Matematik Problemi? Kavramına Yönelik Metaforları

TURHAN B. , YEŞİLPINAR M.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, ss.496

2019

2019

Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Sorunların Belirlenmesi: Bir Doküman İncelemesi Çalışması

TURHAN TÜRKKAN B. , KARAKUŞ M.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

2019

2019

Pre-Service Teachers' Views on Introduction to Education Course

TURHAN TÜRKKAN B. , KARADUMAN B.

7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.255-256

2019

2019

A Case Study on Gender Equality Education

TURHAN TÜRKKAN B. , ARSLAN NAMLI N. , KARADUMAN B. , KARAKUŞ M.

7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.361-362

2018

2018

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik disiplinlerarası bir program geliştirme çalışması

TURHAN TÜRKKAN B. , KARAKUŞ M. , KARADUMAN B. , ARSLAN NAMLI N.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.725-726

2018

2018

Problem kurma çalışmalarına ilişkin bir içerik analizi çalışması

TURHAN TÜRKKAN B.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2398-2399

2017

2017

Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin incelenmesi: bir meta-sentez çalışması

TURHAN TÜRKKAN B. , ARSLAN NAMLI N.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-sentez Çalışması

TURHAN TÜRKKAN B. , ARSLAN NAMLI N.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.406-407

2017

2017

Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.46

2017

2017

Eğitim programları ve öğretim doktora programına yönelik bir inceleme

YOLCU E. , KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.41

2017

2017

Yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar yapmaya yönelik ihtiyaçları

KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B. , YOLCU E.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.42

2017

2017

Eğitim bilimleri alanında eylem araştırması içeren doktora tezlerinin incelenmesi

TURHAN TÜRKKAN B. , KARATAŞ T. , YOLCU E.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.441-443

2017

2017

Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: öğretmen adaylarına bakış

YOLCU E. , KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B.

26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.273-275

2016

2016

6 Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel ve Dilsel Olarak İncelenmesi

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B. , KARAKOÇ ÖZTÜRK B.

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 - 30 Ekim 2016, ss.361-363

2016

2016

Perceptions of preservice mathematics teachers towards the concept of justice, social justice and equality

KARAKUŞ M. , TURHAN TÜRKKAN B.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 18 Ağustos 2016, ss.172-182

2016

2016

Fine Arts Preservice Teachers' Opinions on Learning Critical Pedagogy Subjects

TURHAN TÜRKKAN B. , BORAN B.

VI. International Conference on Critical Education, Londra, İngiltere, 10 - 13 Ağustos 2016, ss.142

2016

2016

Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Ders Önerisi: Eğitime Farklı Bakış

DOĞANAY A. , TURHAN B.

XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.296

2016

2016

Türkiye ve Ontario Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

KARAKUŞ M. , TURHAN B.

XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.116

2016

2016

Bir Modül Olarak Eşitlik Temasının Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Tasarlanması

KARAKUŞ M. , TURHAN B.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.90-91

2015

2015

The Metaphors pf Pedagogical Formation Students toward the Concept of "Pedagogical Formation" Education

TURHAN B. , YEŞİLPINAR M. , YOLCU E.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Educatiion, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.275-277

2015

2015

Perceptions of Preservice Mathematics Teachers towards the Concepts of Justice, Social Justice and Equality

KARAKUŞ M. , TURHAN B.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.218-220

2015

2015

Reflections from Women Doctoral Students? Lives Regarding Gender Roles

YOLCU E. , TURHAN B. , SARI M.

5th International Conference on Critical Education, Wroclaw, Polonya, 15 - 18 Haziran 2015, ss.218

2015

2015

Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KARAKUŞ M. , TURHAN B.

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.2708

2015

2015

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Küresel Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

KARAKUŞ M. , TURHAN B. , KANATLI F.

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.2707

2014

2014

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

TURHAN B.

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1175-1176

2014

2014

Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Program Tasarımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

KARAKUŞ M. , TURHAN B. , KARAKUŞ F.

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.98

2013

2013

Determining General Professional Competencies of An Elementary Maths Teacher: A Case Study

KARAKUŞ M. , Turhan B.

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portekiz, 18 - 19 Ekim 2013, ss.452-462

2013

2013

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenler Odasına Yönelik Görüşleri

TURHAN B. , Kaptan A., Kahveci H.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.105

2012

2012

İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin ?Matematik Problemi? Kavramına Yönelik Metaforları

TURHAN B. , YEŞİLPINAR M.

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.496

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim

YOLCU E. , TURHAN TÜRKKAN B.

Mikro Öğretimin Tarihçesi, Şahan, H. H., Küçükoğlu, A. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.44-77, 2019

2019

2019

Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim

SARI M. , TURHAN TÜRKKAN B.

Kapsayıcı eğitim yaklaşım ve uygulamaları", , "Taneri P. A.", Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.125-162, 2019

2018

2018

Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

ETİ İ. , TURHAN TÜRKKAN B.

Nitel Araştırmaların Desenlenmesi, Bütün, M. & Demir S. B., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.207-257, 2018

2017

2017

Küreselleşen dünyada eğitim

YOLCU E. , KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B.

Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: Öğretmen adaylarına bakış, Demirel, Ö., Dinçer, S., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1185-1200, 2017

2017

2017

Küreselleşen dünyada eğitim

YOLCU E. , KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B.

Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: Öğretmen adaylarına bakış, Demirel, Ö., Dinçer, S., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1185-1200, 2017

2017

2017

Küreselleşen dünyada eğitim

YOLCU E. , KARATAŞ T. , TURHAN TÜRKKAN B.

Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: Öğretmen adaylarına bakış, Demirel, Ö., Dinçer, S., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.763-778, 2017

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2017

Aralık 2017

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1