Announcements & Documents

Kuantum Mekaniği Ders Notları
Lecture Note
3/20/2017

Öğrenciler tarafından tutulan ders notlarımdır. LisansKuantumMekanigiDersNotlari_Be....pdf Creative Commons License