Arş.Gör.

BURHAN ÖZALP


Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi (Ziraat Mühendisliği Programı), Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması Çerçevesinde İleri Tarım Müzakerelerindeki Gelişmeler ve Türkiye Tarımı Üzerine Etkileri

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası ve Yayım, Uluslararası Tarımsal Ticaret

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

TÜRKİYE?DE YERFISTIĞI ÜRETİCİLERİNİN TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANMA DURUMU

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.4122-4130, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği

KANTAR DAVRAN M. , ÖZALP B. , Yurt B., Yıdız F., Fırat H.

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.23, ss.299-309, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği

KANTAR DAVRAN M. , ÖZALP B. , Yurt B., Yıdız F., Fırat H.

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.23, ss.299-309, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye'de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği

KANTAR DAVRAN M. , ÖZALP B. , TOK N., ÖZTORNACI B.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.169-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production

GÜRER B., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , ABAY C. F. , ÖZALP B.

International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, cilt.2, ss.20-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production

GÜRER B., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , ABAY C. F. , ÖZALP B.

International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, cilt.2, ss.20-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

ABAY C., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , GÜRER B., ÖZALP B.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.130-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

ABAY C., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , GÜRER B., ÖZALP B.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), cilt.03, ss.130-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı Ve Eğilimi: Çukurova Ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

KANTAR DAVRAN M. , TOK N., ÇOBANOĞLU F., ÖZALP B. , SEÇER A.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.47-73, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Sustainability of Cotton Production in Turkey: An Analysis of Efficiency Using Data Envelopment Analysis

türkekul b., abay c., gürer b., ÖZALP B. , ÖREN M. N.

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt..

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

abay c., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , GÜRER B., ÖZALP B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

abay c., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , GÜRER B., ÖZALP B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017

2016

2016

Çifçilerde Yabancılaşma: Teorik Bir Tartışma

ÖZALP B.

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, cilt.1, no.1 Creative Commons License

2016

2016

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey

türkekul b., abay c., Gürer B., ÖREN M. N. , ÖZALP B.

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.8

2016

2016

THE IMPACT OF TURKISH AGRICULTURAL POLICY ON COMPETITIVENESS OF COTTON PRODUCTION

Gürer B., ÖREN M. N. , türkekul b., abay c., ÖZALP B.

158th EAAE Seminar Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, Yunanistan, 8 - 09 Eylül 2016

2016

2016

Tarımda Değer Zinciri Analizi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.594-604

2015

2015

ADANA KENT SORUNLARI AÇISINDAN GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÖZALP B. , KANTAR DAVRAN M. , SEVİNÇ M. R.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu 3, Adana, Türkiye, 22 Mayıs - 25 Haziran 2015, ss.425-437

2015

2015

Kırsal Kesimde Toplumsal Değişmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

KANTAR DAVRAN M. , ÖZALP B. , EKMEKÇİ Z.

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.368-374

2014

2014

Endüstriyel Tarımın Aile Çiftçiliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B.

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2014, cilt.I, ss.440-445 Creative Commons License

2014

2014

Recent Developments in WTO Negotiations on Agriculture and Position of Turkey

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.81-84

2014

2014

DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 03 Eylül 2014 - 05 Eylül 2015, cilt.II, ss.902-910 Creative Commons License

2014

2014

DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.ı, ss.902-910

2014

2014

DEVELOPMENTS IN CHERRY PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY AND IN THE WORLD

ÖZALP B.

New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques, Adana, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.25-43 Creative Commons License


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1