Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

POPULATION DENSITY AND REPRODUCTIVE OUTPUT OF ACROPTILON REPENS L., IN TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.40, ss.2259-2263, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DENSITY AND DYNAMICS OF ACROPTILON REPENS L., PATCHES IN TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.40, ss.2265-2271, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.7, ss.1-7, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Detection and Characterization of an Agent Causing Yellowing, Shortening of Internodes and Dwarfing on Maize.

Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.797

Possible Weed Hosts of Plant Protection Agents in Çukurova Region.

Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.65

Çukurova Bölgesi'nde Önemli Bitki Koruma Etmenlerinin Konukçusu Olabilecek Yabancı Ot Türleri

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.65

Significant Outputs of National Orobanche Project/Turkey.

16 th EWRS Symposium, Samsun, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2013, ss.337-338

Natural Phytomyza orobanchia Infestations on Broomrapes in Turkey.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2009, ss.88

National Broomrape Project in Turkey.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2009, ss.82-83

Infestation of insect herbivores on Orobanche species in Turkey.

2nd Internationa symposium ``Intractable Weeds and Plants İnvaders, Osijeck, Hırvatistan, 14 - 18 Eylül 2008, ss.58

Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.245

Diğer Yayınlar