Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Halo Formation Around Cherry Angiomas: A Rare But Substantial Finding

MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.24, pp.5050-5053, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is dermatological lilac really lilac?

DERMATOLOGICA SINICA, vol.36, no.2, pp.65-69, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Variables affecting interpretation of skin prick test results

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, vol.83, no.2, pp.200-204, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The role of Tzanck smear in the diagnosis of herpetic lesions older than three days

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, pp.146-150, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Alopesi Areatada Sistemik Medikal Tedavi Yaklaşımları

Turkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular, vol.11, no.1, pp.35-41, 2018 (Other Refereed National Journals)

Patch and Prick Tests in Hand Eczema: Results of A Sixty Seven Patient Series

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.11, no.4, pp.158-161, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Piyoderma Gangrenozum

Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular, vol.10, no.3, pp.210-216, 2017 (Other Refereed National Journals)

Subkorneal Püstüler Dermatoz

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Konular, vol.10, no.3, pp.204-209, 2017 (Other Refereed National Journals)

Palmoplantar Püstüloz

Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular, vol.10, no.3, pp.197-203, 2017 (Other Refereed National Journals)

Erizipel, Selülit

Turkiye Klinikleri, vol.9, no.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Diagnosis of "Atopic Dermatitis"

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.10, no.2, pp.49-53, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Erizipel ve Selülit

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

yaşlı deride makroskopik ve mikroskopik bulgular

türkiye klinikleri, no.2, pp.12-15, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı Deride Makroskobik ve Mikroskobik Bulgular

Türkiye Klinikleri Dermatoloji-Özel Konular, vol.2, no.2, pp.12-15, 2009 (Other Refereed National Journals)

Alt ekstremitelerde eritematöz plaklar

Dermatose, no.2, pp.134-136, 2006 (Other Refereed National Journals)

elektroepilasyon

türkiye klinikleri, no.2, pp.35-38, 2006 (Other Refereed National Journals)

Olgu Sunumu: Alt Ekstremitelerde Eritematöz Plaklar

Dermatose, vol.5, no.2, pp.134-136, 2006 (Other Refereed National Journals)

derinin boyaları ve benzetmeler

doktor, vol.5, no.28, pp.84-85, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parazitler geri döndü. Leishmaniasis

24. Prof.Dr. Lütfü tat sempozyumu, Turkey, 20 - 24 November 2019

İlaçla Tetiklenen İki Pellegra Olgusu

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Skin Tests in Hand Eczema

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 - 13 May 2018

Diffüz Alopeside Laboratuvar İncelemeleri: Kişisel Deneyimim

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 - 13 May 2018

Akut Ürtikerde Tedavi Yaklaşımı Ön Çalışma Raporu

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 22 - 26 November 2017

Patch Test Results In Adana

Current Treatments In Dermatology, 4 - 07 May 2017

Fasiyal hemiatrofi neden olan bir lineer morfea olgusu

15. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 10 October 2015, pp.318

Multiple pilomatriksoma

XXV. Ulusal dermatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2014

Mıltiple Pilomatriksoma

15. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2014, pp.78

Olgu Sunumu: Eozinofilik Annüler Eritem

10. Çukurova Dermatoloji Günleri, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 June 2014, pp.2

Olgu Sunumu: Elli Üç Yaşında İlk Kez Tanı Alan Lepralı Hasta

10. Prof. Dr. Lütfullah Aksungur Çukurova Dermatoloji Günleri, Turkey, 5 - 08 June 2014

Fototerapide Yenilikler

4.Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Turkey, 7 - 10 May 2008, pp.27-48

Livedoid Vaskülit Tedavisinde Enoksaparin: Bir Olgu Sunumu

17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 19 November 2005, pp.183

Polimorf Işık Erüpsiyonu

1. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2005, pp.31-34

Books & Book Chapters

Pediatride Dermatolojik Aciller

in: Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri-Semptomdan Tanıya-, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.375-383, 2018

Sistemik Hastalıkların Dermatolojik Belirtileri

in: Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri-Semptomdan Tanıya-, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.385-401, 2018

Pemfigoid Gestasyones

in: Otoimmün Büllöz Hastalıklar, Soner Uzun, Murat Durdu, Tamer İrfan Kaya, Şebnem Aktan, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.115-121, 2017

Ekzema

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H, Editor, Nobel, Adana, pp.886-889, 2010

Ürtiker

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H., Editor, Nobel, Adana, pp.889-891, 2010

Ekzema

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel Kitapevi, Adana, pp.886-889, 2010

Ürtiker

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel Kitapevi, Adana, pp.889-891, 2010