Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parazitler geri döndü. Leishmaniasis

24. Prof.Dr. Lütfü tat sempozyumu, Turkey, 20 - 24 November 2019

İlaçla Tetiklenen İki Pellegra Olgusu

27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2018

Skin Tests in Hand Eczema

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 - 13 May 2018

Diffüz Alopeside Laboratuvar İncelemeleri: Kişisel Deneyimim

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 - 13 May 2018

Akut Ürtikerde Tedavi Yaklaşımı Ön Çalışma Raporu

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 22 - 26 November 2017

Patch Test Results In Adana

Current Treatments In Dermatology, 4 - 07 May 2017

Fasiyal hemiatrofi neden olan bir lineer morfea olgusu

15. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 10 October 2015, pp.318

Multiple pilomatriksoma

XXV. Ulusal dermatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2014

Mıltiple Pilomatriksoma

15. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2014, pp.78

Olgu Sunumu: Eozinofilik Annüler Eritem

10. Çukurova Dermatoloji Günleri, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 June 2014, pp.2

Fototerapide Yenilikler

4.Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Turkey, 7 - 10 May 2008, pp.27-48

Livedoid Vaskülit Tedavisinde Enoksaparin: Bir Olgu Sunumu

17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 19 November 2005, pp.183

Polimorf Işık Erüpsiyonu

1. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2005, pp.31-34

Books & Book Chapters

Pediatride Dermatolojik Aciller

in: Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri-Semptomdan Tanıya-, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.375-383, 2018

Sistemik Hastalıkların Dermatolojik Belirtileri

in: Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri-Semptomdan Tanıya-, Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.385-401, 2018

Pemfigoid Gestasyones

in: Otoimmün Büllöz Hastalıklar, Soner Uzun, Murat Durdu, Tamer İrfan Kaya, Şebnem Aktan, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.115-121, 2017

Ekzema

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H, Editor, Nobel, Adana, pp.886-889, 2010

Ürtiker

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Bozdemir N., Kara İ.H., Editor, Nobel, Adana, pp.889-891, 2010

Ekzema

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel Kitapevi, Adana, pp.886-889, 2010

Ürtiker

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel Kitapevi, Adana, pp.889-891, 2010