Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Value Model for Depressive Symptoms and Hopelessness Among University Students in Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, ss.1397-1418, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Depression Severity and Hopelessness among Turkish University Students According to Various Aspects of Religiosity

ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, cilt.36, ss.53-69, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTE DİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?

TURKISH STUDIES, cilt.13, ss.79-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.19, ss.131-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.113-142, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Secondary School Students Perspectives on Values (Adana Sample from Turkey)

Journal of Education &Social Policy, cilt.3, ss.123-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model denemesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2016, ss.83-113, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE GÖÇMENİ VE YERLİ KIBRISLILARDA DİNDARLIK: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Scale Development on Study and Learning Startegies for High School Students (Adana Sample From Turkey)

International Multilingual Journal of Contemporary Research, cilt.3, ss.27-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.1-18, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Scale Development On Study And Learning Strategies For High School Students (Adana Sample From Turkey)

International Multilingual Journal of Contemporary Research, no.2, ss.27-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ DEĞER YÖNELİMLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.329-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ DEĞER YÖNELİMLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.329-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirm

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.1-40, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.1-34, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.129-151, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri

ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.129-151, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.9, ss.181-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuramdan Yönteme `Ruh Sağlığı-Din? Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.25-61, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme ve Değerler Krizi

DEM DERGİ, cilt.3, ss.14-18, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri: Çukurova Üniversitesi Örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.1-37, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

İslami Araştırmalar, cilt.20, ss.121-138, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.65-117, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan Sorunlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.57-0, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.14, ss.413-426, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.5-38, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.3, ss.177-206, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneğ

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.169-206, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem: Ölçek mi Olguyu, Olgu mu Ölçeği Oluşturmakta?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.85-118, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.6, ss.117-138, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.127-165, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko-Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.65-127, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN DİNİ KİMLİKLERE ETKİSİ

DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.VI, ss.117-138, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutsal (A. Vergote dan çeviri),

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.2, ss.207-235, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.5, ss.35-60, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.75-115, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ALİYA İZZET BEGOVİÇ'İN EĞİTİM ANLAYILIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.90-91

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre Yüksek Din Eğitiminden Toplumun Beklentileri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

III. Imternational Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.235-236

Evaluation of Secondary School Students About Teachers Behaviors on Values and Education for Sustainable Development: Sample of ADANA

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.44

Primary and Secondary School Teachers viewson Professional Ethics: A Research in Adana

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.43

Investigating The Diffuculties and Anxiety States of Science and Arts Center Teachers

14 th INTERNATIONAL JTEFS/BBC CONFERENCE, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.48

Education Faculty Students Vıews on Values (Cukurova University Sample)

14 th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.72

Education Faculty Students Views on Values: Çukurova University Sample

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.78

Primary and Secondary School Teachers Vıew on Professional Ethics-A research in Adana

14 th INTERNATIONAL JTEFS/BBC CONFERENCE, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.35

Teachers Views on Values: A Research in Adana

14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.52

Müslüman Türk Kültürüme Göre Çocuklarda İnanç gelişimi: Bir Model Denemesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016, ss.15-16

THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTİVES ON VALUES

VII. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, cilt.-

Din ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Değişen Kadın Algıları:Bir Tipoloji Denemesi

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, cilt.-, ss.18-19

Gençliğin Sorunları, Din ve Değerler Eğitimi

Kimliğin Korunmasında Dil ve Din Eğitimi, Duisburg, Almanya, 5 - 07 Eylül 2014, cilt.-

İlahiyat Fakültesi Örencilerinin Değer Tercih Suralamaları

Uluslar Arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

İlahiyat Programları hakkında Genel Bir Değerlendirme

19. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve İnanç Ahlak İlişkisi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014

Çocukta İnanç ve Ahlak Gelişimi

Çocuklarımız ve Biz, İstanbul, Türkiye, 06 Nisan 2014, ss.1

The relationship between Schwartz value categories,depression, and hopelessness among Turkish college students

The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm, Stockholm, İsveç, 9 - 12 Temmuz 2013, ss.3-4

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2012, ss.40

Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Meta Analitik Bir Aaraştırma

IV. Din Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı, Nevşehir, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2012, ss.1

Psikolojik Açıdan Değerler-Dindarlık İlişkisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.3-4

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın

Din ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet I, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2011, cilt.I, ss.221-234

Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı - Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler

I. ULUSAL DİN PSİKOLOJİSİ KONGRESİ : Din Psikolojisinin İmkanları Sınırları ve Gelecek Vizyonu, Konya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2010, ss.1

Tarsusa Ait Edebi Folklorik Ürünlerde İslami Motifler

Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.273-284

Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinliğinin Azaltılmasında Din Öğretiminin Önemi

Türkiye?de Okullarda Din Öğretimi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2009, ss.299-320

Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri: What does religion mean for Turkish youth?

Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri Religious Instruction in Secular Societies and Laicist States: Turkey and Germany, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2008, ss.1

Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din ve Kadın

II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mart 2006, ss.1

Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara yansıyan Sorunlar

Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Rize, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2005, ss.756-796

Değişim ve Süreklilik Açısından Müslüman Kimliği

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2005, ss.1

Ülkemizde Mezhepler Arası Ayrımcılığa Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım

10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2005

Müslüman Kültürde Cinsiyet Tasavvuru ve Kadına Bakış

I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mart 2005, ss.1

Üniversiteli Gençlerde Dindarlık ve Önyargı

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi: Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

Dini Gruplar (Mezhepler) Arası Ön Yargıların ve Ayrımcılığın Sosyo-Psikolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Değişen Dünya ve Türkiye?de Eşitsizlikler IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2003, ss.369-718

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de ruh sağlığı, maneviyat ve dindarlık: Meta-analitik bir değerlendirme

Din, Değerler ve Sağlık, Hökelekli H., Editör, Dem Yayınları, İstanbul, ss.65-115, 2017

Dini gruplara mensubiyeti Etkileyen Sosyo Psikolojik Faktörler: Şanlıurfa Selefileri Örneği

Dini Gruplar Siyaset ve Bürokrasi, Kemal Ataman, ismail Güler, Vejdi Bilgin, Editör, Emin Yayınları, Bursa, ss.117-144, 2017

Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2016

Dini grup Kimliği: Kimlik ve Dini Aidiyet

Kimlik ve Din, Özbolat A, Macit, M., Editör, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, ss.41-64, 2016

Biz ve Onlar: İç ve Dış Grupların Oluşumunu Besleyen Faktörler ve Aidiyet Psikolojisi

Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme: Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, Hayati Hökelekli - Vejdi Bilgin, Editör, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları Kurav Yayınları, Bursa, ss.247-279, 2015

Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı

Değerler ve Eğitimi-II, Kaymakcan R, Tınaz N, Altın Ş Z, Zengin M, Yiğit H., Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.950-965, 2015

Religious Life of Turkish Youth in the Process of Modernization and Secularization

Psychology of Religion in Turkey, Ağılkaya-Şahin Z., Streib H., Ayten A., Hood, R. H. , Editör, Brill, Leiden , Leiden, ss.107-136, 2015

Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model denemesi

Çocuklarımız ve Biz, Karan, A., Editör, Kasad-D Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, İstanbul, ss.56-78, 2015

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının İncelenmesi

Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, İlkokul 4. Sınıf, Tosun C., Polat M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.31-54, 2013

Ruh Sağlığı ve Din

Din Psikolojisi: Bireysel Dindarlık Üzerine, Kayıklık H., Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.283-313, 2011

Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinliğinin Azaltılmasında Din Öğretiminin Önemi

Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi, Kaymakca R., Zengin, M., Arslan Z. Ş., Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.299-320, 2011

Algısal Açıdan Müslüman Kimliği ve Dindarlık

Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Günay Ü., Çelik C., Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.207-258, 2006

Diğer Yayınlar