Prof.Dr.

ALKHAN SARIYEV


Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Eğitim Bilgileri

1980 - 1985

1980 - 1985

Lisans

Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Fizik Ve Otomasyon, Azerbaycan

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Mathematical modeling of micro-climate regime in the environment of soil-plant-atmosphere (Rus Dilinde)

Rusya Bilimler Akademisi Agrofizik Araştırma Enst./St.-Petersburg/Rusya, Tarımsal Fizik, Matematiksel Modelleme

1987

1987

Yüksek Lisans

Model and data assurance for the dynamic calculation of the soil moisture. (Rus Dilinde)

Rusya Bilimler Akademisi Agrofizik Araştırma Enst./St.-Petersburg/Rusya, Tarımsal Fizik, Matematiksel Modelleme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Rusça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Ziraat, Toprak ve Bitki Besleme, Toprak Fiziği, Matematik, Sayısal Analiz, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

2002 - 2007

2002 - 2007

Doç.Dr.

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Toprakşinaslık Ve Agrokimya Araştırma Enstitüsü, Toprak Fiziği Ve Enerjisi

1994 - 2002

1994 - 2002

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

1991 - 1993

1991 - 1993

Dr.Öğr.Üyesi

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Toprak Fiziği

1985 - 1991

1985 - 1991

Araştırma Görevlisi

Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, Agrofizik, Matematiksel Modelleme

1985 - 1985

1985 - 1985

Araştırma Görevlisi

Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İklimlendirme

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Uluslararası Ofis Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mühendislik Matematiği

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Tarla koşullarında doymamış toprak hidrolik iletkenliğinin belirlenmesi ve matematiksel modellenmesi

Sarıyev A. , Sesveren S., Tülün Y., Kaman H., Acar M.

Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.33, ss.291-298, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

GIS EVALUATION OF AZERBAIJAN SOILS

ARTUN O. , SARIYEV A. , Koca Y. k. , Şatır O., Akça E.

Journal of Soil Science and Agrochemistry Azerbaijan National Academy of Science, no.2, ss.77-82, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Determination of Unsaturated Hydraulic Conductivity at Field Conditions and Mathematical Modeling

Sarıyev A.

Journal of Soil Science and Agrochemistry Azerbaijan National Academy of Science, cilt.20, no.2, ss.54-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Determination of Water Content and Thermal Conductivity Relation in Soil Solarization.

SARIYEV A.

Journal of Soil Science and Agrochemistry Azerbaijan National Academy of Science, cilt.20, no.2, ss.58-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Buğdayın (Triticum aestivum L.) Gelişme Dönemleri ve Yaprak Alan İndeksinin Matematiksel Modellenmesi

Müjdeci M., SARIYEV A. , POLAT V.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.278-282, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Buğday (Triticum Aestivum L.) Veriminin Matematiksel Modellenmesi

Müjdeci M., SARIYEV A. , POLAT V.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.349-353, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Mathematical Modelling of Soil Hyraulic Properties and Numerical Analyses of Moisture Dynamic

Sarıyev A. , POLAT V. , Müjdeci M., Yusufova M., Akça E.

Türkiye Toprak İlmi Derneği, cilt.1, no.1, ss.347-353, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Aerodistans metoduyla farklı yüzeylerde radyasyon sıcaklığının tanımlanması

R A., SARIYEV A. , F M.

Nauçno-texniçeskiy byülletin po agronomiçeskoy fizike AFI, no.76, ss.35-39, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Toprak rutubet karakteristik eğrisi ve toprak-kök sisteminde su akımının matematiksel modellenmesi

SARIYEV A.

ÇUKUROVA ÜNİV. ZİRAAT FAK., cilt.1, ss.257-268, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Mathematical modelling of the energy and mass flows under the Greenhouse conditions

Sarıyev A.

J. Agrofizika, no.6, ss.3-8, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Cropsyst Bitki yetiştirme Modelinin Buğday İçin Çukurova Koşullarında Test Edilmesi

Aydın M., Yeşilsoy M. Ş. , Koç M., Kanber R., Çelik İ. , Barutçular C., et al.

Toprak İlmi Derneği, cilt.I, no.7, ss.126-134, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1991

1991

The moisture transfer in the Greenhouses

Sarıyev A.

Dokladı VASXNIL, no.5, ss.51-59, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990

1990

The selection of the interaction name for the microclimate block of the basic plant growth model (CLIM)

Sarıyev A.

Nauçno-texniçeskiy byülletin po agronomiçeskoy fizike AFI, no.81, ss.18-21, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990

1990

Model and data assurance for the dynamic calculation of the soil moisture

Sarıyev A.

Sbornik nauçnıx trudov SXI, no.1, ss.101-107, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1989

1989

Temel bitki gelişim modeli bünyesinde toprak malçlaması için enerji değişim modeli

Sarıyev A.

Nauçno-texniçeskiy byülletin po agronomiçeskoy fizike AFI, cilt.76, ss.56-62, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2004

2004

Micromorphological comparison of surge and continuous furrow irrigation in cotton (SE Turkey).

Şahan S., Akça E., Cangir C., Sarıyev A. , ÇELİK İ. , Boyraz D., et al.

Meeting on Soil Micromorphology, Adana, Türkiye, 20 - 26 Ekim 2004, ss.154-157

2003

2003

Workshop: Ecosystem-based assessment of soil degradation to facilitate land users? and land owners? prompt actions ECOLAND

Akça E., Steduto P., Sarıyev A. , Özden M., ÇELİK İ. , Çimrin M., et al.

Inherited Agroscapes of the Mediterranean: Sustainable Natural Resource Management., Adana, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2003, ss.37-40

1999

1999

Ağroekosistemde Enerji ve Kütle Akımlarının Matematiksel Modellemesi ve Sayısal Hesaplaması

Sarıyev A. , POLAT V.

TBUS3 3. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1999, cilt.1, no.1, ss.14

1996

1996

The Evaluation of Philip?s Model for the Determination of Vertical and Horizontal Infiltration Rates in Soils.

ÇELİK İ. , Sarıyev A.

1St International Conference on Land Degradation, Adana, Türkiye, 10 - 14 Haziran 1996, ss.38-45

1995

1995

Bozova Ovasında Yer Alan Yaygın Bazı Toprak Serilerinin Toprak-Su Karakteristikleri

Bilgehan G., Yeşilsoy M. Ş. , ÇELİK İ. , Tuli A., Berkman A., Aydın M., et al.

İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Ekim 1995, cilt.1, no.7, ss.102-115

1995

1995

Cropsyst Bitki Yetiştirme Modelinin Buğday İçin Çukurova Koşullarında Test Edilmesi

Aydın M., Yeşilsoy M. Ş. , Koç M., Kanber R., ÇELİK İ. , Barutçular C., et al.

İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Ekim 1995, cilt.1, no.7, ss.126-134

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Andosols/Andosol-Like Soils

DİNGİL M. , EREN M., KADİR S., SARIYEV A.

The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Editör, Springer, Berlin, ss.347-358, 2017

2012

2012

TOPRAK FİZİĞİ

SARIYEV A.

Çukurova Üniversite Yayınları, Adana, 2012

Diğer YayınlarAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2