Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effect of Pregnancy on Bone Age

Ahi Evran Medical Journal , vol.7, no.1, pp.56-61, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADANA'DA TRAKTÖR KAZASINA BAĞLI ÖLÜMLERİN ANALİZİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 17.ADLİ TIP GÜNLERİ, Antalya, Turkey, 13 October 2022, pp.43

Medikolegal Otopsilerde Hayvan Artefaktları: Sözel Sunum

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.617-619

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKE VE RİSKLER

3.ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2021, pp.40

OTOEROTİK ASFİKSİ: OLGU SUNUMU

2.ULUSLARARASI 18.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.131

POSTMORTEM YAŞ TAYİNİ: OLGU SUNUMU

2.ULUSLARARASI 18.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.154

HAYAT KURTARAN ATROFİ

1.ULUSLARARASI 17.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 12 November 2020, pp.672-674

HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ(DI); OLGU SUNUMU

1.ULUSLARARASI 17.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 12 November 2020, pp.646-648

VÜCUT PAKETÇİLİĞİ

1.ULUSLARARASI 17.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 12 November 2020

BACAKTAN KALBE GİDEN YOL

1.ULUSLARARASI 17.ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 12 November 2020

POSTMORTEM KONULAN TEŞHİS, ALKAPTONÜRİ:OLGU SUNUMU

31.ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Turkey, 18 December 2020

Books & Book Chapters

GÜÇLÜ BİR HAYIR?

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, PROF.DR. CEM EVEREKLİOĞLU, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.161-184, 2021

ADLİ TEMEL TRAVMATOLOJİ

in: OLAY YERİ İNCELEMEDE SPESİFİK ALANLAR-2, GÜLEKÇİ YAKUP, ŞENER HARUN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.259-279, 2021

Werther Etkisi

in: OLGULARLA ADLİ PSİKİYATRİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ, Gökhan ORAL, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.389-394, 2021 Sustainable Development

Güçlü Bir Hayır?

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt-2, Evereklioğlu Cem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.161-184, 2021

BACAKTAN KALBE GİDEN YOL

in: OLGULARLA ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER, Prof.Dr.Halis DOKGÖZ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.487-491, 2020 Sustainable Development

ADLİ RAPORLAMADA KARŞILAŞILAN NADİR RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERE SAHİP OLGULAR

in: OLGULARLA ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER, Prof.Dr.Halis DOKGÖZ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.607-612, 2020 Sustainable Development

ÖLÜM MOLASI

in: OLGULARLA ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER, Prof.Dr.Halis DOKGÖZ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.493-500, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

30
UN Sustainable Development Goals