Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical investigation of flow and heat transfer in axially-finned in-line tube banks

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of Crossflow Staggered Tube Banks for Prescribed Pressure Loss and Effectiveness

JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER, cilt.31, ss.878-888, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy recovery from hydrogen combustion at elevated pressures

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.23361-23365, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum Design of Cross-Flow In-Line Tube Banks at Constant Wall Temperature

HEAT TRANSFER ENGINEERING, cilt.37, ss.523-534, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between deep, maximum and minimum temperatures and their locations in one layer grounds in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.30, ss.55-64, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Cooling of cylindrical ANSI 1025 steel bar under quenching conditions

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.819-826, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANALYTICAL CALCULATION OF WET COOLING TOWER PERFORMANCE WITH LARGE COOLING RANGES

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, ss.45-56, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Minimum entropy generation for laminar How at constant wall temperature in a circular duct for optimum design

HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.45, ss.1415-1421, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INFLUENCE OF UPPER LAYER PROPERTIES ON THE GROUND TEMPERATURE DISTRIBUTION

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.29, ss.43-51, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Generation of Typical Solar Radiation Year for Mediterranean Region of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.6, ss.173-183, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

ICE FORMATION AROUND A HORIZONTAL TUBE IN A RECTANGULAR VESSEL

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.29, ss.75-87, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Optimum length of tubes for heat transfer in turbulent flow at constant wall temperature

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.51, ss.3478-3485, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of temperature dependent properties on cooling behavior of cylindrical steels

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.32, ss.1095-1103, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Optimum shape and dimensions of ducts for convective heat transfer in laminar flow at constant wall temperature

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.43, ss.767-775, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plastik borularda basınç kayıp katsayılarının hesabı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, ss.33-39, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çapraz akışlı düz borulu saptırmalı boru demetinde ısı transferi ve basınç kaybının deneysel olarak incelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, ss.33-39, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

NUMERICAL SIMULATION OF DEFOGGING IN MICRO WIRE EMBEDDED BUS WINDSHIELD FOR WARM CLIMATE CONDITIONS

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.21-28, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adana ilinde yer kaynaklı ısı pompaları için toprak sıcaklıklarının belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.159-170, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çeşitli sınır şartlarının çeliklerin soğumasına etkileri

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.13-22, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çeşitli sınır şartlarının çeliklerin soğumasına etkileri

Ç.Ü. Müh-Mim Fak Dergisi, no.2, ss.13-22, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'nin 15 ili için bazı iklim verilerinin eşitliklerle ifadesi

Tesisat Mühendisliği, no.51, ss.48-56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nem almalı (desisif) soğutma sistemleri

Tesisat, no.34, ss.145-150, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kondenser ve evaporator borularının optimum boyutlandırılması

6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, ss.165

Influence of different boundary conditions on cooling of steels

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, cilt.I, ss.120

Çeşitli kesit alanlı kanallarda türbülanslı akışta basınç kayıplarının hesaplanması

5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, ss.67

Çeşitli kesit alanlı kanallarda optimum şekil ve boyutların tespit edilmesi

12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Türkiye, ss.133

Döner rejeneratörlerin optimum boyutlandırılması

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği kongresi, İzmir, Türkiye, ss.119

Nem almalı soğutma sistemleri

Bilim Günleri, Denizli, Türkiye, no.221, ss.156

Cooling Performance Analyses of Ejector Refrigeration Systems for Vehicle Air Conditioning

2nd Internatonal Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 Ekim 2017

Performance and exhaust emissions of diesel engine fueled with Fusel Oil

European Biotechnology Conference, Letonya, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.231 identifier

Cooling of Cylindrical ANSI 1025 Steel under Quenching Conditions

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.50-56

Yatay katmanlı topraklarda katman fiziksel özelliklerinin toprak sıcaklığına etkisi

9. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2009, ss.451-463 Creative Commons License

Çeliğe Su Vermede Isı Transferi Katsayısı ve Çelik Sıcaklık Dağılımlarının Nümerik Hesaplanması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.543-548

Adana İlinde yer kaynaklı ısı pompaları için toprak sıcaklığının analitik ve nümerik olarak belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.544-550

Yer Kaynaklı Isı Pompaları İçin Toprak Sıcaklıklarının Belirlenmesi

1. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008, ss.128-136 Creative Commons License

Investigation of Heat Transfer Coefficient and Heat Flux for Steels Under Quenching Conditions

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.174-179

Influence of different boundary conditions on cooling of steels

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005, cilt.I, ss.120-125 Creative Commons License

A new design method for rotary heat exchangers

International Conference on energy research and development, Kuveyt, Kuveyt, 8 - 10 Nisan 2002, ss.175-185