Doç.Dr.

MUSTAFA AKYILDIZ


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Maden Yatakları-Jeokimya

Eğitim Bilgileri

1992 - 1999

1992 - 1999

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Pozantı'nın (Adana) Doğu (Akdağ)ve Kuzeydoğusunda (Karıncadağ) Yüzeyleyen Kurşun-Çinko Yatakları

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

1992

1992

Yüksek Lisans

Koçlar?Karamanlı-Ziyaret Tepe ( Kahramanmaraş kuzeyi-Bertiz)) Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojik, Metalojenik ve Ekonomik ncelemesi incelemesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1997

1997

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EXPLOITATIONS A CİEL OUVERT(MINES ET CARRIERES)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

1996

1996

Yabancı Dil

FRANCÇAIS LANGUE ETRANGERE

CAVILAM VICHY

1994

1994

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Jeokronoloji ve Radyojenik İzotoplar-Duraylı İzotoplar Jeokimyası

ÇÜ Jeoloji Müh. Bölümü-Tübitak

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Maden Yatakları-Jeokimya, Jeokimya (Organik ve İnorganik, Medikal (Tıbbi) Jeokimya, Uygulamalı Jeokimya, Maden Yatakları, Doğal Taşlar, Endüstriyel Hammaddeler , Maden Arama Jeolojisi, Metalik Maden Yatakları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1992 - 1999

1992 - 1999

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

UYGULAMLI JEOKİMYA

Lisans

Lisans

MADENYATAKLARI II

Lisans

Lisans

MADEN YATAKLARI 1

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Environmental Impact Assessment of Mining Activities in the Vicinity of Madenkoy (Nigde) Using Biogeochemical Modeling

GEDİK T., AKYILDIZ M.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, ss.9351-9355, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Sinter-crystallization of a glass obtained from basaltic tuffs

Kararnanov A., ERGUL S., AKYILDIZ M. , Pelino M.

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, cilt.354, ss.290-295, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Ceramic material from basaltic tuffs

ERGUL S., Akyildiz M. , Karamanov A.

INDUSTRIAL CERAMICS, cilt.27, ss.89-94, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Studies of the relationship between mineral matter and grinding properties for low-rank coals

Ural S. , Akyildiz M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, cilt.60, ss.81-84, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Çağalalı ve Bezardağı (Adıyaman) Mangan Cevherleşmesinin Jeokimyasal Özellikleri

GÖREN B. , AKYILDIZ M.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.195-208, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Ayrancı (Karaman)-Karapınar (Konya) Yöresi Linyitlerinin Jeolojik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

AKYILDIZ M.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.133-140, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Ayrancı (Karaman)-Karapınar (Konya) Yöresi Linyitlerinin Jeolojik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

SALMAN M., AKYILDIZ M.

Çukurova Üni. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.28, no.2, ss.133-140, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Sarıkavak (Mersin) Manyezit Yataklarının Jeokimyasal İncelenmesi

ÖNAL G., AKYILDIZ M.

Geosound Yerbilimleri Dergisi, ss.87-99, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Doğankent-Karataş-Tuzla (Adana Güneyi) Civarındaki Topraklarda Ni, Cd,Pb, Hg,Konsantrasyonlarının saptanması

YILDIZ C. E. , GÖREN B. , AKYILDIZ M.

Ulıslar Arası katılımlı Çukurova üniversitesi Jeoloji Müh. böl. 40. Yıl Sempaozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2017, ss.119-120

2017

2017

DOĞANKENT - KARATAŞ ? TUZLA (ADANA GÜNEYİ) CİVARINDAKİ TOPRAKLARIN Ni, Cd, Pb ve Hg KONSANTRASYONLARININ SAPTANMASI

YILDIZ C. E. , AKYILDIZ M. , GÖREN B.

Uluslar Arası Katılımlı Çukurova Üni. Jeooloji Müh. Böl. 40. yıl sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.119-120

2016

2016

Adana Şehir Merkezi Ve Çevresindeki Toprakların Ağır Metal Kirliliğinin Saptanması

YILDIZ C. E. , AKYILDIZ M. , GÖREN B.

7. Uluslarası Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.92

2016

2016

DOĞU KARADEN?Z BÖLGESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARINA ÇAMAŞ (ORDU) ÖRNEĞİ

GÖREN B. , AKYILDIZ M. , YILDIZ C. E.

7. Uluslarası Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.31-32

2016

2016

Prekambriyen Masifinde Mağmatik Ni-Sülfid Cevherleşemesi :Doğu Türkiye (Bitlis-Pancarlı)

YILDRIM N., GÖREN B. , DÖNMEZ C., YILDIRIM E., AKYILDIZ M. , KALI B., et al.

69. Türkiye Jeoloji kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, ss.334-335

2015

2015

Doğu pontitlerde Eosen Yitimine Bağlı olarak Mineralizasyon: Porfiri tipCevherleşme izleri(Olur-ERZURUM)

ÖNAL G., AKYILDIZ M.

Uluslararası Katılımlı Doğu AnadoluJeoloji Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2015, ss.160-161

2014

2014

VMS CEVHERLEŞMELERİNDE SIVI KAPANIM VE İZOTOP JEOKİMYASI (ADIYAMAN-GD TÜRKIYE)

ILHAN S., AKYILDIZ M. , YILDIRIM N., dönmez c., GÖREN B.

VI. Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.44-45

2012

2012

Deli Halil (Osmaniye) Bazaltik Pomzalarının Cam Seramik Yapımında Kullanım Olanakları ve Karakterizasyonu

ÇETİN S. , Demirkesen E., AKYILDIZ M.

Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.119

2010

2010

Koçali Karmaşığı İçerisindeki Mangan Cevherleşmelerinin Kökenine Bir Yaklaşım

GÖREN B. , AKYILDIZ M. , YILDIRIM N., ILHAN S.

IV.Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.77-78

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2015

Kasım 2015

Asian Earth Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2020 - 2020

2020 - 2020

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

MTA Genel Müdürlüğü

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

ARATİP BENTONİTLERİN GENLEŞMİŞ KİL AGREGASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Katılımlı Çukurova Universitesi Jeoloji Mühendisliği 40. Yıl Sempozyumu

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

Doğu Pontitlerde Eosen Yitimine Bağlı olarak Gerlişen Mineralizasyon: Porfiri tip Cevheherleşme İzleri(Olur Erzurum)

Katılımcı

Van-Türkiye

2013

2013

Fati Ve Küplüce Mevkii (Çelikhan-Sincik /Adiyaman) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara -Türkiye

2012

2012

). Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2012

2012

Yeşilbağlar-Kaban (Olur-Erzurum) Alterasyon Zonlarının Genel Özellikleri

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) Ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni Ve Co İçin Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

Fati ? Köprüce (Çelikhan-Sincik/Adıyaman) damar tipi Pb-Zn-Cu cevherleşmelerine ait ilk bulgular

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization,

Katılımcı

Afyonkarahisar-Türkiye

2012

2012

Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltısuyu ve Jips İçerikli birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

The Importance of The Ophıolıtes of the southern branch of the neotethys(Koçali Ophiolitic Complex), In Terms of The Cyprus Type VMS Doposite

Katılımcı

Adana-Türkiye

2010

2010

Geocemical Comparision of the Hematites in Divriği-Pınargözü(Sivas), Karakuz (Malatya), Attepe (Kayseri) and Feke (adana) Iron Deposites

Katılımcı

Adana-Türkiye

2010

2010

Koçali Karmaşığı İçerisindeki Mangan Cevherleşmeleri Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları ile İlişkilimidir

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

Yoğunoluk Köyü(Kadirli-Osmaniye) Boksit Yataklarının Jeokimyasal incelemesi.

Katılımcı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 67

h-indeksi (WOS): 3