Doç.Dr.

MUSTAFA AKYILDIZ


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Maden Yatakları-Jeokimya

Eğitim Bilgileri

1992 - 1999

1992 - 1999

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Pozantı'nın (Adana) Doğu (Akdağ)ve Kuzeydoğusunda (Karıncadağ) Yüzeyleyen Kurşun-Çinko Yatakları

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

1992

1992

Yüksek Lisans

Koçlar?Karamanlı-Ziyaret Tepe ( Kahramanmaraş kuzeyi-Bertiz)) Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojik, Metalojenik ve Ekonomik ncelemesi incelemesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1997

1997

EXPLOITATIONS A CİEL OUVERT(MINES ET CARRIERES)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

1996

1996

FRANCÇAIS LANGUE ETRANGERE

Yabancı Dil

CAVILAM VICHY

1994

1994

Jeokronoloji ve Radyojenik İzotoplar-Duraylı İzotoplar Jeokimyası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ÇÜ Jeoloji Müh. Bölümü-Tübitak


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

ARATİP BENTONİTLERİN GENLEŞMİŞ KİL AGREGASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Katılımlı Çukurova Universitesi Jeoloji Mühendisliği 40. Yıl Sempozyumu

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

Doğu Pontitlerde Eosen Yitimine Bağlı olarak Gerlişen Mineralizasyon: Porfiri tip Cevheherleşme İzleri(Olur Erzurum)

Katılımcı

Van-Türkiye

2013

2013

Fati Ve Küplüce Mevkii (Çelikhan-Sincik /Adiyaman) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara -Türkiye

2012

2012

). Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2012

2012

Fati ? Köprüce (Çelikhan-Sincik/Adıyaman) damar tipi Pb-Zn-Cu cevherleşmelerine ait ilk bulgular

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

Yeşilbağlar-Kaban (Olur-Erzurum) Alterasyon Zonlarının Genel Özellikleri

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) Ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni Ve Co İçin Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization,

Katılımcı

Afyonkarahisar-Türkiye

2012

2012

Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltısuyu ve Jips İçerikli birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

The Importance of The Ophıolıtes of the southern branch of the neotethys(Koçali Ophiolitic Complex), In Terms of The Cyprus Type VMS Doposite

Katılımcı

Adana-Türkiye

2010

2010

Geocemical Comparision of the Hematites in Divriği-Pınargözü(Sivas), Karakuz (Malatya), Attepe (Kayseri) and Feke (adana) Iron Deposites

Katılımcı

Adana-Türkiye

2010

2010

Koçali Karmaşığı İçerisindeki Mangan Cevherleşmeleri Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları ile İlişkilimidir

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

Yoğunoluk Köyü(Kadirli-Osmaniye) Boksit Yataklarının Jeokimyasal incelemesi.

Katılımcı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 70

h-indeksi (WOS): 3