Assoc. Prof.

MUSTAFA AKYILDIZ


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Maden Yatakları-Jeokimya

Education Information

1992 - 1999

1992 - 1999

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Post Graduate

Cukurova University, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Under Graduate

Cukurova University, Mühendislik- Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Pozantı'nın (Adana) Doğu (Akdağ)ve Kuzeydoğusunda (Karıncadağ) Yüzeyleyen Kurşun-Çinko Yatakları

Cukurova University, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

1992

1992

Post Graduate

Koçlar?Karamanlı-Ziyaret Tepe ( Kahramanmaraş kuzeyi-Bertiz)) Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojik, Metalojenik ve Ekonomik ncelemesi incelemesi

Cukurova University, Fen Bilimeri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

1997

1997

EXPLOITATIONS A CİEL OUVERT(MINES ET CARRIERES)

Education Management and Planning

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

1996

1996

FRANCÇAIS LANGUE ETRANGERE

Foreign Language

CAVILAM VICHY

1994

1994

Jeokronoloji ve Radyojenik İzotoplar-Duraylı İzotoplar Jeokimyası

Education Management and Planning

ÇÜ Jeoloji Müh. Bölümü-Tübitak


Edit Congress and Symposium Activities

2019

2019

ARATİP BENTONİTLERİN GENLEŞMİŞ KİL AGREGASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Attendee

Kocaeli-Turkey

2017

2017

Uluslararası Katılımlı Çukurova Universitesi Jeoloji Mühendisliği 40. Yıl Sempozyumu

Attendee

Adana-Turkey

2015

2015

Doğu Pontitlerde Eosen Yitimine Bağlı olarak Gerlişen Mineralizasyon: Porfiri tip Cevheherleşme İzleri(Olur Erzurum)

Attendee

Van-Turkey

2013

2013

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Attendee

Ankara -Turkey

2013

2013

Fati Ve Küplüce Mevkii (Çelikhan-Sincik /Adiyaman) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri

Attendee

Ankara-Turkey

2012

2012

). Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization

Attendee

Afyon-Turkey

2012

2012

Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) Ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni Ve Co İçin Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması

Attendee

Denizli-Turkey

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Attendee

Trabzon-Turkey

2012

2012

Fati ? Köprüce (Çelikhan-Sincik/Adıyaman) damar tipi Pb-Zn-Cu cevherleşmelerine ait ilk bulgular

Attendee

Denizli-Turkey

2012

2012

The Genetic Findings of the Cyprus Type Massive Sulfide Deposits within the Koçali Complex, Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals

Attendee

Trabzon-Turkey

2012

2012

Yeşilbağlar-Kaban (Olur-Erzurum) Alterasyon Zonlarının Genel Özellikleri

Attendee

Denizli-Turkey

2012

2012

Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltısuyu ve Jips İçerikli birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi

Attendee

Ankara-Turkey

2012

2012

Usabilitiy of Deli Halil (Osmaniye) Basaltic Pumice in Glass Ceramic Production and Characterization,

Attendee

Afyonkarahisar-Turkey

2010

2010

The Importance of The Ophıolıtes of the southern branch of the neotethys(Koçali Ophiolitic Complex), In Terms of The Cyprus Type VMS Doposite

Attendee

Adana-Turkey

2010

2010

Geocemical Comparision of the Hematites in Divriği-Pınargözü(Sivas), Karakuz (Malatya), Attepe (Kayseri) and Feke (adana) Iron Deposites

Attendee

Adana-Turkey

2010

2010

Koçali Karmaşığı İçerisindeki Mangan Cevherleşmeleri Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları ile İlişkilimidir

Attendee

Ankara-Turkey

2007

2007

Yoğunoluk Köyü(Kadirli-Osmaniye) Boksit Yataklarının Jeokimyasal incelemesi.

Attendee

Adana-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 70

h-index (WOS): 3