Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2012 - 2016 Research Assistant PhD

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2002 - 2012 Research Assistant

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Non Academic Experience

 • 2002 - 2012 Arş. Görv.

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2001 - 2002 Sınıf Öğrt.

  Karakuyu İlköğretim Okulu

Courses

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Türkçe Öğretimi

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate İlkokul Programı

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Undergraduate İlkokul Programı

 • Postgraduate Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Undergraduate İlkokuma ve Yazma Öğretimi

 • Undergraduate İlkokul Programı

 • Undergraduate İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Doctorate Seminer

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate İlkokul Programı

 • Associate Degree Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

 • Undergraduate Türkçe Öğretimi

 • Postgraduate Türkçe Öğretim Progamı Geliştirme

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme ve Dil Becerileri

 • Undergraduate Eleştirel Okuma Yazma Uygulamaları