Araştırma Alanları

  • Makina Elemanları

  • Makina Tasarımı

  • Kırılma Mekaniği

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi