Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • June 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • June 2020 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Post Graduate

 • May 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • December 2019 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Doctorate

 • December 2019 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Doctorate

 • February 2019 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • March 2018 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  489089 Endülüs Arap edebiyatında şair cariyeler Concubine poets in the period of Andalusia

 • February 2018 Doctoral Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2018 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  492017 Mollâ Câmî'nin kelam anlayışı Mullah Jami's sense of theology

 • May 2016 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • December 2015 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  425683 Kur'an'da beş duyu ve algı Five senses and perception in the Qur'an

 • November 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  445724 Kâdî Beyzâvî'nin Envârü't-Tenzîl ve Esrârü't-Te'vîl adlı tefsirinde ahiret inancı Belife circumstances in Kâdî Beydawi's work named 'Anvaru't-Tanzil wa Asraru't-Ta'vil'

 • June 2015 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kur'an'da Algı

 • June 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  393540 Herat ekolü ve XVI. yüzyıl Şu'arâ tezkirelerinde bilgi kaynakları ve bu kaynaklardan istifade ediş yönleri Sources of obtaining data on poets from the antholagies of Herat school to 16th century poetry anthologies

 • February 2015 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  393544 Murad Buhari'nin hayatı eserleri ve tasavvufi görüşleri Murad Buhari's life, works and his mystics opinions

 • July 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  381322 Şia tefsirlerinde hadis kullanımı -el-Ayyâşî tefsiri örneği- Use of shia hadith in tafsir -example of al Ayyashi tafsir-

 • May 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  359663 Seyyid Kutub'un eserlerinde Allah inancı Belief in God in the works of Sayyid Qutb

 • April 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  381332 Alevi ve Bektaşi düşüncenin kültürel kaynaklarında Hz. Ali algısı 'Nesîmî örneği' In the cultural origins Ali? thought of Alevi? Bektaşi? phisolophy: The Nesîmî example

 • March 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  371247 Kur'ân'da af kavramı-gerekliliği ve sınırları- The forgiveness concept in the quran -the necessi?ti?es and borders-

 • January 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  357696 Öğrencilerin Arapça öğrenmede yaptıkları kullanım hataları Use errors that students make in learning Arabic

 • January 2014 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  357699 İmâmu'l Haremeyn Cüveynî'nin değişim geçirdiği kelâmî görüşleri Imâm al Harameyn Ebu al meali Juwayni's changing concepts of kalam utterance

 • June 2013 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  345717 Kadınların özel hallerinde yapabilecekleri ve yapamayacakları ibadetler Worhips which are allewod and not allewod to do in conditions of privacy by women

 • June 2013 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  345724 Seyfuddin Âmidî'nin Allah inancını temellendirmesi Justification of the faith of Allah by Sefyfuddin Âmidî

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2014 - Continues İslam Tarihçileri Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • June 2020 Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Journals

 • May 2020 İlader İlahiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Journals

 • February 2020 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI, Turkey

 • December 2019 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2019 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2019 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI, Turkey

 • December 2018 TUDEAR (Türkiye Din Araştırmaları Dergisi)

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2018 e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2018 Artuklu Akademi (Artuklu İslami İlimler Dergisi)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 İlader İlahiyat Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2018 Turkish Studies

  Other journals

 • February 2018 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI, Turkey

 • November 2017 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2017 Artuklu Akademi (Artuklu İslami İlimler Dergisi)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2015 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2014 - Continues İLAMER (İlahiyat Araştırma Merkezi)

  Other

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Tasks In Event Organizations

 • Nisan 2018 İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VIII "Geçmişten Günümüze İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı"

  Scientific Congress

  Hatalmış A.

  Ankara, Turkey

 • Mayıs 2017 İslam Medeniyetinin Yapı Taşları-VII, Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler

  Scientific Congress

  Hatalmış A.

  Ankara, Turkey

 • Mayıs 2016 İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VI, Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu Bildirileri ''Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği"

  Scientific Congress

  Hatalmış A.

  Ankara, Turkey

 • Mayıs 2015 İslam Medeniyetinin Yapı Taşları V "Geçmişten Günümüze İslami İlimlerde Usul/Metodoloji Arayışları" Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu

  Scientific Congress

  Hatalmış A.

  Ankara, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2018 - Continues Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

  http://pys.tubitak.gov.tr/

  TÜBİTAK, Turkey