Öğr.Gör.Dr.

ADNAN GÖKTEN


Rektorluk

Rektorluk

Rektorluk

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1997

1992 - 1997

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Bilgisayardan Yararlanma Olanakları ve Web Ortamında Veri Tabanı Oluşturulması

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

1997

1997

Yüksek Lisans

Çukurova Bölgesinde Çalı Vejetasyonunun Baskın Olduğu Meralarda Mekanik ve Kimyasal Yöntemlerle Mera Islah Olanakları.

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Python ile Web Programcılığına Giriş

Bilişim

Akademik Bilişim

2017

2017

Akademik Bilişim 2017 Arduino Eğitimi

Bilişim

Aksaray Üniversitesi

2015

2015

Akademik Bilişim 2015 JAVA programlama Eğitimi

Bilişim

Eşkişehir Üniversitesi

2014

2014

Akademik Bilişim 2014 Phyton Eğitimi

Bilişim

Mersin Üniversitesi

2003

2003

Akademik Bilişim 2003

Bilişim

Çukurova Üniversitesi

1997

1997

Pedagojik Formasyon

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çukurova Üniversitesi

Akademik Unvanlar / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri

2010 - 2012

2010 - 2012

MYO Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksekokulu

2010 - 2012

2010 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Arduino ve Sensör Uygulamaları

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı

Ön Lisans

Ön Lisans

Nesne Tabanlı Programlama (ikinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı (İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Nesne Tabanlı Programlama

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı (ikinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı

Ön Lisans

Ön Lisans

Web Tasarımının Temelleri (Normal Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Parogramcılığı (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı I (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Nesne Tabanlı Programlama (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağ Temelleri (İkinci öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Programlama Temelleri (ikinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Donanımı (Normal Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojileri

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Donanımı (İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Web Tasarımının Temelleri (İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağ Temelleri (Normal Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağ Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağ Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Nesne Tabanlı Programlama (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Büro Programları

Ön Lisans

Ön Lisans

Web Tasarımının Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Donanımı (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Programlama Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Web Tasarımının Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağ Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Görsel programlama (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı II (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar IV

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayarlı Kontrol

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Programlama Temelleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı I (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Nesne Tabanlı Programlama II (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Büro Programları

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Donanımı (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Yapıları ve Programlama (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri II (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Visual Basic Programlama II (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Elektronik

Ön Lisans

Ön Lisans

Visual Basic Programlama (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

İnternet Programcılığı (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Teknikleri ve Seminer

Ön Lisans

Ön Lisans

Algoritma ve Programlamaya Giriş (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Ağ Sistemleri (Normal ve İkinci Öğretim)

Ön Lisans

Ön Lisans

Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Bazı buğdaygil yem bitkilerinin tanımlanmasında web destekli veri tabanı oluşturulması

GÖKTEN A. , TANSI V.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.27-31, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Günlük Verilerini Kullanarak İş Yükü Analizi

TEKELİ E. , GÖKTEN A.

21. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, Ordu, Türkiye, 13 - 15 Şubat 2019, ss.27

2016

2016

Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

GÖKTEN A. , RENÇBER Ö. F.

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, Çorum, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016, ss.110

2015

2015

Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Bilgisayar Yazılımlarının Etkinliğinin Saptanması

GÖKTEN A.

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, ss.89