Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Bölüm
Spor Yöneticiliği
Ana Bilim Dalı
Spor Yönetim Bilimleri