Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Good intentions and failed implementations: Understanding culture-based resistance to organizational change

EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, cilt.19, ss.200-220, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Integration and differentiation in institutional values: An empirical investigation in the field of Canadian National Sport Organizations

CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, cilt.23, ss.301-317, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.43, ss.779-811, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Alt Kültürler ve Kaynakları: Bir Sanayi Firmasında Görgül Bir Araştırma

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.35, ss.277-304, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazar Yönelimi-Firma Performansı İlişkisi: İMKB?ye Kote Firmalar Üzerinde Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.19, ss.197-212, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Business Groups and Media in Turkey: A Co-Evolutionary Perspective to their Interrelationships

Problems & Perspectives in Management, cilt.5, ss.44-57, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Girişimcilik ve Firma Performansı: İMKB?de İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.22, ss.80-101, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimci Özellikleri ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi: KOBİ?ler Üzerinde Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.213-230, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Constellations of Multiple Institutional Logics at Micro Level: Investigating the Practices of Physicians in the Turkish Healthcare Field

European Group for Organizations Studies (EGOS), Kopenhag, Danimarka, 6 Temmuz - 08 Ağustos 2017, ss.1-32

Institional Logics and Individual Actors: What Can an Organizational Change Agent Do?

ICEMPSA 2015: 17th International Conference on Economy, Market, Policy and Social Acceptance, Paris, Fransa, 20 - 21 Temmuz 2015

Multiple Institutional Logics and the Ability of Institutional Entrepreneurs: An Analysis in the Turkish Education Field

ICMBEF 2015: XIII International Conference on Management, Business, Economics and Finance, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 20 Mayıs 2015

Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, ss.6-12

Kurumsal Değişim ve Kolektif Kimlikler: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

V.Örgüt Kuramı Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2014, ss.1-20

Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

5. Örgüt Kuramı Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2014

Institutional Logics and National Polities: A Comparative Study in the Health Care Field

13. European Academy of Management (EURAM) Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2013

Globalization vs. Societal Sectors: A Comparative Institutional Analysis of Health Care Financing in OECD Countries

28. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Helsinki, Finlandiya, 5 - 07 Temmuz 2012

Örgütsel Alt Kültürlerde Örgütsel Adalet ve Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2012

Kurumsal Bağlılık ve İş Tatmininde Örgütsel Alt Kültürlerin Rolü: Bir İmalat Firmasında Araştırma

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011

The Logics behind the Logics: Assessing the Link between Societal and Field Level Institutional Logics in the Health Care Sector

26. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Lizbon, Portekiz, 1 - 03 Temmuz 2010

Türk Polis Teşkilatında Örgütsel Alt Kültürler: Adana Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010

İşletmelerin Yaşam Seyrinde Ailenin Rolü

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2006, ss.109-119

Understanding the Cultural Dynamics That Lock an Organization

21. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Berlin, Almanya, 30 Haziran - 02 Temmuz 2005

Kitap & Kitap Bölümleri