Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Kuramda Eyleyenlik Meselesi: İdeoloji Kavramı Bir Çözüm Olabilir mi?

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.73-80

Institutional change and the paradox of embeddedness: An analysis in the Turkish education field

14th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory, Bocconi University, Milan, Italy, 16 - 17 March 2018

Kamu Örgütü mü, Ticari İşletme mi? Türkiye Şehir Hastanelerinin Kurumsal Yapısı

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.19-30

Kurumsal Değişim ve Kolektif Kimlikler: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014

Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

5. Örgüt Kuramı Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 February 2014

Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma

V.Örgüt Kuramı Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 February 2014, pp.1-20

Institutional Logics and National Polities: A Comparative Study in the Health Care Field

13. European Academy of Management (EURAM) Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2013

Globalization vs. Societal Sectors: A Comparative Institutional Analysis of Health Care Financing in OECD Countries

28. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Helsinki, Finland, 5 - 07 July 2012

The Logics behind the Logics: Assessing the Link between Societal and Field Level Institutional Logics in the Health Care Sector

26. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Lizbon, Portugal, 1 - 03 July 2010

Türk Polis Teşkilatında Örgütsel Alt Kültürler: Adana Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, Turkey, 20 - 22 May 2010

İşletmelerin Yaşam Seyrinde Ailenin Rolü

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2006, pp.109-119

Understanding the Cultural Dynamics That Lock an Organization

21. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Berlin, Germany, 30 June - 02 July 2005

Books & Book Chapters