Assoc. Prof.

ASLIHAN ULU


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Biography

Doktor anne ve babanın çocuğu olarak 1974 yılında dünyaya gelen Aslıhan Candevir Ulu, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra 3 yıl ÇÜTF Balcalı Hastanesi Kan Merkezi sorumluluğunu yürütmüş ve 2009 yılından beri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında Yardımcı Doçent Dr. olarak görev yapmaktadır. Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Yönetim üyelikleri yapmıştır. Asistanlığından itibaren Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesinde aktif olarak çalışmış ve uzmanlık sonrasında da enfeksiyon kontrol doktorluğu görevini alarak halen bu görevi sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası mesleki bilimsel kuruluşlara üyelikleri mevcuttur. Yine çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde ana ve yardımcı araştırmacı olarak görev almış, tez danışmanlıklarında bulunmuştur. Hastane enfeksiyonları ve bilimsel araştırma yapma konularında yurt içi ve yurt dışında eğitimler almıştır. Uluslararası dergilerde yayımlanan 20’in üzerinde makalesi, kitap bölümü yazarlıkları ile ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi mevcuttur. Bunların yanı sıra çeşitli bilimsel toplantıların da düzenleme komitelerinde görev almış bir çok toplantıda da konuşmacı olarak yer almıştır. Başlıca ilgi alanları kronik viral hepatitler, HIV ve hastane enfeksiyonları kontrolü olan Candevir’in 2011-2015 yılları arasında hazırladığı ve sunduğu “Hayat Balcalı’da” isimli bir de sağlık konulu televizyon programı mevcuttur.

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Expertise In Medicine

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Under Graduate

Hacettepe University, Türkçe Tıp, Turkey

Dissertations

2005

2005

Expertise In Medicine

HASTANEMİZ YOĞUN BAKIMLARINDA GELİŞEN BAKTERİYEMİLERDE ETKENLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

2009 - 2018

2009 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

Potential Drug-Drug Interactions with Antimicrobials in Hospitalized Patients: A Multicenter Point-Prevalence Study.

KUŞCU F. , Ulu A. , İNAL A. S. , Suntur B. M. , AYDEMİR H., GÜL S., et al.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, vol.24, pp.4240-4247, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2018

2018

Tigecycline-based prolonged salvage therapy in patients presenting with complex bone and joint infection.

Wach J., Dinh A., Dutronc H., Sipahi O. R. , Candevir A. , Valour F., et al.

Medecine et maladies infectieuses, vol.48, no.1, pp.53-57, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2017

2017

Rickettsia sibirica mongolitimonae Infection, Turkey, 2016.

Kuscu F. , ORKUN O., Ulu A. , Kurtaran B. , Komur S. , Inal A. S. , et al.

Emerging infectious diseases, vol.23, pp.1214-1216, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2016

2016

The relationship between brucellosis and vitamin D

KURTARAN B. , AKYILDIZ O., Ulu A. C. , Inal S. A. , KÖMÜR S. , SEYDAOĞLU G. , et al.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.10, no.2, pp.176-182, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Mucormycosis: a 10-year experience at a tertiary care center in Turkey

KÖMÜR S. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , ULU A. , UGUZ A., AKSU H. S. Z. , et al.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.46, no.1, pp.58-62, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2015

2015

Hepatitis B, Hepatitis C, Human immunodeficiency virus and syphilis frequency among blood donors: A single center study.

Yildiz S. M. , Candevir A. , KİBAR F. , Karaboga G., Turhan F. T. , Kis C., et al.

Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, vol.53, no.3, pp.308-14, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

Telaprevir Experience From Turkey

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , PULLUKÇU H., ULU A. , Kuscu F. , et al.

HEPATITIS MONTHLY, vol.15, no.2, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

EARLY TREATMENT RESULTS OF TELAPREVIR BASED TRIPLE REGIMENS IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS IN TURKEY

AKSU F. , KURTARAN B. , INAL A. S. , ULU A. , Koemuer S., TASOVA Y. , et al.

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, vol.115, pp.227, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

2013

2013

Withdrawal of Staphylococcus aureus from intensive care units in Turkey

ERDEM H., Dizbay M., KARABEY S., KAYA S., Demirdal T., Koksal I., et al.

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, vol.41, no.11, pp.1053-1058, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2013

2013

Determination of Quality of Life and Their Perceived Social Support from Family of Patients with HIV/AIDS

Nazik E. , Arslan S. , Nazik H., KURTARAN B. , NAZİK S. , ULU A. , et al.

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.31, no.3, pp.263-274, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2012

2012

Pseudomonas aeruginosa infections due to electronic faucets in a neonatal intensive care unit

Yapicioglu H. , GOKMEN T. G. , YILDIZDAS D., KÖKSAL F. , OZLU F. , KALE-CEKINMEZ E., et al.

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, vol.48, no.5, pp.430-434, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2012

2012

The place and the efficacy of infectious disease consultations in the hospitals

Erdem H. , Kurtaran B. , Arun Ö., Ylmaz H., Çelebi G., Özkaya H. D. , et al.

Infectious Diseases in Clinical Practice, vol.20, pp.131-136, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

2010

2010

Antibiotic resistance in community-acquired urinary tract infections: prevalence and risk factors.

KURTARAN B. , Candevir A. , TAŞOVA Y. , KİBAR F. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , et al.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, vol.16, no.5, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2004

2004

Fever of unknown origin in Turkey: evaluation of 87 cases during a nine-year-period of study.

SALTOGLU N. , Tasova Y. , MIDIKLI D., Aksu H., Sanli A. , DUNDAR I.

The Journal of infection, vol.48, no.1, pp.81-5, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Covid-19 hastalarında Eozinofil / Lenfosit ve D-Dimer/ Fibrinojen oranlarının hastalık seyri ile ilişkisi

SAYGIDEĞER Y. , CANDEVİR A. , Özkan H., KÖMÜR S. , Sancıoğlu Demir M.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.307-319, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

COVID-19 patients' sera induce epithelial mesenchymal transition in cancer cells

Saygıdeğer Y. , Sezan A., Candevir A. , Saygıdeğer Demir B., Güzel E., Baydar O. , et al.

Cancer Treatment and Research Communications, vol.28, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

Kuşcu F. , Kurtaran B. , Ulu A. , Evran Olgun M. , Inal A. S. , Kömür S. , et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.27, pp.1-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2019

2019

Mikafungin: Kandidaların Etken Olduğu Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Yeri

KURTARAN B. , ÖZGÜR HOROZ Ö. , SİPAHİ O. R. , kuşçu f., erdoğan d., yıldıztaş d., et al.

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

An Overlooked Complication, Empyema Necessitatis: An Analysis of 766 Empyema Cases

AVCI A. , KUŞCU F. , Candevir Ulu A. , ONAT S.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.24, no.3, pp.207-214, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Current Diagnosis and Treatment Approach to Sepsis

KARAYOL AKIN A., ALP E., ALTINDİŞ M., AZAK KARALİ E., BATIREL A., ÇAĞ Y., et al.

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, vol.7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Miliary Tuberculosis with Postpartum Involvement of the Central Nervous System

BALAL M. , ULU A. , Demirkiran M.

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.24, no.3, pp.273-274, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2017

2017

Furuncular Myiasis Caused by Dermatobia hominis in a Traveler Returning from the Amazon Jungle.

Kuşcu F. , Özsoy K. M. , Ulu A. , Kurtaran B. , Kömür S. , İnal A. S. , et al.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.41, pp.173-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2017

2017

Amazon Ormanlarından Dönen Bir Gezginde Dermatobia hominis’xxin Neden Olduğu Fronküler Miyaz

Kuşcu F., Özsoy K. M. , Ulu A. , Kurtaran B. , Kömür S. , Inal A. S. , et al.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.41, no.3, pp.173-176, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Clinical features of chronic hepatitis B patients

KUŞCU F. , ULU A. , Komur S., KİBAR F. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , et al.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.1, pp.61-65, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2017

2017

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde sağlık personelinin el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi

TÜRKOĞLU B. Ö. , ÇETİNKAYA Ş. , ULU A. , ÖZGÜR HOROZ Ö.

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

ULU A.

Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics, vol.9, no.3, pp.22-29, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Aktinomikoz 13 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

KÖMÜR S. , NAZİK S., KUŞCU F. , ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , et al.

Fırat Tıp Dergisi, vol.21, no.4, pp.183-186, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Bir günkül nokta prevalans ile bakış: Cerrahi profilaksi uygun mu?

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , Öz Türkoğlu B., İNAL A. S. , KUŞCU F., et al.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.26, pp.11-15, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Erişkin bir hastada el ayak ve ağız hastalığı Klinik görünüm

KUŞCU F. , KÖMÜR S. , ULU A.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Pulmoner bruselloz olgu sunumu

Nazik S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , Bozok T. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , et al.

KOCAELİ TIP DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.56-59, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

A New Biomarker for Intensive Care

nazik s., ULU A. , KARAKOÇ E. , ÖZCENGİZ D. , İNAL A. S. , KURTARAN B.

Journal of disease markers, vol.2, no.3, pp.1030, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi

ULU A. , Şele K., KUŞCU F. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.21, no.4, pp.159-168, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Erişkin Bir Hastada El, Ayak ve Ağız Hastalığı

KUŞCU F. , KÖMÜR S. , ULU A.

Flora, vol.2, no.21, pp.93-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Treatment approach in chronic hepatitis C infection

KÖMÜR S. , KUŞCU F. , ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , et al.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.2, pp.340-344, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2016

2016

Bir Günlük Nokta Prevalans ile Bakış Cerrahi Profilaksi Uygun mu

KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , Öz Türkoğlu B., İNAL A. S. , KUŞCU F. , et al.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.26, pp.11-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi

ULU A. , Şele K., KUŞCU F. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.21, no.4, pp.159-168, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

BİR OLGU İLE ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI

Nazik S., KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

Bozok Tıp Dergisi, vol.5, no.4, pp.86-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Bir Olgu İle Erişkin Still Hastalığı

NAZİK S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

Bozok Tıp Dergisi, vol.5, no.4, pp.86-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Bir Olgu ile Erişkin Still Hastalığı

Nazik S., KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

BOZOK TIP DERGİSİ, vol.5, no.4, pp.86-89, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

A New Biomarker for Intensive Care Unit Patients suPAR

S N., ULU A. , KARAKOÇ E. , ÖZCENGİZ D.

J. Dis.Markers, vol.3, no.2, pp.1030-1036, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

A New Biomarker for Intensive Care Unit Patients suPAR

Nazik S., ULU A. , KARAKOÇ E. , ÖZCENGİZ D. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , et al.

Journal of Disease markers, vol.2, no.3, pp.1030, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Nozokomiyal Bir Adenoviral Konjonktivit salgını

ULU A.

Hastane İnfeksiyonları dergisi, vol.19, no.1, pp.39-41, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

HIV enfeksiyonu ve tüberküloz birlikteliğinin değerlendirilmesi

KURTARAN B. , NAZİK S., ULU A. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , KUŞCU F. , et al.

Mediterreanean Journal Of Infection Microbes&Antimicrobials, vol.4, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Telaprevir related DRESS syndrome complicating hepatitis C treatment

KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , AKSU H. S. Z.

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

İnşaat ile Gelen İnfeksiyon Riskleri

TAŞOVA Y. , BİLGİN A., CANDEVİR ULU A.

Hastane İnfeksiyonları Dergisi, vol.19, no.1, pp.12-22, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Evaluation of Hiv Infection And Tuberculosis Concomitance

KURTARAN B. , NAZİK S. , ULU A. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , KUŞCU F. , et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.4, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

Normal Mikrobiyal Floranın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi ve İnsan Mikrobiyom Projesi

BOZOK T. , ŞİMŞEK T., KÖMÜR S. , ULU A.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.23, no.3, pp.420-423, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.3, no.2, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.3, no.2, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.3, no.2, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Changing Epidemiology of Chronic Hepatitis C in Adana

KUŞCU F. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , İNAL A. S. , ULU A. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , et al.

Viral Hepatitis Journal, vol.20, no.1, pp.15-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Herpes Encephalitis Resulting in Neurologic Sequelae: Case Report

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.3, no.2, pp.1-4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

2009 2013 Yılları Arası Daptomisin Deneyimi 139 Hastanın Değerlendirilmesi

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , CANDEVİR ULU A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. S. Z.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, vol.3, no.23, pp.1-8, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

2007 DEN 2011 E STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA İNFEKSİYONLARI

ULU A. , KURTARAN B. , KİBAR F. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , AKSU H. S. Z. , et al.

Flora Dergisi, vol.18, no.3, pp.119-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

2007 den 2011 e Stenotrophomonas maltophilia infeksiyonları

ULU A. , KURTARAN B. , KİBAR F. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , AKSU H. S. Z. , et al.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.18, no.3, pp.119-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

KURTARAN B. , ULU A. , TAŞOVA Y. , İNAL A. S. , YILMAZ D. M. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.16, no.4, pp.160-168, 2011 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Nozokomiyal kandida infeksiyonları mikrobiyolojik ve klinik özellikleri

KURTARAN B. , İNAL A. S. , CANDEVİR A. , KİBAR F. , TAŞOVA Y. , SEYDAOĞLU G. , et al.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.14, no.2, pp.58-66, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri

KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KİBAR F. , TAŞOVA Y. , SEYDAOĞLU G. , et al.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.14, no.2, pp.58-66, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

ANTİ-CD20 ANTİKOR-RİTUKSİMAB VE İNFEKSİYON İLİŞKİSİ: BİR OLGU NEDENİYLE

KURTARAN B. , PAYDAŞ S. , ULU A. , Yavuz S., İNAL A. S.

ANKEM Dergisi, vol.22, no.3, pp.156-159, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Anti CD20 antikor rituksimab ve infeksiyon ilişkisi bir olgu nedeniyle

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , PAYDAŞ S. , İNAL A. S. , YAVUZ S.

ANKEM DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.156-159, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

PAN dora nın Kutusu Nedeni Bilinmeyen Ateş ile Seyreden Bir Poliarteritis Nodosa Olgusu

KURTARAN B. , OTO Ö. A. , CANDEVİR A. , SALTOĞLU N., AKSU H. S. Z.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.13, no.1, pp.47-51, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Cerrahi profilaksinin temel prensipleri ve dikkat edilmesi gerekenler

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.16, no.4, pp.318-329, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Bilinç Bozukluklarına Yol Açan İnfeksiyöz Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

AKSU H. S. Z. , CANDEVİR A.

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.49-54, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2006

2006

HIV ile infekte bireylerin retrospektif değerlendirilmesi

KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , Saltoğlu N., İNAL A. S. , ULU A. , AKSU H. Z. , et al.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.11, no.3, pp.147-153, 2006 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Yaşlılarda antibiyotik kullanımı

ŞANLI A. , TAŞOVA Y.

Galenos Aylık Tıp Dergisi, vol.7, no.88, pp.44-53, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

HIV Hastalarında CES-D Ölçeği ile Depresyon Taraması.

ULU A. , KURTARAN B. , KÖMÜR S. , KUŞCU F. , İNAL A. S. , KARAKUŞ G. , et al.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, 3 - 07 April 2019

2019

2019

Syphilis and HIV Coinfection in a Turkish HIV Clinic.

KÖMÜR S. , ERTÜRK ERDOĞAN D., İNAL A. S. , ULU A. , KUŞCU F. , KURTARAN B. , et al.

INTERNATIONAL FORUM on Infectious Diseases 2019, 21 - 24 March 2019

2018

2018

Evaluation Fungal Infection In Nicu For Ten Years

OZLU F., Şimşek H., KILIÇASLAN E. N. , KAYIKÇI O., YAPICIOĞLU YILDIZDAŞ H. , SATAR M. , et al.

7th Congress of the European Academy of Pediatric Societies. Paris, Fransa, 30 October - 03 November 2018

2018

2018

Kronik Hepatit B Hastalarında Bitkisel ÜrünKullanımının Değerlendirilmesi

İNAL A. S. , KUŞCU F. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , Mıdıklı D., et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 March 2018 - 26 March 2017, pp.174-175

2017

2017

HIV Pozitif Hastalarda Aşı İle Korunulabilir Enfeksiyon Hastalıklarının Durumunun Araştırılması

KUŞCU F. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2017

2017

2017

Status of the vaccine preventable diseases in Turkish HIV cohort.

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

16th European AIDS Conference, Milano, Italy, 25 - 27 October 2017, pp.1

2017

2017

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , EVRAN M. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

IDWeek 2017, San Diego, United States Of America, 4 - 08 October 2017, pp.1

2017

2017

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , EVRAN M. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

IDWeek 2017, San Diego, United States Of America, 4 - 08 October 2017, pp.1

2017

2017

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , EVRAN M. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

IDWeek 2017, San Diego, United States Of America, 4 - 08 October 2017, pp.1

2017

2017

Kronik Hepatit B Hastalarında APRI ve Fibrozis-4 Skorlarının Değerlendirilmesi

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , ERDOĞAN D., İNAL A. S. , KÖMÜR S. , et al.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.54

2017

2017

Kronik Hepatit B hastalarında APRI ve fibrozis-4 sorlarının değerlendirilmesi

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , Erdoğan D., İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, pp.54

2017

2017

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

BOZKURT M. A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KÖMÜR S. , KUŞCU F. , et al.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.149

2017

2017

Kronik Hepatit B hastalarında APRI ve fibrozis-4 sorlarının değerlendirilmesi

KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , Erdoğan D., İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, pp.54

2017

2017

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

Bozkurt M. A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KUŞCU F. , et al.

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, pp.149-150

2017

2017

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

İNAL A. S. , BALAL M. , KÖMÜR S. , KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.309-310

2017

2017

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KUŞCU F. , AKSU H. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2017, pp.65

2017

2017

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KUŞCU F. , AKSU H. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2017, pp.65

2017

2017

Kronik Hepatit B Hastalarında Bitkisel ÜrünKullanımının Değerlendirilmesi

İNAL A. S. , KUŞCU F. , KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , Mıdıklı D., et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.174-175

2017

2017

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

İNAL A. S. , BALAL M. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KUŞCU F. , KURTARAN B. , ULU A. , et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.309-310

2016

2016

Hastanelerde Görünmeyen Tehlike Konsinye Mazlemeler

DURAN S., GÜNDOĞDU P., KUŞCU F. , ULU A. , KURTARAN B. , AKSU H. S. Z. , et al.

3. ULUSAL STERİLİZASYON-AMELİYATHANE-DEZENFEKSİYON KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 October 2016, pp.333

2016

2016

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Kılıç F., ULU A. , Belgin B., İNAL A. S. , Gürel D., KURTARAN B. , et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 30 March - 03 April 2016, pp.1

2016

2016

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Kılıç F., ULU A. , Belgin B., İNAL A. S. , Gürel D., KURTARAN B. , et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 30 March - 03 April 2016, pp.1

2016

2016

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

KÖMÜR S. , KURTARAN B. , KUŞCU F. , ULU A. , İNAL A. S. , AKSU H. S. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016

2016

2016

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KUŞCU F. , AKSU H. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.65

2016

2016

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , KUŞCU F. , ULU A. , İNAL A. S. , AKSU H. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.64

2016

2016

Sterilizasyon ünitesine malzemelerin taşınması yıknaması ve paketlenmesi

ULU A.

Kayseri Enfeksiyon Günleri, Kayseri, Turkey, 04 March 2016

2015

2015

Endoskopi Ünitelerinde Dezenfeksiyon Süreci

ULU A.

32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 25 - 29 November 2015

2015

2015

Nozokomiyal bir adenoviral konjonktuvit salgını Özel alanlarda sterilizasyon

ULU A.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Proramı, Turkey, 11 April 2015

2015

2015

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

ULU A. , GÜVEN GÖKMEN T. , KİBAR F. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.1

2015

2015

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

ULU A. , GÜVEN GÖKMEN T. , KİBAR F. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , et al.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.1

2015

2015

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

KURTARAN B. , Bozkurt M. A. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , BIÇAKCI Ş. , GÜRKAN E. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.352

2015

2015

Lyme artriti olgu sunumu

Nazik S., KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.357

2015

2015

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

Nazik S., ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KARAKOÇ E. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.277

2015

2015

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

KURTARAN B. , Bozkurt M. A. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , BIÇAKCI Ş. , GÜRKAN E. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.352

2015

2015

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

Nazik S., ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KARAKOÇ E. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.277

2015

2015

Lyme artriti olgu sunumu

Nazik S., KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.357

2014

2014

Bir Eğitim Hastanesinde Verilen Enfeksiyon Eğitiminin Değerlendirilmesi

bozkurt S., TAŞOVA Y. , ULU A. , KURTARAN B. , TORUN S.

3. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, vol.1, pp.135

2014

2014

The changing epidemiology of HIV infection in Çukurova region of Turkey

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , Bozkurt M. A. , AKSU H. Z. , et al.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

The self-care performance of HIV/AIDS patients.

Nazik S., NAZİK E. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KARAÇAY YIKAR S. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , et al.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

A small summary of being a HIV infected mother in Turkey

KURTARAN B. , ULU A. , İNAL A. S. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , AKSU H. Z. , TAŞOVA Y.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Evaluation of primary and secondary resistance mutations in HIV

KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , AKSU H. Z. , TAŞOVA Y.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

The changing epidemiology of HIV infection in Çukurova region of Turkey

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , Bozkurt M. A. , AKSU H. Z. , et al.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 September - 20 April 2014, pp.1

2014

2014

Evaluation of primary and secondary resistance mutations in HIV

İNAL A. S. , KURTARAN B. , ULU A.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1

2014

2014

Nadir görülen Brusella pnömonili bir olgu

ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , Bozok T. , Nazik S., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.396-397

2014

2014

Normal konakta gelişen toplum kaynaklı Staphylococcus aureus menenjiti

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , Gül Z., İNAL A. S. , KURTARAN B.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 May 2014 - 25 May 0204, pp.380-381

2014

2014

Normal konakta gelişen toplum kaynaklı Staphylococcus aureus menenjiti

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , Gül Z., İNAL A. S. , KURTARAN B.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.380-381

2014

2014

Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde Erişkin Still Hastalığı

Nazik S., KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.494-495

2014

2014

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Staphylococcus aureus salgını

ULU A. , KURTARAN B. , GÜREL D., YAPICI ÇİÇEKDEMİR H., BOZKURT S., KILIÇ F., et al.

Hastane infeksiyonları kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2014

2014

2014

Telaprevir related DRESS syndrome complicating hepatitis C treatment.

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , ULU A. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z.

XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 March 2014, pp.1

2014

2014

Kronik hepatit tedavisinde sorunlar

KÖMÜR S. , ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , AKSU H. S. Z.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Turkey, 20 - 23 March 2014

2014

2014

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ İÇİN HASTA SEÇİMİ

KÖMÜR S. , KUŞCU F. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , et al.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.79

2014

2014

Kronik hepatit B tedavisinde sorunlar.

ÇİFTLER KÖMÜR S. , ULU A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , AKSU H. Z. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Ankara, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.1

2014

2014

Kronik hepatit B tedavisi için hasta seçimi.

ÇİFTLER KÖMÜR S. , KUŞCU F. , ULU A. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Adana, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.1

2014

2014

Epidemiological changes in chronic hepatitis C in southern Turkey.

KUŞCU F. , ÇİFTLER KÖMÜR S. , KURTARAN B. , ULU A. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , et al.

23rd Annual Conference of APASL, Brisbane, Australia, 12 - 15 March 2014, pp.206-207

2013

2013

Vitamin D3 levels and hepatitis B is there any relationship

CANDEVİR ULU A. , KURTARAN B. , NAZİK S. , AKYILDIZ Ö., İNAL A. S. , KÖMÜR S. , et al.

ID week 2013, San Fransisko, United States Of America, 2 - 06 November 2013

2013

2013

A Serious treat in ICU s carbapenem resistant Klebsiella pneumonia

ULU A. , KURTARAN B. , KİBAR F. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , YAPICI ÇİÇEKDEMİR H., et al.

14. Word Sterilization Congress, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2013

2014

2014

EARLY TREATMENT RESULTS OF TELAPREVIR BASED TRIPLE REGIMENS IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS IN TURKEY

AKSU F. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , ULU A. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y. , et al.

17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2014), Cape-Town, South Africa, 13 - 18 July 2014, vol.115, pp.227

2013

2013

Visceral leishmaniasis in southern Turkey 17 adult cases in 14 years

İNAL A. S. , KURTARAN B. , ULU A. , KÖMÜR S. , NAZİK S. , TAŞOVA Y. , et al.

23th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Berlin, Germany, 27 - 30 April 2013

2013

2013

HIV Enfekte Hastaların Öz bakım Gücünün Belirlenmesi

NAZİK S. , NAZİK E. , KÖMÜR S. , KARAÇAY S., İNAL A. S. , KURTARAN B. , et al.

EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2013

2012

2012

Çukurova Bölgesi’nden İlk Bildirim: Adana’da Üç Tularemi Olgusu

İNAL A. S. , ULU A. , KURTARAN B. , ÖZDEMİR S. , TARKAN Ö. , NAZİK S. , et al.

4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2012

2012

2012

Yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonları

KURTARAN B. , CANDEVİR ULU A. , TAŞOVA Y. , İNAL A. S. , AKSU H. S. Z. , GÜREL D., et al.

Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 15 January 2012

2011

2011

Pseudomonas Aeruginosa Infections Due To Electronic Faucets In A Neonatal Intensive Care Unit

YAPICIOĞLU YILDIZDAŞ H. , ULU A. , KALE-CEKINMEZ E., GÜLDEREN ÖZLÜ F. , KÖKSAL F. , MUTLU B., et al.

VIth International Symposium Recent Advances in Neonatal Medicine,, Würzburg, Germany, 2 - 04 October 2011, pp.124

2011

2011

Bruselloz ve vitamin D ilişkisi

ÖZAY A., KURTARAN B. , CANDEVİR A. , İNAL A. S. , YAMAN A. , AKSU H. S. Z. , et al.

ANKEM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011

2011

2011

Clinical appearance of brucellosis in adults are there any changes Response based on 14 years of experience

KURTARAN B. , ULU A. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , AKYILDIZ Ö., AKSU H. S. Z. , et al.

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 7 - 10 May 2011

2009

2009

Tuberculous meningitis in adults evaluation of 38 cases

İNAL A. S. , KURTARAN B. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , AKSU H. S. Z.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Helsinki, Finland, 16 May 2009 - 19 May 2010

2010

2010

Nosocomial infection surveillance data of a burn centre

CANDEVİR A. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , GÜREL D., İNAL A. S. , KİBAR F.

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), VİYANA, Austria, 10 - 13 May 2010

2010

2010

Pregnancy and chronic hepatitis B infection 3 years evaluation

KURTARAN B. , AKSU H. S. Z. , CANDEVİR A. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y.

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Austria, 10 - 13 May 2010

2010

2010

2005 2009 yılı yanık ünitesi sürveyans verileri

CANDEVİR A. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , İNAL A. S. , AKSU H. S. Z. , AKSOY N., et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2010

2009

2009

In-vitro activity of tigecycline, doxycycline, streptomycin, rifampicin and ciprofloxacin against 70 strains of Brucella melitensis

KİBAR F. , YAMAN A. , ZORLUER E., ETİZ P. , KURTARAN B. , ULU A.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECSMID), Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009

2009

2009

In-vitro Activity of Tigecycline, Doxycycline, sSreptomycin, Rifampicin and Ciprofloxacin Against 70 Strains of Brucella melitensis

KİBAR F. , YAMAN A. , Zorluer E., ETİZ P. , KURTARAN B. , ULU A.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECSMID), Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009, pp.54

2009

2009

Tonsiller lezyon ile seyreden bir sekonder dönem sifiliz olgusu

KURTARAN B. , ÖZTÜFEKÇİ A., CANDEVİR A. , TAŞOVA Y.

24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, FETHİYE, Turkey, 28 April - 03 May 2009

2009

2009

Multi drug resistant Acinetobacter baumannii outbreak investigation in an ICU

CANDEVİR A. , KURTARAN B. , KİBAR F. , KOCABAŞ E., ALABAZ D., ÇELİK Ü., et al.

The Society for Healthcare Epidemiology of America Congress, SAN DİEGO, United States Of America, 19 - 22 March 2009

2008

2008

Iatrogenic spondylitis

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , SARPEL T. , KÖMÜR S. , AKSU H. S. Z. , TAŞOVA Y.

48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington, Kiribati, 25 - 28 October 2008

2008

2008

Hemofagositoz ile Seyreden Fulminant Hepatit A Enfeksiyonu

KURTARAN B. , KARAKOÇ E., PAYDAŞ S. , İNAL A. S. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , et al.

2. EKMUD Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April - 03 May 2008

2008

2008

Spinal Cerrahi Sonrası Spondilitler

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , SARPEL T. , İNAL A. S. , KÖMÜR S. , TAŞOVA Y.

2. EKMUD Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April - 03 May 2008

2008

2008

Antimicrobial susceptibility of Gram negative bacteria causing nosocomial infections from 2003 2005 in a university hospital in Turkey

KİBAR F. , KURTARAN B. , CANDEVİR A. , İNAL A. S. , BİÇER A., ÖKSÜN E., et al.

18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ICC, BARSELONA, Spain, 18 - 22 April 2008

2007

2007

Epidemiology of bacteraemias in cancer patients Emerging resistance and antibiotic choices

CANDEVİR A. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , KİBAR F. , KARA İ. O. , İNAL A. S. , et al.

47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), ŞİKAGO, United States Of America, 17 - 20 September 2007

2007

2007

The causes of nosocomıal meningitis what is the ımpact of gram negative rods

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , KİBAR F. , YILMAZ D. M. , YILMAZ D. M. , et al.

47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), ŞİKAGO, United States Of America, 17 - 20 September 2007

2007

2007

Tetanoz Yoğun Bakımda izlenen 15 olgunun değerlendirilmesi

KURTARAN B. , KARAKOÇ E., CANDEVİR A. , KÖMÜR S. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , et al.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 18 - 20 May 2007

2007

2007

Endoskopi dezenfeksiyon uygulamalarında personel bilgi düzeyinin değerlendirilmesi

KURTARAN B. , CANDEVİR A. , İNAL A. S. , ALABAZ D., AKSOY N., ÇAKMAK E.

5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2007

2007

2007

The relationship between serum fibrosis markers and fibrosis in liver tissue in patients with chronic hepatitis B

CANDEVİR A. , AKSU H. S. Z. , KURTARAN B. , İNAL A. S.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ICC, Munich, Germany, 31 March - 04 April 2007

2007

2007

The relationship between serum fibrosis markers and fibrosis in liver tissue in patients with chronic viral hepatitis

Candevir A., Aksu H. S. Z. , Kurtaran B. , Inal A. S.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

2006

2006

Risk factors of multi drug resistance among spectrum beta lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella species

CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , SEYDAOĞLU G. , KİBAR F. , et al.

The First International Congress of Central Asia Infectious Disease, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 October - 02 November 2006

2006

2006

Community acquired urinary tract infections risk factors and resistance patterns of the isolated pathogens at university hospital in Turkey

KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , KÖMÜR S. , CANDEVİR A. , İNAL A. S. , SALTOĞLU N., et al.

The First International Congress of Central Asia Infectious Disease, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 October - 02 November 2006

2006

2006

Cerrahi sonrası gelişen spondilodiskit Beş olgu sunumu

KURTARAN B. , SARPEL T. , KÖMÜR S. , İNAL A. S. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 April 2006

2005

2005

HIV ile infekte bireylerde fırsatçı infeksiyonlar

KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , SALTOĞLU N., İNAL A. S. , CANDEVİR A. , AKSU H. S. Z. , et al.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

Hastanemiz yoğun bakımlarında gelişen bakteriyemilerde etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

CANDEVİR A. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , AKSU H. S. Z. , TAŞOVA Y. , SALTOĞLU N.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

Toplum kökenli üriner enfeksiyonlarda risk faktörleri etken mikroorganizmalar ve duyarlılık paternleri

KÖMÜR S. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , KURTARAN B. , İNAL A. S. , SALTOĞLU N.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

Listeryoz altı olgu ile hastalığa bakış

KURTARAN B. , KİBAR F. , YILDIRIM M., İNAL A. S. , CANDEVİR A. , TAŞOVA Y. , et al.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

Bir hemodiyaliz hastasında Trichopsoron asahii ye bağlı fungemi Bir hasta iki epizod

CANDEVİR A. , KURTARAN B. , KİBAR F. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , SALTOĞLU N.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2004

2004

Tuberculous spondylitis in Cukurova

TAŞOVA Y. , SARPEL T. , İNAL A. S. , KURTARAN B. , ŞANLI A.

14th Europian Congress of Clinical Microbiology and Infection Disease, PRAG, Czech Republic, 1 - 04 May 2004

2003

2003

Bir merkeze AntiHCV liği nedeniyle başvuran kişilerin değerlendirilmesi

CANDEVİR ŞANLI A. , TAŞOVA Y. , İNAL A. S. , AVŞAR E., AKSU H. S. Z.

XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 March - 03 April 2003

2003

2003

İki visseral layişmanyoz olgusu

CANDEVİR ŞANLI A. , İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , SALTOĞLU N., AKSU H. S. Z.

XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 March - 03 April 2003

2003

2003

Protez Kapak fungal endokarditi Bir olgu sunumu

İNAL A. S. , TAŞOVA Y. , SALTOĞLU N., CANDEVİR ŞANLI A. , AKSU H. S. Z.

XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 March - 03 April 2003

Books & Book Chapters

2018

2018

Gebelik ve HIV / HIV ile enfekte bireylerde konsepsiyon ve kontrasepsiyon

ULU A.

in: HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı, Deniz Gökengin, Behice Kurtaran, Volkan Korten, Fehmi Tabak, Serhat Ünal, Editor, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, pp.68-71, 2018

2015

2015

Gebelik ve sıtma

ULU A.

in: Gebelik ve İnfeksiyon, YEŞİM TAŞOVA, DİLEK ARMAN, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.477-487, 2015

2015

2015

Selülit ve Erizipel

ULU A.

in: Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, HAKAN LEBLEBİCİOĞLU, SERCAN ULUSOY,GAYE USLUER, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.449-456, 2015

2015

2015

Sıtma ve Gebelik

ULU A.

in: Gebeklik ve İnfeksiyon, YEŞİM TAŞOVA, DİLEK ARMAN, Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.477-487, 2015

2015

2015

Selülit ve Erizipel

ULU A.

in: Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, Leblebicioğlu Hakan, Ulusoy Sercan, Usluer Gaye., Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.449-456, 2015

2011

2011

Uluslar arası geziler için sağlık tavsiyeleri

ŞANLI A.

in: İnfeksiyon Hastalıklarına Pratik Yaklaşımlar, Bets Robert F, Chapman Stanley W, Penn Robert L, Çeviri Editörü: Tabak Fehmi, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.813-851, 2011

2010

2010

Acil servislerde deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

CANDEVİR A.

in: Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı Tedavi ve Uygulama Kitabı, KEKEÇ ZEYNEP , Editor, ADANA NOBEL, Adana, pp.585-596, 2010

2008

2008

Sulfanomidler, Trimetoprim ve trimetoprim/Sulfametoksazol

AKSU H. S. Z. , CANDEVİR A.

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt I, WİLKE TOPÇU AYŞE, SÖYLETİR GÜNER,DOĞANAY MEHMET, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.368-371, 2008

2008

2008

Rifamisinler

AKSU H. S. Z. , CANDEVİR A.

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt I, WİLKE TOPÇU AYŞE, SÖYLETİR GÜNER,DOĞANAY MEHMET, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.372-376, 2008

2008

2008

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

CANDEVİR A.

in: Deri ve Yumuşak Doku Eklem ve Kemik Enfeksiyonları, GÜNDEŞ SİBEL, Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.443-455, 2008

Scientific Refereeing

December 2016

December 2016

Balkan Medical Journal

SCI Journal

October 2016

October 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Journal

June 2016

June 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Journal

April 2016

April 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 241

h-index (WOS): 8

Visual Activities

2011 - 2015

2011 - 2015

TV Show

ULU A.

Announcements & Documents

Enfeksiyon Hastalıklarında Kemoprofilaksi
Lecture Note
12/27/2016
Olgular eşliğinde SSS Enfeksiyonları
Lecture Note
12/26/2016