Assoc. Prof. ASLIHAN CANDEVİR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology


Names in Publications: Aslıhan Ulu, Aslıhan Candevir Ulu, AC Ulu

Metrics

Publication

331

Citation (WoS)

317

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

373

H-Index (Scopus)

10

Project

11

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doktor anne ve babanın çocuğu olarak 1974 yılında dünyaya gelen Aslıhan Candevir, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlığını aldıktan sonra 3 yıl ÇÜTF Balcalı Hastanesi Kan Merkezi sorumluluğunu yürütmüş ve 2009-2016 yılları arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında Yardımcı Doçent Dr. olarak görev yapmıştır. 2016 yılında doçentlik ünvanını alan Dr. Candevir halen aynı anabilim dalında çalışmayı sürdürmektedir. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp AD'da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ,Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp AD kurucu üyelikleri yapmıştır. Asistanlığından itibaren Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesinde aktif olarak çalışmış ve uzmanlık sonrasında da enfeksiyon kontrol doktorluğu görevini alarak halen bu görevi sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası mesleki bilimsel kuruluşlara üyelikleri mevcuttur. Yine çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde ana ve yardımcı araştırmacı olarak görev almış, tez danışmanlıklarında bulunmuştur. Hastane enfeksiyonları ve bilimsel araştırma yapma konularında yurt içi ve yurt dışında eğitimler almıştır. Uluslararası dergilerde yayımlanan 20’in üzerinde makalesi, kitap bölümü yazarlıkları ile ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi mevcuttur. Bunların yanı sıra çeşitli bilimsel toplantıların da düzenleme komitelerinde görev almış bir çok toplantıda da konuşmacı olarak yer almıştır. Başlıca ilgi alanları kronik viral hepatitler, HIV ve hastane enfeksiyonları kontrolü olan Candevir’in 2011-2015 yılları arasında hazırladığı ve sunduğu “Hayat Balcalı’da” isimli bir de sağlık konulu televizyon programı mevcuttur. Candevir Tıp Eğitimi alanında da çalışmakta halen Program Geliştirme ve Müfredat ve Komisyon Başkanlığı ve 5. Sınıf Koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir. 

Announcements & Documents

Enfeksiyon Hastalıklarında Kemoprofilaksi
Lecture Note
12/27/2016
Olgular eşliğinde SSS Enfeksiyonları
Lecture Note
12/26/2016

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Expertise In Medicine

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Hacettepe University, Türkçe Tıp, Turkey

Dissertations

2005

2005

Expertise In Medicine

HASTANEMİZ YOĞUN BAKIMLARINDA GELİŞEN BAKTERİYEMİLERDE ETKENLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

2009 - 2018

2009 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Covid-19 Hasta serumlarının bronş epiteli hücre hasarına etkisi ve koruyucu faktörler

SEZAN A., Nas E., CANDEVİR A., TAŞOVA Y., BAYDAR O., ÖZYILMAZ E., et al.

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, sanal kongre, Turkey, 15 October 2020

2017

2017

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

KUŞCU F., KURTARAN B., ULU A., EVRAN M., İNAL A. S., ÇİFTLER KÖMÜR S., et al.

IDWeek 2017, San Diego, United States Of America, 4 - 08 October 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

KUŞCU F., KURTARAN B., ULU A., EVRAN M., İNAL A. S., ÇİFTLER KÖMÜR S., et al.

IDWeek 2017, San Diego, United States Of America, 4 - 08 October 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

BOZKURT M. A., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., KÖMÜR S., KUŞCU F., et al.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.149 Sustainable Development

2017

2017

Kronik Hepatit B Hastalarında APRI ve Fibrozis-4 Skorlarının Değerlendirilmesi

KUŞCU F., KURTARAN B., ULU A., ERDOĞAN D., İNAL A. S., KÖMÜR S., et al.

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.54 Sustainable Development

2017

2017

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

Bozkurt M. A., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., KUŞCU F., et al.

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, pp.149-150 Sustainable Development

2017

2017

Olgu Sunumu: HIV Enfeksiyonlu Hastada Gelişen ve İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Yanıt VerenPolinöropati

İNAL A. S., BALAL M., KÖMÜR S., KUŞCU F., KURTARAN B., ULU A., et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.309-310 Sustainable Development

2017

2017

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., KUŞCU F., AKSU H. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2017, pp.65 Sustainable Development

2017

2017

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., KUŞCU F., AKSU H. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2017, pp.65 Sustainable Development

2017

2017

Kronik Hepatit B Hastalarında Bitkisel ÜrünKullanımının Değerlendirilmesi

İNAL A. S., KUŞCU F., KÖMÜR S., ULU A., KURTARAN B., Mıdıklı D., et al.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.174-175 Sustainable Development

2016

2016

Hastanelerde Görünmeyen Tehlike Konsinye Mazlemeler

DURAN S., GÜNDOĞDU P., KUŞCU F., ULU A., KURTARAN B., AKSU H. S. Z., et al.

3. ULUSAL STERİLİZASYON-AMELİYATHANE-DEZENFEKSİYON KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 October 2016, pp.333

2016

2016

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Kılıç F., ULU A., Belgin B., İNAL A. S., Gürel D., KURTARAN B., et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 30 March - 03 April 2016, pp.1

2016

2016

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Kılıç F., ULU A., Belgin B., İNAL A. S., Gürel D., KURTARAN B., et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 30 March - 03 April 2016, pp.1

2016

2016

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

KÖMÜR S., KURTARAN B., KUŞCU F., ULU A., İNAL A. S., AKSU H. S. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016 Sustainable Development

2016

2016

Gebelerin HIV Açısından Taranması

ÇİFTLER KÖMÜR S., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., KUŞCU F., AKSU H. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.65 Sustainable Development

2016

2016

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

ÇİFTLER KÖMÜR S., KURTARAN B., KUŞCU F., ULU A., İNAL A. S., AKSU H. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.64 Sustainable Development

2016

2016

Sterilizasyon ünitesine malzemelerin taşınması yıknaması ve paketlenmesi

ULU A.

Kayseri Enfeksiyon Günleri, Kayseri, Turkey, 04 March 2016

2015

2015

Endoskopi Ünitelerinde Dezenfeksiyon Süreci

ULU A.

32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 25 - 29 November 2015

2015

2015

Nozokomiyal bir adenoviral konjonktuvit salgını Özel alanlarda sterilizasyon

ULU A.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Proramı, Turkey, 11 April 2015

2015

2015

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

ULU A., GÜVEN GÖKMEN T., KİBAR F., KURTARAN B., İNAL A. S., ÇİFTLER KÖMÜR S., et al.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.1

2015

2015

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

ULU A., GÜVEN GÖKMEN T., KİBAR F., KURTARAN B., İNAL A. S., ÇİFTLER KÖMÜR S., et al.

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.1

2015

2015

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

KURTARAN B., Bozkurt M. A., ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., BIÇAKCI Ş., GÜRKAN E., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.352

2015

2015

Bir Olgu Nedeni ile Santral Sinir Sistemi Aspergillozu

KURTARAN B., Bozkurt M. A., ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., BIÇAKCI Ş., GÜRKAN E., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.352

2015

2015

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

Nazik S., ULU A., İNAL A. S., KURTARAN B., ÇİFTLER KÖMÜR S., KARAKOÇ E., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.277

2015

2015

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

Nazik S., ULU A., İNAL A. S., KURTARAN B., ÇİFTLER KÖMÜR S., KARAKOÇ E., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.277

2015

2015

Lyme artriti olgu sunumu

Nazik S., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., TAŞOVA Y., et al.

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.357

2014

2014

Bir Eğitim Hastanesinde Verilen Enfeksiyon Eğitiminin Değerlendirilmesi

bozkurt S., TAŞOVA Y., ULU A., KURTARAN B., TORUN S.

3. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, vol.1, pp.135

2014

2014

A small summary of being a HIV infected mother in Turkey

KURTARAN B., ULU A., İNAL A. S., ÇİFTLER KÖMÜR S., AKSU H. Z., TAŞOVA Y.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

The self-care performance of HIV/AIDS patients.

Nazik S., NAZİK E., ÇİFTLER KÖMÜR S., KARAÇAY YIKAR S., İNAL A. S., KURTARAN B., et al.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 September 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

The changing epidemiology of HIV infection in Çukurova region of Turkey

ÇİFTLER KÖMÜR S., ULU A., KURTARAN B., İNAL A. S., Bozkurt M. A., AKSU H. Z., et al.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 September - 20 April 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Normal konakta gelişen toplum kaynaklı Staphylococcus aureus menenjiti

ÇİFTLER KÖMÜR S., ULU A., Gül Z., İNAL A. S., KURTARAN B.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 May 2014 - 25 May 0204, pp.380-381

2014

2014

Nadir görülen Brusella pnömonili bir olgu

ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., İNAL A. S., KURTARAN B., Bozok T., Nazik S., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.396-397

2014

2014

Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde Erişkin Still Hastalığı

Nazik S., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., ÇİFTLER KÖMÜR S., TAŞOVA Y., et al.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.494-495

2014

2014

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ İÇİN HASTA SEÇİMİ

KÖMÜR S., KUŞCU F., ULU A., KURTARAN B., İNAL A. S., TAŞOVA Y., et al.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.79 Sustainable Development

2014

2014

Kronik hepatit B tedavisi için hasta seçimi.

ÇİFTLER KÖMÜR S., KUŞCU F., ULU A., KURTARAN B., İNAL A. S., TAŞOVA Y., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Adana, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Kronik hepatit tedavisinde sorunlar

KÖMÜR S., ULU A., İNAL A. S., KURTARAN B., TAŞOVA Y., AKSU H. S. Z.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Turkey, 20 - 23 March 2014 Sustainable Development

2014

2014

Kronik hepatit B tedavisinde sorunlar.

ÇİFTLER KÖMÜR S., ULU A., İNAL A. S., KURTARAN B., TAŞOVA Y., AKSU H. Z., et al.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Ankara, Turkey, 20 - 23 March 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Epidemiological changes in chronic hepatitis C in southern Turkey.

KUŞCU F., ÇİFTLER KÖMÜR S., KURTARAN B., ULU A., İNAL A. S., TAŞOVA Y., et al.

23rd Annual Conference of APASL, Brisbane, Australia, 12 - 15 March 2014, pp.206-207 Sustainable Development

2013

2013

Vitamin D3 levels and hepatitis B is there any relationship

CANDEVİR ULU A., KURTARAN B., NAZİK S., AKYILDIZ Ö., İNAL A. S., KÖMÜR S., et al.

ID week 2013, San Fransisko, United States Of America, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

2014

2014

EARLY TREATMENT RESULTS OF TELAPREVIR BASED TRIPLE REGIMENS IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS IN TURKEY

AKSU F., KURTARAN B., İNAL A. S., ULU A., KÖMÜR S., TAŞOVA Y., et al.

17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2014), Cape-Town, South Africa, 13 - 18 July 2014, vol.115, pp.227 Sustainable Development

2013

2013

Visceral leishmaniasis in southern Turkey 17 adult cases in 14 years

İNAL A. S., KURTARAN B., ULU A., KÖMÜR S., NAZİK S., TAŞOVA Y., et al.

23th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Berlin, Germany, 27 - 30 April 2013

2013

2013

HIV Enfekte Hastaların Öz bakım Gücünün Belirlenmesi

NAZİK S., NAZİK E., KÖMÜR S., KARAÇAY S., İNAL A. S., KURTARAN B., et al.

EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2013 Sustainable Development

2012

2012

Yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonları

KURTARAN B., CANDEVİR ULU A., TAŞOVA Y., İNAL A. S., AKSU H. S. Z., GÜREL D., et al.

Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 15 January 2012

2011

2011

Pseudomonas Aeruginosa Infections Due To Electronic Faucets In A Neonatal Intensive Care Unit

YAPICIOĞLU YILDIZDAŞ H., ULU A., KALE-CEKINMEZ E., GÜLDEREN ÖZLÜ F., KÖKSAL F., MUTLU B., et al.

VIth International Symposium Recent Advances in Neonatal Medicine,, Würzburg, Germany, 2 - 04 October 2011, pp.124

2011

2011

Bruselloz ve vitamin D ilişkisi

ÖZAY A., KURTARAN B., CANDEVİR A., İNAL A. S., YAMAN A., AKSU H. S. Z., et al.

ANKEM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011

2009

2009

Tuberculous meningitis in adults evaluation of 38 cases

İNAL A. S., KURTARAN B., CANDEVİR A., TAŞOVA Y., AKSU H. S. Z.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Helsinki, Finland, 16 May 2009 - 19 May 2010

2010

2010

Nosocomial infection surveillance data of a burn centre

CANDEVİR A., KURTARAN B., TAŞOVA Y., GÜREL D., İNAL A. S., KİBAR F.

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), VİYANA, Austria, 10 - 13 May 2010

2010

2010

Pregnancy and chronic hepatitis B infection 3 years evaluation

KURTARAN B., AKSU H. S. Z., CANDEVİR A., İNAL A. S., KÖMÜR S., TAŞOVA Y.

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Austria, 10 - 13 May 2010 Sustainable Development

2010

2010

2005 2009 yılı yanık ünitesi sürveyans verileri

CANDEVİR A., KURTARAN B., TAŞOVA Y., İNAL A. S., AKSU H. S. Z., AKSOY N., et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2010

2009

2009

In-vitro Activity of Tigecycline, Doxycycline, sSreptomycin, Rifampicin and Ciprofloxacin Against 70 Strains of Brucella melitensis

KİBAR F., YAMAN A., Zorluer E., ETİZ P., KURTARAN B., ULU A.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECSMID), Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009, pp.54

2009

2009

In-vitro activity of tigecycline, doxycycline, streptomycin, rifampicin and ciprofloxacin against 70 strains of Brucella melitensis

KİBAR F., YAMAN A., ZORLUER E., ETİZ P., KURTARAN B., ULU A.

19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECSMID), Helsinki, Finland, 16 - 19 May 2009

2009

2009

Tonsiller lezyon ile seyreden bir sekonder dönem sifiliz olgusu

KURTARAN B., ÖZTÜFEKÇİ A., CANDEVİR A., TAŞOVA Y.

24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, FETHİYE, Turkey, 28 April - 03 May 2009

2009

2009

Multi drug resistant Acinetobacter baumannii outbreak investigation in an ICU

CANDEVİR A., KURTARAN B., KİBAR F., KOCABAŞ E., ALABAZ D., ÇELİK Ü., et al.

The Society for Healthcare Epidemiology of America Congress, SAN DİEGO, United States Of America, 19 - 22 March 2009

2008

2008

Iatrogenic spondylitis

KURTARAN B., CANDEVİR A., SARPEL T., KÖMÜR S., AKSU H. S. Z., TAŞOVA Y.

48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington, Kiribati, 25 - 28 October 2008

2008

2008

Spinal Cerrahi Sonrası Spondilitler

KURTARAN B., CANDEVİR A., SARPEL T., İNAL A. S., KÖMÜR S., TAŞOVA Y.

2. EKMUD Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April - 03 May 2008

2008

2008

Antimicrobial susceptibility of Gram negative bacteria causing nosocomial infections from 2003 2005 in a university hospital in Turkey

KİBAR F., KURTARAN B., CANDEVİR A., İNAL A. S., BİÇER A., ÖKSÜN E., et al.

18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ICC, BARSELONA, Spain, 18 - 22 April 2008

2007

2007

Epidemiology of bacteraemias in cancer patients Emerging resistance and antibiotic choices

CANDEVİR A., KURTARAN B., TAŞOVA Y., KİBAR F., KARA İ. O., İNAL A. S., et al.

47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), ŞİKAGO, United States Of America, 17 - 20 September 2007 Sustainable Development

2007

2007

The causes of nosocomıal meningitis what is the ımpact of gram negative rods

KURTARAN B., CANDEVİR A., TAŞOVA Y., KİBAR F., YILMAZ D. M., YILMAZ D. M., et al.

47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), ŞİKAGO, United States Of America, 17 - 20 September 2007

2007

2007

Tetanoz Yoğun Bakımda izlenen 15 olgunun değerlendirilmesi

KURTARAN B., KARAKOÇ E., CANDEVİR A., KÖMÜR S., İNAL A. S., TAŞOVA Y., et al.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 18 - 20 May 2007

2007

2007

The relationship between serum fibrosis markers and fibrosis in liver tissue in patients with chronic hepatitis B

CANDEVİR A., AKSU H. S. Z., KURTARAN B., İNAL A. S.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ICC, Munich, Germany, 31 March - 04 April 2007 Sustainable Development

2007

2007

The relationship between serum fibrosis markers and fibrosis in liver tissue in patients with chronic viral hepatitis

Candevir A., Aksu H. S. Z., Kurtaran B., Inal A. S.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 Sustainable Development identifier

2006

2006

Community acquired urinary tract infections risk factors and resistance patterns of the isolated pathogens at university hospital in Turkey

KURTARAN B., TAŞOVA Y., KÖMÜR S., CANDEVİR A., İNAL A. S., SALTOĞLU N., et al.

The First International Congress of Central Asia Infectious Disease, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 October - 02 November 2006

2006

2006

Risk factors of multi drug resistance among spectrum beta lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella species

CANDEVİR A., TAŞOVA Y., KURTARAN B., İNAL A. S., SEYDAOĞLU G., KİBAR F., et al.

The First International Congress of Central Asia Infectious Disease, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 October - 02 November 2006

2006

2006

Cerrahi sonrası gelişen spondilodiskit Beş olgu sunumu

KURTARAN B., SARPEL T., KÖMÜR S., İNAL A. S., CANDEVİR A., TAŞOVA Y., et al.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 April 2006

2005

2005

Listeryoz altı olgu ile hastalığa bakış

KURTARAN B., KİBAR F., YILDIRIM M., İNAL A. S., CANDEVİR A., TAŞOVA Y., et al.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

2005

2005

HIV ile infekte bireylerde fırsatçı infeksiyonlar

KURTARAN B., TAŞOVA Y., SALTOĞLU N., İNAL A. S., CANDEVİR A., AKSU H. S. Z., et al.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005 Sustainable Development

2005

2005

Hastanemiz yoğun bakımlarında gelişen bakteriyemilerde etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

CANDEVİR A., İNAL A. S., KURTARAN B., AKSU H. S. Z., TAŞOVA Y., SALTOĞLU N.

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

Books & Book Chapters

2018

2018

Gebelik ve HIV / HIV ile enfekte bireylerde konsepsiyon ve kontrasepsiyon

ULU A.

in: HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı, Deniz Gökengin, Behice Kurtaran, Volkan Korten, Fehmi Tabak, Serhat Ünal, Editor, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, pp.68-71, 2018 Sustainable Development

2015

2015

Gebelik ve sıtma

ULU A.

in: Gebelik ve İnfeksiyon, YEŞİM TAŞOVA, DİLEK ARMAN, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.477-487, 2015

2015

2015

Selülit ve Erizipel

ULU A.

in: Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, HAKAN LEBLEBİCİOĞLU, SERCAN ULUSOY,GAYE USLUER, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.449-456, 2015

2015

2015

Sıtma ve Gebelik

ULU A.

in: Gebeklik ve İnfeksiyon, YEŞİM TAŞOVA, DİLEK ARMAN, Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.477-487, 2015

2015

2015

Selülit ve Erizipel

ULU A.

in: Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi, Leblebicioğlu Hakan, Ulusoy Sercan, Usluer Gaye., Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.449-456, 2015

2011

2011

Uluslar arası geziler için sağlık tavsiyeleri

ŞANLI A.

in: İnfeksiyon Hastalıklarına Pratik Yaklaşımlar, Bets Robert F, Chapman Stanley W, Penn Robert L, Çeviri Editörü: Tabak Fehmi, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.813-851, 2011

2010

2010

Acil servislerde deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

CANDEVİR A.

in: Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı Tedavi ve Uygulama Kitabı, KEKEÇ ZEYNEP , Editor, ADANA NOBEL, Adana, pp.585-596, 2010

2008

2008

Sulfanomidler, Trimetoprim ve trimetoprim/Sulfametoksazol

AKSU H. S. Z., CANDEVİR A.

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt I, WİLKE TOPÇU AYŞE, SÖYLETİR GÜNER,DOĞANAY MEHMET, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.368-371, 2008

2008

2008

Rifamisinler

AKSU H. S. Z., CANDEVİR A.

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt I, WİLKE TOPÇU AYŞE, SÖYLETİR GÜNER,DOĞANAY MEHMET, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.372-376, 2008

2008

2008

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

CANDEVİR A.

in: Deri ve Yumuşak Doku Eklem ve Kemik Enfeksiyonları, GÜNDEŞ SİBEL, Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.443-455, 2008

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDA PRESEPSİNİN ROLÜ

Project Supported by Higher Education Institutions

ETİZ P. (Executive), ÖZYILMAZ E., ULU A., Bayrakçı S., KARAKOÇ E., GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK Ö., et al.

2016 - 2018

2016 - 2018

Bilimsel Yayın Desteği

Project Supported by Higher Education Institutions

CANDEVİR A. (Executive)

2012 - 2018

2012 - 2018

Kronik Hepatit C Hastalarında IL28B Çalışılması ve Tedavideki Etkinliğinin ÖlçülmesiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

CANDEVİR A. (Executive)

Scientific Refereeing

December 2016

December 2016

Balkan Medical Journal

SCI Journal

October 2016

October 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Journal

June 2016

June 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Journal

April 2016

April 2016

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 317

h-index (WOS): 10

Visual Activities

2011 - 2015

2011 - 2015

TV Show

ULU A.